strona gwna > wstp

Naturalne rdo
Karolina Staszak

Wiele razy na amach „Arteonu” odnosilimy si do przebrzmiaej ju, aczkolwiek zbierajcej swoje niwo, tezy mwicej o mierci malarstwa. Wspomnie o niej wypada raz jeszcze z okazji toruskiej wystawy ogaszajcej swym tytuem co przeciwnego – „Malarstwo wci ywe”. Jednak, jak zauwaa recenzent „Arteonu” Kajetan Giziski, pokaz raczej podwaa t konstatacj przez kontrast tytuu z prezentowanymi pracami sprzed kilku dekad – ktre nijak nie mog stanowi dowodu na ywotno dziedziny – ni przekonuje sceptykw. Przeciwnie, fakt posuenia si twrczoci podrcznikowych artystw sugeruje, e mamy jaki ogromny problem ze wspczesnym malarstwem. I rzeczywicie jest co na rzeczy, co przyznaje Giziski, dzielc si uwagami na temat pewnych brakw w myleniu o malarstwie, ktre wpywaj na z kondycj tego medium.
Do wskazanych przez Kajetana Giziskiego kwestii, z ktrymi zapoznaj si Pastwo czytajc tekst pt. „Agonalny wigor”, dorzuciabym swoj obserwacj (pozornie stojc w sprzecznoci z jedn z jego uwag), mianowicie – problem polega na tym, e artyci (tak jak i my wszyscy) maj coraz sabszy kontakt z natur, ktra niegdy wydawaa si niewyczerpanym rdem inspiracji. Wspczesne ptna bardzo czsto stanowi zaledwie ekran dla wyobrani zdominowanej przez ikonosfer popkultury lub okazuj si polem postmodernistycznych igraszek z tradycj malarsk, do ktrej zwyczajnie nie dostaj. Oczywicie, odcicie si od natury nie jest problemem ze wzgldu na brak przyrodniczych motyww w malarstwie, chodzi o co znacznie waniejszego – ksztatowanie smaku. „Wartociowanie w obszarze sztuki jest dla estetycznego odczuwania jedynie wtrnym obszarem zainteresowa. Pierwotnym dowiadczeniem smaku jest dowiadczenie natury” – pisze Roger Scruton w ksice „Pikno”. Dzi, w epoce antropocenu, o ktrej niektrzy ekolodzy mwi, e jest to epoka „koca przyrody”, nasze rozwaania o kocu sztuki (jego obwieszczanie, afirmacja czy te kontestacja) wydaj si tyle bahe, co niestety logiczne. Tym bardziej godne uwagi s dziea artystw uwanych wobec natury.
Krakowsk wystaw zatytuowan „Jzyk kwiatw” Akiry Inumaru omawia Agnieszka Salamon-Radecka. Przyznaj, e jestem fank papierw japoskiego artysty, poniewa jest w jego twrczoci wszystko to, co najciekawsze – mylenie moliwociami medium, poezja rodkw i refleksja nad yciem, miejscem czowieka w wiecie. Tego rodzaju prace ocalaj nadziej, e w sztuce wspczesnej wci s moliwe – eksperyment nieoznaczajcy skandalu i wypowied artysty nieosuwajca si w bana publicystyki (polityki bd ideologii). Jako przewodniczca jury Triennale z Martw Natur w Sieradzu ciesz si, e laureatka Grand Prix, znana ju z amw „Arteonu” Ewa Kozera, poda podobn drog, kiedy wykonuje swoje „malarskie fotogramy”.
Take niektrzy architekci czerpi inspiracje z natury – twrczo Tadao Ando prezentuje Wojciech Delikta z okazji niedawnej wystawy Japoczyka w Centre Pompidou. Autor przytacza sowa artysty, charakteryzujce jego postaw twrcz: „Elementy natury – woda, wiatr, wiato i niebo – sprawiaj, e architektura, wyprowadzona z mylenia ideologicznego schodzi do poziomu rzeczywistoci i otwiera si na ludzkie ycie”. Rzecz jasna otwarto architektury na ludzkie ycie wynika wprost z faktu speniania przez ni funkcji uytkowej, jednak to sformuowanie daje do mylenia – czy taka nie powinna by dobra sztuka? Dobra nie tylko w sensie jakoci.
W styczniowym „Arteonie” poruszamy take wtek daleko posunitej ingerencji w natur – Jdrzej Krystek przyblia problematyk, ktr podjo Strauhof Museum w Zurychu wystaw „Frankenstein – od Mary Shelley do Doliny Krzemowej”. Nasz autor zwraca uwag na istotne kulturowe zagroenia, jakie niesie ze sob zaawansowana technika. Jest nim m.in. rozwj techniki dla niej samej. Przychodzi mi na myl, e tak jak technika dla techniki skutkuje zerwaniem z yciem, tak sztuka dla sztuki nieuchronnie oznacza mier – nawet jeli w tym drugim przypadku chodzi wycznie o mier tego czy innego medium. Oczywicie, sztuce potrzebna jest doza metarefleksji, by wci poznawaa swoje granice, ale jej kondycj warunkuje kontakt z prawdziwym yciem. 

Okadka: Odilon Redon, „Podwodna flora”, ok. 1904, pastele i wgiel na papierze, 63,5 x 50 cm, materiay prasowe CSW Znaki Czasu