strona gwna > wstp
wybierz miasto:
B C G J K N O P R S T U W Z KONKURSY

Pozna
Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego - CEUE
"Nagroda Arteonu 2017 - Grzegorz Gwiazda"
05.04.2018 - 27.04.2018
Patronat „Arteonu”

Redakcja magazynu o sztuce „Arteon” zaprasza na otwarcie wystawy rzeb Grzegorza Gwiazdy i wrczenie Nagrody „Arteonu” za rok 2017. Wernisa odbdzie si 5 kwietnia 2018 roku o godzinie 18.30 w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - CEUE (ul. Towarowa 55).
Artyst, spord 15 twrcw proponowanych przez pastwowe instytucje wystawiennicze, prywatne galerie i krytykw sztuki, wybraa kapitua w skadzie: prof. Jerzy Fober (rzebiarz i pedagog), dr Zbigniew Jan Makowski (krytyk sztuki) oraz Jarosaw Denisiuk (dyrektor Galerii EL w Elblgu). Rzebiarz pojawia si w nominacjach przysanych do redakcji take w poprzednich latach, a w zeszym roku jeden z wczesnych jurorw walczy o niego w finale, jednak ostatecznie kapitua postawia wtedy na malarstwo. Tym razem wygrywa rzeba – tradycyjne medium i figuracja. A take po prostu talent.

Andrzej Szarek na amach „Arteonu” (10/2017) pisa o artycie: „Gwiazda ju nie jest rzebiarzem akademickim. Przekroczy tabu studium i jak wytrawny kierowca skupia si na celu, nie na kierownicy. Panuje nad ekspozycj rzeb. Niemal kada jego realizacja niesie z sob gotowy spektakl. Jest egoistyczna i pazerna na odbiorc. Gwiazda nie gra w zespole, jest indywidualist i takiemu kibicuj. Do gosu dochodzi jzyk, ktry kokieteryjnie tu i wdzie przypomina o sobie. Z czasem nazwiemy to manier, ale mam nadziej, e Grzegorz wczas to zauway. Pracuje duo. Poszukuje powodw twrczych. Kiedy rozmawiaem z nim, wspomnia o Szekspirze. O wybuchowej mieszance natury ludzkiej, nieskoczonym dramacie i tragikomedii codziennoci, o pokrtnej naturze i wynikajcej z tego karykaturalnoci. Jego twarze i sylwety wpisuj si w t gr i czyni j wyjtkowo atrakcyjn. Ostatecznie kieruj si w stron teatru z wszystkimi konsekwencjami tego wyboru. Ale czy s teatralne? Raczej nie. Swoje rzeby Gwiazda ksztatuje z rnych materiaw. Kocha brz i ywic. Wypowiada si w papierze, ceramice, drewnie i betonie. Uzalenia wybr tworzywa od tematu, emocji i przekazu. Czasem czy materiay. Gwiazda dotyka wszystkich epok w sztuce tak, jakby majstrowa w historii sztuki. Z pewnoci przypomina, co to jest umiejtno, i e jest to jedna z cech warunkujca talent, o czym wiat polityki kulturalnej najchtniej by zapomnia”.
Grzegorz Gwiazda jest uwaany za jednego z najbardziej utalentowanych absolwentw Warszawskiej ASP w cigu ostatnich lat. Artysta ukoczy PLSP w Olsztynie, studiowa na ASP w Poznaniu (dzi UAP) oraz, w ramach stypendium, na Accademia di Belle Arte di Brera w Mediolanie. W 2009 roku obroni dyplom na Warszawskiej ASP w pracowni rzeby prof. Adama Myjaka. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2008/2009. Obecnie asystent prof. Macieja Zychowicza w Pracowni Grafiki i Rzeby IEA APS w Warszawie. Prace Grzegorza Gwiazdy znajduj si w zbiorach staych Museu Europeu d'Art Modern w Barcelonie.

 

[zwi]

   »

W kwietniowym „Arteonie”: nad kondycj wspczesnej rzeby zastanawia si Karolina Staszak. O sztuce w przestrzeni publicznej, m.in. o monumencie Jeffa Koonsa, ktry – wedug artysty – upamitnia ofiary zamachw terrorystycznych w Paryu oraz o kontrowersjach wok tej pracy pisze Wojciech Delikta. Projekt upamitniajcy ofiary katastrofy smoleskiej, przygotowany przez Jerzego Kalin, omawia Piotr Bernatowicz. W najnowszym „Arteonie take: wystaw „Paderewski” w Muzeum Narodowym w Warszawie recenzuje Zofia Jabonowska-Ratajska, a prezentacj Ediego Hili w warszawskim MSN omawia Andrzej Biernacki. W kwietniowym „Arteonie” rwnie: Zbigniew Makowski recenzuje wystaw „Bestiarium”, odbywajc si w Gdaskiej Galerii Gntera Grassa, Dorota aglewska kontynuuje cykl artykuw o rynku sztuki, Tomasz Bika rekomenduje twrczo Stanisawa Wjcickiego, a Marcin Krajewski przyglda si twrczoci Tomasza Daca. Z kolei Aleksandra Sikorska pisze o rocznicowej wystawie w Muzeum Kolumby w Kolonii. W najnowszym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, aktualia i inne stae rubryki.

Okadka: Grzegorz Gwiazda, „Stojcy inaczej”, ywica akrylowa, 150 cm, , dziki uprzejmoci artysty

Potrzeba powagi
Karolina Staszak

Kiedy w 2013 roku opublikowalimy tekst dotyczcy pierwszego konkursu na pomnik upamitniajcy tragedi pod Smoleskiem (Georgi Gruew, „Potrzeba konceptualizacji symbolu. O sztuce po katastrofie smoleskiej”, „Arteon” 4/2013), w rodowisku zawrzao. Podjecie tego tematu – cho nasz autor w ogle nie porusza w artykule kwestii politycznych – okazao si by wysoce kontrowersyjne. Dzi, kiedy rozstrzygnito drugi konkurs – konkurs na pomnik Ofiar Tragedii Smoleskiej – i kiedy wanie trwa realizacja wybranego projektu, zaproponowanego przez Jerzego Kalin, wracamy do tematu tekstem Piotra Bernatowicza zatytuowanym „Most pamici”. Czy artyku wzbudzi kpice komentarze? Jeli tak, oznacza to bdzie, e jako spoeczestwo jestemy wci jeszcze bardzo niedojrzali, a jako odbiorcy sztuki nie rozumiemy jednego z jej zada – upamitniania. Sprawa monumentu katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku to zdecydowanie sprawa artystyczna, trudne zadanie koncepcyjne, ale take kwestia bardzo ludzkiej potrzeby pamitania o (tragicznie) zmarych. Kalina, jeden z ciekawszych wspczesnych polskich artystw, podszed do zadania z duym wyczuciem. Inaczej ni Jeff Koons, ktry po raz kolejny szokuje, tym razem propozycj pomnika majcego rzekomo uczci pami ofiar atakw terrorystycznych, jakie miay miejsce w Paryu. Plan wzniesienia monumentu, ktry miaby przedstawia do dzierc bukiet jakby balonowych tulipanw, zosta odebrany przez cz krytykw jako kpina z tragedii – o kontrowersjach wok projektu pisze dla nas Wojciech Delikta w tekcie „Kwiatki do koucha”. Wiele wskazuje na to, e Amerykanin prawdopodobnie prbuje podbudowa swoje finanse oraz umocni swoj pozycj. Szkoda, e w tej potrzebie eksponowania siebie zabrako mu odrobiny ludzkiej wraliwoci. Wraliwo na drugiego czowieka to nie jest cecha oczywista wrd artystw wspczesnych, ktrzy lubi szokowa, testujc granice wytrzymaoci widzw. Podejmuj ten wtek w tekcie „Dwa kryzysy”, w ktrym zastanawiam si zarwno nad rzekomym kryzysem tradycyjnych mediw – chyba jednak wytwarzanym przez dyskurs, jak i nad kryzysowym obrazem czowieka, jaki mona zrekonstruowa na podstawie prac artystw uznanych i promowanych przez instytucje. Obraz ten jest niepeny. Myl, e w instytucjonalnym wiecie sztuki, obok chronicznego braku umiejtnie zorganizowanej formy, wanie ten zredukowany, nieprawdziwy obraz czowieka jest najbardziej zasmucajcy. Jakiego rodzaju refleksji nad czowiekiem i sztuk brakuje mi w polskiej krytyce artystycznej? Odpowiadajc na to pytanie, po prostu zapraszam do lektury tekstu Tomasza Biki pt. „Bogosawiona noc”. Nigdy wczeniej nie publikowalimy na amach „Arteonu” takiego komentarza. Sprbujmy otworzy si na nowe.

Okadka: Grzegorz Gwiazda, „Stojcy inaczej”, ywica akrylowa, 150 cm, , dziki uprzejmoci artysty