strona gwna > wstp
wybierz miasto:
B C G J K N O P R S T U W Z KONKURSY
   »

W kwietniowym „Arteonie”: nad kondycj wspczesnej rzeby zastanawia si Karolina Staszak. O sztuce w przestrzeni publicznej, m.in. o monumencie Jeffa Koonsa, ktry – wedug artysty – upamitnia ofiary zamachw terrorystycznych w Paryu oraz o kontrowersjach wok tej pracy pisze Wojciech Delikta. Projekt upamitniajcy ofiary katastrofy smoleskiej, przygotowany przez Jerzego Kalin, omawia Piotr Bernatowicz. W najnowszym „Arteonie take: wystaw „Paderewski” w Muzeum Narodowym w Warszawie recenzuje Zofia Jabonowska-Ratajska, a prezentacj Ediego Hili w warszawskim MSN omawia Andrzej Biernacki. W kwietniowym „Arteonie” rwnie: Zbigniew Makowski recenzuje wystaw „Bestiarium”, odbywajc si w Gdaskiej Galerii Gntera Grassa, Dorota aglewska kontynuuje cykl artykuw o rynku sztuki, Tomasz Bika rekomenduje twrczo Stanisawa Wjcickiego, a Marcin Krajewski przyglda si twrczoci Tomasza Daca. Z kolei Aleksandra Sikorska pisze o rocznicowej wystawie w Muzeum Kolumby w Kolonii. W najnowszym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, aktualia i inne stae rubryki.

Okadka: Grzegorz Gwiazda, „Stojcy inaczej”, ywica akrylowa, 150 cm, , dziki uprzejmoci artysty

Potrzeba powagi
Karolina Staszak

Kiedy w 2013 roku opublikowalimy tekst dotyczcy pierwszego konkursu na pomnik upamitniajcy tragedi pod Smoleskiem (Georgi Gruew, „Potrzeba konceptualizacji symbolu. O sztuce po katastrofie smoleskiej”, „Arteon” 4/2013), w rodowisku zawrzao. Podjecie tego tematu – cho nasz autor w ogle nie porusza w artykule kwestii politycznych – okazao si by wysoce kontrowersyjne. Dzi, kiedy rozstrzygnito drugi konkurs – konkurs na pomnik Ofiar Tragedii Smoleskiej – i kiedy wanie trwa realizacja wybranego projektu, zaproponowanego przez Jerzego Kalin, wracamy do tematu tekstem Piotra Bernatowicza zatytuowanym „Most pamici”. Czy artyku wzbudzi kpice komentarze? Jeli tak, oznacza to bdzie, e jako spoeczestwo jestemy wci jeszcze bardzo niedojrzali, a jako odbiorcy sztuki nie rozumiemy jednego z jej zada – upamitniania. Sprawa monumentu katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku to zdecydowanie sprawa artystyczna, trudne zadanie koncepcyjne, ale take kwestia bardzo ludzkiej potrzeby pamitania o (tragicznie) zmarych. Kalina, jeden z ciekawszych wspczesnych polskich artystw, podszed do zadania z duym wyczuciem. Inaczej ni Jeff Koons, ktry po raz kolejny szokuje, tym razem propozycj pomnika majcego rzekomo uczci pami ofiar atakw terrorystycznych, jakie miay miejsce w Paryu. Plan wzniesienia monumentu, ktry miaby przedstawia do dzierc bukiet jakby balonowych tulipanw, zosta odebrany przez cz krytykw jako kpina z tragedii – o kontrowersjach wok projektu pisze dla nas Wojciech Delikta w tekcie „Kwiatki do koucha”. Wiele wskazuje na to, e Amerykanin prawdopodobnie prbuje podbudowa swoje finanse oraz umocni swoj pozycj. Szkoda, e w tej potrzebie eksponowania siebie zabrako mu odrobiny ludzkiej wraliwoci. Wraliwo na drugiego czowieka to nie jest cecha oczywista wrd artystw wspczesnych, ktrzy lubi szokowa, testujc granice wytrzymaoci widzw. Podejmuj ten wtek w tekcie „Dwa kryzysy”, w ktrym zastanawiam si zarwno nad rzekomym kryzysem tradycyjnych mediw – chyba jednak wytwarzanym przez dyskurs, jak i nad kryzysowym obrazem czowieka, jaki mona zrekonstruowa na podstawie prac artystw uznanych i promowanych przez instytucje. Obraz ten jest niepeny. Myl, e w instytucjonalnym wiecie sztuki, obok chronicznego braku umiejtnie zorganizowanej formy, wanie ten zredukowany, nieprawdziwy obraz czowieka jest najbardziej zasmucajcy. Jakiego rodzaju refleksji nad czowiekiem i sztuk brakuje mi w polskiej krytyce artystycznej? Odpowiadajc na to pytanie, po prostu zapraszam do lektury tekstu Tomasza Biki pt. „Bogosawiona noc”. Nigdy wczeniej nie publikowalimy na amach „Arteonu” takiego komentarza. Sprbujmy otworzy si na nowe.

Okadka: Grzegorz Gwiazda, „Stojcy inaczej”, ywica akrylowa, 150 cm, , dziki uprzejmoci artysty