strona gwna > wstp
wybierz miasto:
B C G K L N O P R S T U W Z KONKURSY

Bytom
Muzeum Grnolskie
"W rytmie buntu. Awangarda polska dwudziestolecia midzywojennego"
22.11.2017 - 22.04.2018
Patronat „Arteonu”

W sztuce polskiej rok 1917 jest uznawany za dat przeomow w kontekcie powstajcych nurtw awangardowych. Warty podkrelenia jest fakt, i w zryw stanowi kontynuacj podjtych na pocztku drugiego dziesiciolecia  XX wieku prb zrewolucjonizowania bdcych w stagnacji obszarw rodzimych rodowisk twrczych. Realizowane wwczas w Krakowie Wystawy Niezalenych (inspirowane francuskimi Salonami Odrzuconych) byy pierwsz zapowiedzi majcych wkrtce nastpi zmian. W rytmie buntu powstaway kolejne ugrupowania. W rytmie buntu wobec zastanych w kraju, tamszcych modych artystw norm, ale rwnie wobec cakowitego naladownictwa sztuki zachodnioeuropejskiej. Ekspresjonici, formici, Bunt, Rytm, Zwornik, Jednorg, Komitet Paryski, Szczep Szukalczykw herbu Rogate Serce…, a wrd nich przemieszczajcy si twrcy, goszcy potrzeb natychmiastowej artystycznej rewolucji. Przygotowywana w Muzeum Grnolskim ekspozycja stawia sobie za cel ukazanie rnorodnoci zjawisk tego okresu. Przyblia nowatorsk problematyk, miae formy wyrazu, a take niepoddajce si fali krytyki zdecydowane dziaania majce da w przyszoci grunt dla rodzcych si przez kolejne dziesiciolecia kontynuacji midzywojennych zryww awangardowych. Na ekspozycji w przewaajcej liczbie obecne s prace graficzne i rysunkowe, dla wielu twrcw stanowice najdoskonalsze medium obranych przez nich postaw. S rwnie prace rzebiarskie Xawerego Dunikowskiego (z okresu Wystaw Niezalenych), a take jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej sztuki – Stanisawa Szukalskiego (obok pracy rzebiarskiej, paskorzeba oraz prace na podou papierowym). Wyjtek malarski stanowi zesp wybranych prac przedstawicieli Komitetu Paryskiego. W Bytomiu mona oglda prace autorstwa m.in.: Zbigniewa Pronaszki, Leopolda Lewickiego, Tytusa Czyewskiego, Bolesawa Stawiskiego, Zygmunta Waliszewskiego, Leona Chwistka, Zofii Stryjeskiej, Witkacego, Rafaa Malczewskiego, Brunona Schulza, Stefana Mroziskiego, Stanisawa Szukalskiego i artystw Szczepu herbu Rogate Serce, Jzefa Czapskiego, Ewy unkiewicz-Rogoyskiej, Wiktorii Goryskiej, Jana Hrynkowskiego, Janusza Marii Brzeskiego czy Karola Hillera.

Witkacy, „Bajka”, 1932, tusz, akwarela, MGBSz 3281, mat. pras. Muzeum Grnolskiego w Bytomiu

[zwi]

   »
W marcowym numerze „Arteonu” 

Micha Haake omawiajc „Pojmanie Chrystusa” Caravaggia, wyjania „Po co wiernym obrazy”, Piotr Bernatowicz pisze o przesuwaniu znacze na przykadzie pracy „Nazici” Piotra Uklaskiego, a Karolina Staszak prezentuje sztuk tworzon w obozie zagady Auschwitz. W najnowszym „Arteonie” take: Wojciech Delikta prezentuje environmenty Anne Hardy z okazji wystawy artystki w Rotterdamie, Agnieszka Salamon-Radecka recenzuje pokaz fotomontay Alicji Biaej w poznaskiej Galerii Ego, a Anna Bartosiewicz omawia dzk wystawAngeli Melitopoulos i Maurizio Lazzarato, zatytuowan „Asamblae”. O malarstwie Wodzimierza Pawlaka, laureata Nagrody Cybisa 2017, pisze Andrzej Biernacki, w artykule z serii „Literaci plastycznie” twrczo rysunkow Zbigniewa Herberta przyblia Aleksandra Sikorska, natomiast rubryk „Rynek sztuki” tekstem o rynkowych szansach i puapkach dla zbieraczy kontynuuje Dorota aglewska. Ponadto w „Arteonie” jak zawsze felieton Andrzeja Biernackiego, recenzja ksiki, aktualia. 

Po co nam sztuka?
Karolina Staszak

Cytowany przeze mnie wielokrotnie Andrzej Oska w swojej ksice „Spojrzenie na sztuk”, wydanej w 1987 roku, pyta: „Za co kochamy sztuk? Po co jest ona nam potrzebna? Dlaczego ci, ktrzy si bez sztuki obywaj, staj si o co ubosi? Dlaczego ci, ktrzy uczestnicz w yciu sztuki w sposb niejako automatyczny, chodz na wernisae i do muzew po to po prostu, by oglda jakie obrazy, jakie rzeby, takie, jakie akurat wyniesione zostay przez fale rynku artystycznego – czemu tego rodzaju odbiorcy nie s tymi, ktrzy usprawiedliwiaj istnienie sztuki?”. Krytyk zadajc pytanie, tak naprawd stawia tez – sztuka jest o tyle wana, o ile jej tre dotyczy naszego ycia, a nawet – jak pisze dalej – „duchowej egzystencji” ludzkoci. O tak! yczyabym sobie i naszym Czytelnikom obcowania wycznie z naprawd istotnymi dzieami. Byoby to jednak tzw. pobone yczenie.
Sysz czasami od uczestnikw ycia artystycznego narzekania na to, e niewielki procent naszego spoeczestwa przejawia zainteresowanie sprawami sztuki i – przyznam – ogromnie mcz mnie takie rozmowy. Czy dzi naprawd moemy powiedzie, e nasi niezainteresowani sztuk ssiedzi, przyjaciele nierozumiejcy naszej pasji czy rodzina odporna na uskutecznian przez nas jej artystyczn edukacj – czy oni wszyscy s od nas ubosi przez sam fakt nieobcowania ze sztuk wspczesn? I dlaczego odpowied na to pytanie brzmi – nie?
Andrzej Biernacki w tekcie prezentujcym malarstwo Wodzimierza Pawlaka, laureata Nagrody Cybisa za rok 2017, cytuje nestora polskiej historii sztuki, Wiesawa Juszczaka, ktry mwi, e „mylenie awangardowe, ktre tworzc pokady coraz bardziej pozornej i coraz grubszej warstwy sztuki, uniemoliwia przebicie si do gruntu rzeczywistoci”. Profesor zauwaa, e mamy dzi do czynienia – zarwno w praktyce, jaki i krytyce artystycznej – z pozorowaniem sztuki, „godzeniem si na pozory lub nierozpoznawanie pozornoci pozorw”.
Podczas pracy nad marcowym numerem „Arteonu” chodzio mi po gowie pytanie: po co nam sztuka? Wywoa je Micha Haake tekstem, ktrym omawia znaczenie obrazu „Pojmanie Chrystusa” autorstwa Caravaggia, pytajc w tytule „Po co wiernym obrazy?”. Haake pokazuje fenomen malarstwa, udowadniajc, e to forma generuje tre dziea sztuki, e to dziki formie (a nie samej intencji artysty czy wycznie podjtemu tematowi) obraz jest zdolny stawia odbiorcy wane pytania.
Ale dzi sztuka rzadko to robi, o wiele czciej stanowi dla nas wyzwanie, w sposb niezamierzony zadaje pytanie o nasz przytomno. Moe naleaoby si zatem zastanowi – po co my jestemy potrzebni sztuce? My, czyli odbiorcy, ktrzy staraj si by wiadomymi uczestnikami kultury, wraliwi na przekaz wizualny i wyczuleni na rozmaite uwikania sztuki wspczesnej. W niniejszym numerze „Arteonu” Piotr Bernatowicz, komentujc funkcjonowanie pracy „Nazici” Piotra Uklaskiego, wskazuje na jej pozorn krytyczno w stosunku do zjawiska estetyzacji nazizmu oraz rzeczywist wtrno wobec ideologicznych narracji. W tego typu realizacjach drugorzdnym problemem jest ich pozorna warto artystyczna (bo mierzona niby jakimi kryteriami?), pierwszorzdnym natomiast – pozr intelektualnej refleksji. Takie prace, promowane jako wybitne przejawy sztuki wspczesnej, rujnuj zarwno obszar sztuki, jak i usiuj uderzy we wsplnot. Myl, e odbiorcy (w tym krytycy) m.in. po to s sztuce potrzebni, by merytorycznie reagowa na – „artystyczne” bd „intelektualne” – akty agresji.    
W tekcie „Wolno w obozie zagady” prezentuj plastyk tworzon w KL Auschwitz. Przyznam, e zrobia na mnie ogromne wraenie. Nie tylko dlatego, e poruszy mnie fakt, i w nieludzkich warunkach winiowie wykazywali ocalajc ich – fizycznie i mentalnie – potrzeb tworzenia. Najbardziej niesamowite jest to, e dziaalno plastyczna w wielu przypadkach napdzana bya szlachetnymi odruchami niesienia pomocy wspwiniom. Sztuka jako miara czowieczestwa? Tak, istnieje rodzaj sztuki, ktra ocala, sztuki, ktra suy czowiekowi na innym poziomie ni polityczny – warto zapozna si z omawianym przeze mnie projektem „Twarz w twarz. Sztuka w Auschwitz”, eby dobrze to zapamita.  

Okadka: Michelangelo Merisi da Caravaggio, „The Taking of Christ” (fragment), 1602, oil on canvas, 133,5 x 169,5 cm
On indefinite loan to the National Gallery of Ireland from the Jesuit Community, Leeson St., Dublin who acknowledge the kind generosity of the late Dr Marie Lea-Wilson