strona gwna > reklama
wybierz miasto:
B C G K L N O P R S T U W Z

Zielona Gra
Galeria BWA
Roman Bromboszcz, "Rozgrywka / Computainment"
09.02.2018 - 04.03.2018

Wystawa, w ktrej dominujc rol odgrywa pojcie "gra" oraz zjawiska z nim zwizane. To kolejna odsona sztuki, ktra zorientowana jest na partycypacj i zabaw, nie wyczajc przy tym innych emocji, pewnego elementu refleksji a nawet niepokoju. „Rozgrywka" jako sowo zawiera w sobie inne sowa. Zjawisko to nazywam moc nazwy. W tym konkretnym przypadku chodzi w szczeglnoci o sowo „rozrywka".
Mona przypuszcza, e w sztuce wspczesnej nie ma wiele miejsca na rozrywk. Wprost do zabawy odnosz si niektre grupy artystyczne, ale wiele z nich jest obojtna na pytania typu: ciepe czy zimne? na smutno czy na wesoo? W polskiej sztuce wspczesnej naleaoby odnotowa Pomaraczow Alternatyw, Luxus oraz d Kalisk. Bliej XXI mona wskaza przemiewcz grup Azorro, niemniej wci byyby to wyjtki na morzu nastroju patetycznego, powanego lub intelektualnego.
W prezentowanej wystawie nie chodzi o ikonograficzne lub materiaowe nawizania do twrczoci wspomnianych grup. Samoczynnie aktywizuj si zjawiska pokrewne dla poezji cybernetycznej. Patrzc na zaprezentowan na wystawie twrczo znajdujemy grafik komputerow, sztuk komputerow, stanowiska z myszami komputerowymi, murale, odtwarzacze i suchawki na kubikach, litery i banery w przestrzeni. Do tego wyposaenia wizualnego doda naley dwiki skomponowane w ptle.
Po stronie interaktora ley ta sia, ktra uruchamia du cz z wirtualnych pocze. Interaktor moe przeksztaca prac komputerow, uruchamia strumienie audio i zmienia grafiki na ekranach. Na wystawie udostpnione zostan albumy z muzyk elektroniczn odnoszce si do kultury cybernetycznej a take dwiki stanowice integraln cz prac. Cao ekspozycyjna tworzy nadrzdne dzieo sztuki przenikajce si dwikowo, barwnie i tekstualnie. Kompozycja w ten sposb stworzona jest rodowiskiem, czciowo responsywnym, a czciowo kontemplacyjnym ale rwnoczenie aktywnym. 

Roman Bromboszcz

Roman Bromboszcz - zajmuje si dziaalnoci na pograniczu sztuk wizualnych, muzyki elektronicznej, literatury, programowania, nauk na styku rnych problemw. Tworzy obiekty, w ktrych wykorzystuje znaki, tekst, elementy typograficzne, kolory, dwiki, grafik i fotografi. Umoliwia odbiorcy dziaanie wewntrz swoich realizacji, zarwno na poziomie dotykowym jak i wirtualnym. Wykorzystuje jzyki programowania jako rdo inspiracji i narzdzie pracy porwnywalne z glin lub farb w tubce. W 2005 roku wprowadzi do obiegu termin „poezja cybernetyczna". Stan na czele grupy Perfokarta wraz z innymi osobami podejmujcymi dziaalno na styku literatury i sztuk wizualnych. W latach 2003-2014 by liderem grupy KAL(e)KA wykonujcej muzyk elektroniczn i wydajcej pismo undergroundowe. Tworzy cykle graficzne, cz z nich trafia rwnolegle zarwno do ksiek jak i w formie wydrukw w ramy. Produkuje ptle dwikowe suce do udwikowiania plikw cyfrowych z zawartoci dynamiczn. Pliki te publikowane s pod postaci stron internetowych, na ekranach lub na powierzchni wydrukw. W twrczoci podejmuje tematy z zakresu automatyzacji, cybernetyzacji, przemian spoecznych w XXI wieku pod wpywem rozrastania si sieci informacyjnych.

[zwi]

W lutowym „Arteonie”: Micha Haake recenzuje wystaw „Wyspiaski”, trwajc w Muzeum Narodowym w Krakowie, Marta Marsicka przedstawia twrczo Anny Ostoi z okazji prezentacji prac artystki w Zachcie, a pokazowi „Organizatorzy ycia. De Stijl, polska awangarda i design”, zorganizowanemu w dzkim Muzeum Sztuki, przyglda si Agnieszka Salamon-Radecka. Wojciech Delikta w tekcie „Ksi ciemnoci” przyblia sylwetk Ricka Owensa, ekscentrycznego projektanta mody z Kalifornii. Sawomir Marzec komentuje artyku ukasza Musielaka „Zmierzch instytucji”. W najnowszym „Arteonie” take Zofia Jabonowska-Ratajska omawia wystaw „Mikrokosmos rzeczy...” w Muzeum Warszawy, w rubryce „Sztuka modych” Marcin Krajewski prezentuje malarstwo Moniki Marchewki, a Karolina Staszak – Ewy Kozery. W cyklu „Rynek sztuki” Dorota aglewska pisze o tym, jak powinien wyglda wzorcowy dokument autentycznoci dziea i dlaczego bardzo trudno osign ten idea. Andrzej Biernacko z kolei komentuje spotkanie z Adamem Szymczykiem w warszawskiej ASP na Wydziale Zarzdzania Kultur Wizualn. W najnowszym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Stanisaw Wyspiaski, „Helenka z wazonem”, 1902, pastel, papier; 47,5 x 62,8 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Piotr Czajka piotr.c@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl