strona gwna > reklama
wybierz miasto:
B G K O P R S T W Z KONKURSY

Zakopane
Miejska Galeria Sztuki im. W. hr. Zamoyskiego
Marek Szala, "Duch i Materia"
02.06.2017 - 06.08.2017

Wystawa Marka Szali „Duch i Materia” jest prezentowana w ramach obchodw 20. rocznicy wizyty w. Jana Pawa II w Zakopanem. Ekspozycja w formie retrospektywnej ukazuje po raz pierwszy t cz dorobku twrczego, ktrego wsplnym mianownikiem poprzez miejsce realizacji, inicjatorw przedsiwzi, a take osobiste zwizki autora, jest Zakopane - punkt na mapie, ktry zdecydowa o biografii i drodze artystycznej autora. Miejsce o szczeglnym klimacie historycznym, intelektualnym i twrczym. Prezentowane rezultaty aktywnoci plastycznej s owocem  wielopaszczyznowej wsppracy z  wadzami samorzdowymi, instytucjami kulturalnymi i Kocioem przy realizacji najwikszych, spektakularnych imprez kulturalnych i spoeczno-politycznych w ostatnim dwudziestoleciu, takich jak m.in. scenografia Pawilonu Polskiego na targach turystyczno przemysowych Unii Europejskiej - FOIREXPO -1994 Annecy, scenografie i oprawy plastyczne wielu edycji Midzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Grskich, scenografie dwu ceremonii otwarcia i zamknicia Zimowych Uniwersjad -Zakopane 1993, 2001, autorska koncepcja otarza papieskiego na Wielkiej Krokwi-Msza Pontyfikalna -1997, realizacja Wigilii Polskiej w Watykanie (St, Choinka ,Szopka)1997Rzym,Giewont w Ogrodach Watykaskich-Watykan 2003.Te wydarzenia promujce Zakopane gromadziy tysice widzw na widowni i miliony przed ekranami . Zaoenie ideowe ekspozycji opiera si na zestawieniu dwu biegunw procesu kreacji: pierwszej koncepcji i ostatecznej realizacji-matrycy i odbitki, szkicu i skoczonej rzeby ,projektu i gotowej scenografii, zada czsto realizowanych przy udziale cikiego sprztu i setek wykonawcw, a czasem w samotnym wielomiesicznym zmaganiu w pustej pracowni. Pomidzy tymi punktami zawarta jest nieartykuowana faza procesu-ten obszar "technologii", ktry jest zawsze osobist tajemnic pozostawion wyobrani i ciekawoci widza. Wzdu tak wyznaczonej osi:  inspiracja -koncepcja-realizacja, usytuowane s kontrapunktowo rysunki, grafiki i rzeby "osobiste", intymne kameralne formy dedykowane najbliszym i wasnej nieatwej autobiografii. To one s ziarnem, pocztkiem, punktem odniesienia dla duych projektw i realizacji. To w tym osobistym mikrokosmosie rozstrzygaj si kwestie zasadnicze  realizowane potem w monumentalnej skali wntrza, sceny, wityni lub pleneru. Cao ekspozycji uzupeniona jest obszern dokumentacj fotograficzn i filmow. Czerwcowa wystawa jest pierwsz indywidualn wystaw Marka Szali w zakopiaskiej galerii na przestrzeni 30 lat pracy twrczej.

[zwi]

W czerwcowym „Arteonie” fotorelacja z wrczenia Nagrody „Arteonu” 2016 i wernisau laureatki – Natalii Rybki. Ponadto: Karolina Staszak recenzuje wystaw „Pna polsko. Formy narodowej tosamoci po 1989 roku” w Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i rozmawia z prof. Piotrem Juszkiewiczem, czonkiem komisji eksperckiej priorytetu „Narodowe zbiory sztuki wspczesnej”, o wydawaniu publicznych pienidzy. Aleksandra Kargul natomiast w rubryce „Pogranicza sztuki” przyglda si wiatu internetowych memw. W najnowszym „Arteonie” take: Justyna arczyska przyglda si wystawie „Tu jestemy. Wybrane prace z kolekcji Krzysztofa Musiaa” w Centrum Sztuki Wspczesnej Znaki Czasu w Toruniu, a o wystawie „A-geometria. Hans Arp i Polska”, odbywajcej si w poznaskim Muzeum Narodowym, pisze Aleksandra Sikorska. Pokaz „Disobedient Bodies” w brytyjskim The Hepworth Wakefield przyblia Wojciech Delikta. W dziale „Sztuka modych” twrczo Karoliny Lizurej prezentuje Karolina Staszak. Seri artykuw „Polska awangarda” rozpoczyna Agnieszka Salamon-Radecka tekstem o poznaskiej grupie Bunt. W „Notatniku” Wojciech Delikta przedstawia nowe skrzydo Massachusetts Museum of Contemporary Art, a Karolina Staszak prezentuje nowosdeckie BWA Sok. W najnowszym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Natalia Rybka, „Nasze policzone dni”, 2017, olej na ptnie, 100 x 70 cm, dziki uprzejmoci artystki, fot. Jakub Biernacki

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Piotr Czajka piotr.c@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl