strona gwna > reklama
wybierz miasto:
B C D G K L N O P R S T W Z KONKURSY

Zielona Gra
BWA
Marek Sobczyk, "Rok rzeby"
08.02.2019 - 03.03.2019

W tym projekcie ustalamy pewne perspektywy, stosujemy zasady i idee, analizujemy i poddajemy krytyce, kadziemy na st argumenty, traktujc materialno, sztuczno, rzeb i malarstwo jako argumenty wanie. W jakim sensie konwencja sztuki wizualnej bierze w cudzysw drug konwencj. Malarstwo analizuje rzeb, wciela j, nasyca sztucznoci. Ciao jest pewnym kryterium. Sztuczno malarstwa jest jego ciaem a nieomal socjotechnika jest ciaem rzeby. Rzeba jest uzasadniana socjotechnicznie, mocowana, wskazuje si na jej socjotechniczne oddziaywania, rodzaj skutkujcej politycznoci. W sumie polityk uprawia te sztuczne malarstwo, jednak ta i tamta s to dwie cakowicie rne politycznoci.
Projekt Rok rzeby dyskutuje sze wanych (pionowych) kulturowych typw, rytw, pokazujc ucieczk od rzeby rozumianej socjotechnicznie w sze innych przestrzeni, konwencji, dyscyplin. Kadej z szeciu prac przestrzennych towarzysz po dwa paskie obrazy malarskie, na ktrych to pionowe (ryty, typy kulturowe) jest zderzone z tym co poziome – recepcj (widzki-obserwatorki / widza-obserwatora), w tym miejscu atmosfera oczekiwania i speniania przypomina kolejk do KFC: skadanie zamwienia, pacenie i otrzymywanie zamwionego zestawu.

www.mareksobczyk.pl

Marek Sobczyk, ur. w 1956 roku w Warszawie, mieszka i pracuje w Warszawie. Malarz, projektant i teoretyk. Studiowa malarstwo w latach 1975-1980 w warszawskiej ASP, gdzie uzyska dyplom w pracowni Stefana Gierowskiego. By jednym z zaoycieli Gruppy i wsptwrc czasopisma „Oj Dobrze Ju”. W malarstwie posuguje si elementami ekspresji koloru, rysunku, tematu i funkcji. Za pomoc praktyki (malarstwa, prac przestrzennych, wystpie) i teorii opracowuje pewne zagadnienia, np. maniery, krytyki, propagandy i polityki, parafrazuje take religijne wtki ikonograficzne. Na wielu obrazach pojawia si tekst, bdcy wanym elementem kompozycji. W latach 1979-1986 twrczo Sobczyka stanowia komentarz do sytuacji spoeczno-politycznej Polski. Dziaalno malarsk poszerza o prace teoretyczne i projekty przestrzenne. Zajmuje si rwnie projektowaniem graficznym i typografi (w latach 1990-2004 dziaa w spce Zafryki z Piotrem Modoecem).

[zwi]

W lutowym „Arteonie” wystaw „Wielka Wojna”, odbywajc si w Muzeum Sztuki w odzi, recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka. Jerzy Fober z kolei prezentuje sylwetk i rzebiarsk twrczo Stanisawa Kulona. Prezentacj „Trzy pocztki – 1918, 1945, 1989” we wrocawskim Muzeum Architektury omawia Karolina Majkowska. W stulecie Bauhausu seri przybliajc szko Waltera Gropiusa i fenomen tego ruchu inauguruje Wojciech Delikta. Aleksandra Sikorska komentuje premier filmu dokumentalnego „Walka: ycie i zaginiona twrczo Stanisawa Szukalskiego”.
Ponadto w najnowszym „Arteonie” w rubryce „Zaprojektowane” rodowisko wrocawskich artystw sztuk uytkowych omawia Julia Baszczyska. W „Archiwum” o wystawie „Advancing American Art” z 1947 roku pisze Diana Stelowska. Z kolei w dziale „Sztuka modych” Marcin Krajewski przedstawia graficzk Ewelin Koakowsk, a Aleksandra Kargul – Magdalen Obsadn. W lutowym „Arteonie” take inne recenzje i artykuy oraz aktualia i stae rubryki.

Okadka: Stanisaw Ignacy Witkiewicz, „Walka (Rbanie lasu)”, 1921-1922, farby olejne, ptno, Muzeum Sztuki w odzi

 

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl