strona gwna > reklama
wybierz miasto:
B C G J K N O P R S T U W Z KONKURSY

Toru
CSW Znaki Czasu
Karolina Komasa, "Mapy. Jedyne, co jest pewne, to niepewno"
30.03.2018 - 06.05.2018

"Prace Karoliny Komasy prezentowane na wystawie MAPY. Jedyne, co jest pewne, to niepewno stanowi jej refleksj nad drog, jak stanowi ycie afektowane poprzez rzeczy i zjawiska, ktre na niej spotykamy. Determinuj one kierunki, jakie na tej drodze obieramy i oddziauj na sposb recepcji otoczenia. Komasa od lat konsekwentnie bazuje na interakcji z odbiorc. Po pierwsze zostawia nam decyzj wejcia w t interakcj, po drugie, jeli ona zajdzie, cig zdarze bdzie oddziaywa na fizyczn stron zachowa, ale te wywoa zesp wrae psychicznych – brak rwnowagi, pewn doz poczucia zagroenia czy dyskomfort poczucia przestrzeni. Autorka operuje obiektami w przestrzeni, anektujc j do gry i czynic j penoprawnym elementem swoich prac. Uywa prostych rodkw rzebiarskich, mniej lub bardziej surowych form wzbogaconych ruchem (rzeczywistym i tym pozornym), ciepem, wiatrem i dwikiem. Autorka zakada udzia wielu zmysw w procesie dowiadczania prac jako historii unikalnej i zakadajcej wolno co do zakresu udziau w niej, a co za tym idzie, rnego poziomu refleksji"                                                                                                                                                                                                                      Wojciech Hora – kurator wystawy

[zwi]

   »

W kwietniowym „Arteonie”: nad kondycj wspczesnej rzeby zastanawia si Karolina Staszak. O sztuce w przestrzeni publicznej, m.in. o monumencie Jeffa Koonsa, ktry – wedug artysty – upamitnia ofiary zamachw terrorystycznych w Paryu oraz o kontrowersjach wok tej pracy pisze Wojciech Delikta. Projekt upamitniajcy ofiary katastrofy smoleskiej, przygotowany przez Jerzego Kalin, omawia Piotr Bernatowicz. W najnowszym „Arteonie take: wystaw „Paderewski” w Muzeum Narodowym w Warszawie recenzuje Zofia Jabonowska-Ratajska, a prezentacj Ediego Hili w warszawskim MSN omawia Andrzej Biernacki. W kwietniowym „Arteonie” rwnie: Zbigniew Makowski recenzuje wystaw „Bestiarium”, odbywajc si w Gdaskiej Galerii Gntera Grassa, Dorota aglewska kontynuuje cykl artykuw o rynku sztuki, Tomasz Bika rekomenduje twrczo Stanisawa Wjcickiego, a Marcin Krajewski przyglda si twrczoci Tomasza Daca. Z kolei Aleksandra Sikorska pisze o rocznicowej wystawie w Muzeum Kolumby w Kolonii. W najnowszym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, aktualia i inne stae rubryki.

Okadka: Grzegorz Gwiazda, „Stojcy inaczej”, ywica akrylowa, 150 cm, , dziki uprzejmoci artysty

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl