strona gwna > reklama
wybierz miasto:
B C G K L N O P R S T W Z KONKURSY

Sosnowiec
Paac Schoena Muzeum w Sosnowcu
"By kobiet"
07.09.2017 - 29.10.2017
Patronat „Arteonu”

Wystawa ukazuje Polki w szerokim kontekcie kulturowym i spoecznym w okresie od XIX wieku do wspczesnoci oraz rol, jak odegray w dziejach naszego kraju, a take ich pozycj w spoeczestwie, emancypacj. Prezentowane dziea sztuki przedstawiaj kobiety w wanych momentach historycznych i w czasach kryzysu. Ekspozycja jest podzielona na kilka blokw tematycznych: „W buduarze i salonie”, „Muzy i modelki”, „Trudny wybr (midzy prac a rodzin)”, „Macierzystwo”, „Od sucej do businesswoman”, „O rwne prawa i godno”. Opowiada o tradycyjnym pojmowaniu roli kobiety jako ozdoby salonu, matrony, straniczki domowego ogniska, filaru domu i gospodarstwa oraz jako muzy artystw: Wojciecha Fangora, Juliana Faata, Jacka Malczewskiego, Alfonsa Karpiskiego. Pokazuje te dziaalno artystyczn i zawodow pa oraz ich rozterki, wynikajce z wyboru pomidzy rodzin i macierzystwem a zawodowym spenieniem. Ilustruj to prace m.in. Olgi Boznaskiej, Zofii Stryjeskiej, Teresy Roszkowskiej, Anieli Pajkwny. Ekspozycja podkrela te spoeczny i zawodowy awans kobiet na przykadzie dzie Joanny Helander, Jadwigi Maziarskiej, Janiny Kraupe, Ewy Zawadzkiej. Interesujce uzupenienie stanowi damskie ubiory z rnych epok, ilustrujce, poprzez mod, przemiany obyczajowe i spoeczne. Oprcz wymienionych artystek, widzowie mog obejrze rwnie obrazy: Wadysawa Skoczylasa, Jana Cybisa, Rafaa Malczewskiego, Artura Grottgera, Zbigniewa Pronaszki, Tytusa Czyewskiego, Leopolda Horowitza. Prezentowane dziea sztuki oraz inne eksponaty (razem 190) zostay wypoyczone z dziesiciu polskich muzew i od osb prywatnych.   

Olga Boznaska, „Portret kobiety z maym chopcem”, 1920, Wasno Muzeum lska Opolskiego w Opolu, fot. mat. pras. Paacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

[zwi]

W padziernikowym „Arteonie” Michal Haake przyglda si dwm wizjom Polski, prezentowanym w Muzeum Narodowym w Krakowie na pokazie „#dziedzictwo” oraz na wystawie staej w Pawilonie Czapskiego. Z kolei Andrzej Biernacki komentuje wynik tegorocznej edycji Spojrze i wystaw pokonkursow w Zachcie, Karolina Staszak komentuje wystaw „Zwyke rzeczy” w Czytelni Sztuki w Gliwicach i towarzyszc jej dyskusj „Zwyke rzeczy, dobre rzeczy?” z udziaem filozofw, etykw, historykw sztuki i dziennikarzy. W najnowszym „Arteonie” w ramach „Czytania sztuki” Piotr Bernatowicz interpretuje „Sztuk konsumpcyjn” Natalii LL.Aleksandra Sikorska recenzuje prezentacj „By kobiet” w Paacu Schoena w Sosnowcu. Twrczo Ferdinanda Hodlera przy okazji wystawy w Leopold Museum w Wiedniu przyblia Aleksandra Kargul. Kontynuujc seri zwizan ze stuleciem awangardy w Polsce, tym razem Agnieszka Salamon-Radecka w kontekcie wystawy „Formici” w Paacu Prezydenckim omawia ten ruch w polskiej sztuce. W najnowszym „Arteonie” rwnie Andrzej Szarek rekomenduje twrczo rzebiarza Grzegorza Gwiazdy, a Wojciech Delikta recenzuje film Pierre’a Bismutha, ktry poszukuje tajemniczego dziea Eda Ruschy na pustyni Mojave. W serii dotyczcej rynku sztuki Dorota aglewska odpowiada na pytanie, gdzie szuka dziea. W „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Leszek Sobocki, „Polak”, 1979, olej, pil, 90 x 90 cm, fot. Muzeum Narodowe w Krakowie, obraz eksponowany w ramach wystawy „#dziedzictwo” w MNK

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Piotr Czajka piotr.c@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl