strona gwna > reklama
wybierz miasto:
B C G K L N O P S T U W Z KONKURSY

Polanica-Zdrj
Akwarium - Polanicka Galeria Sztuki
Joanna Kaucz, "KALEJDOSKOP – transformacje i metamorfozy autoportretu"
29.04.2017 - 02.06.2017

Joanna Kaucz jest mod artystk pracujc w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki komputerowej. Szczeglnie charakterystyczne dla twrczoci artystki s obrazy i rysunki wielkoformatowe. Skupiona jest ona na autoportretach, malowanych z foto-realistyczn perfekcj, ale te i z bardzo gbokimi odniesieniami egzystencjalnymi. S to niezwykle wspczesne dziea-pytania: Kim jestem? Po co yj? Jaki jest mj los? Co myl? Co mwi moja physis? S to, jak pisze o nich autorka takie „stop-klatki” czy pytania o „auto-fikcj”. W porwnaniu do obecnego od lat w malarstwie nurtu realistycznych autoportretowych wiwisekcji od nowo-figuratywistw w rodzaju Luciena Freuda po hiperrealistw (Chuck Close), w obrazach Kaucz jest wyjtkowa moc wiwisekcji nastroju i myli. Istotne jest take nawizanie do obecnego w sztuce polskiej nurtu ciekawego kolorystycznie ksztatowania zmiennych, malarskich nastrojw.” Andrzej Kostoowski

JOANNA KAUCZ
Urodzona w 1981 r. we Wrocawiu. Absolwentka Akademii Sztuk Piknych we Wrocawiu. W 2007 r. obronia dyplom na Wydziale Grafiki w Pracowni Rysunku Zawodowego prof. E. Geta-Stankiewicza oraz w 2009 r. na Wydziale Malarstwa i Rzeby w IX Pracowni Malarstwa prof. A. Dymitrowicza i Pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce prof. W. Kaniowskiego. Od 2012 r. asystentka w Katedrze Malarstwa Akademii Sztuk Piknych we Wrocawiu.Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wystaw zbiorowych w kraju i zagranic. Zajmuje si malarstwem, rysunkiem oraz grafik komputerow. Mieszka i tworzy we Wrocawiu.

[zwi]


Pozna
Muzeum Narodowe
"Hans Arp a sztuka polska"
23.04.2017 - 09.07.2017
Patronat „Arteonu”

W latach 30. XX wieku Hans Arp mia liczne kontakty z polskimi artystami. Wielu z nich przebywao wwczas w Paryu, gdzie poruszali si w tych samych krgach co Arp (np. Abstraction Cration). W 1930 roku Arp i jego ona Sophie Tauber-Arp wraz z innymi czonkami Abstraction Cration oraz grup a.r. wystawiali swoje dziea w Muzeum w odzi. dzkie muzeum byo jedn z pierwszych publicznych kolekcji sztuki, ktre pozyskay realizacje pary. Oywiony kontakt z Arpem utrzymywali gwnie Strzemiski i Kobro oraz Jan Brzkowski. Do tomiku jego poezji Arp przygotowa trzy szkice, ukazujce organiczne formy. Ponadto Brzkowski pisa liczne teksty o twrczoci Arpa, przyczyniajc si w duym stopniu do recepcji jego dorobku na polskiej scenie artystycznej. Strzemiski i Staewski w latach 30. pozostawali pod wpywem Arpowskiej formy organicznej. Nawet Kobro stworzya wwczas jedn organiczn rzeb – tak nietypow dla jej dotychczasowej twrczoci.
W ramach wystawy zostan pokazane dziea Hansa Arpa ze wszystkich okresw jego twrczoci (rzeby, reliefy, rysunki, kolae, grafiki, obrazy) w dialogu z dzieami wybranych artystw polskich, inspirujcych si form organiczn. Wrd artystw polskich znajd si prace zarwno wspczesnych Arpowi, jak i twrcw pniejszych, ktrych realizacje wykazuj pokrewiestwo zarwno z jzykiem formalnym Arpa, jak i z jego teori sztuki. Kontekst z dzieami Arpa bdzie mona odszuka w pracach Wadysawa Strzemiskiego, Henryka Staewskiego, Katarzyny Kobro, Aliny Szapocznikow, Andrzeja Pawowskiego, Marii Jaremy, Marii Nicz-Borowiakowej i innych.

Hans Arp, „Star”, 1956, brz, odlew (1976), 41,5 x 33 x 6,5 cm, w. Stiftung Arp e.V., Berlin/Rolandswerth, ©Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst in Bonn, fot. mat. pras. MNP

[zwi]


Pozna
4. Studenckie Biennale Maej Formy Rzebiarskiej im. prof. Jzefa Kopczyskiego 2017
UAP Atrium
19.05.2017 - 26.05.2017

W wystawie konkursowej udzia bior: Studenci, absolwenci: Baos ukasz, Bk Daniel Mateusz, Bielak Agnieszka, Bitterman Adriana, Blada Anna Maria, Bojenko Urszula, Ciszewski Marcin, Danielska Urszula, Drewniak Anna, Drozd Pawe, Dwojak Maria, Falkus Monika, Gro Karolina, Grzelewski Rafa, Helbik Paulina, Hupas Sara, Ienda Wojciech, Jagielski ukasz, Jamrz Natalia, Jedwabna Michalina, Kaczmarek Klaudia Karolina, Kamieniczna Alicja, Kamiska Jamina, Koster Kaja, Kociek Roland, Kotowicz Daniel, Kowal Katarzyna, Kozak Albert, Krasnodbska Maria, Kudlaszyk Janina, Magalska Natalia, Mako Magdalena, Miciur Katarzyna, Nowak Marcin, Pitek Katarzyna, Pilch Kaja, Prokop Jakub, Romaniuk Joanna, Rychlik Martyna, Rymarska Marzena, Rzepiska Marta, Sacaa Agnieszka, Sarnecka Magorzata, Shevtsov Andrii, Sobaski Daniel, Socha Piotr, Stokowska Paulina, Sucherska Marta, Szymczyk Dawid, liwa Olga, lusarczyk Klaudia, Tkaczyk Natalia, Urban ​​​​​​​​​​​​​​​​​​Elbieta, Wciso Katarzyna, Winiarska Dorota Morawiec, Winiewska Debora, Wjcik Mateusz, Zbroja ukasz, Zhovtogolova Iryna, Zieniewicz Irena, Ziba Anna, Kategoria „licea plastyczne”: Bryka Nicole, Janda Sara, Kasa Bartomiej, Krzysztofik Marianna, ojek Marta, Martin Iga.
Biennale jest czwart edycj konkursu na ma form rzebiarsk im. prof. Jzefa Kopczyskiego. Konkurs dedykowany jest pamici profesora Jzefa Kopczyskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Piknych w Poznaniu w latach 1955 – 2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Celem konkursu jest kreowanie i wyrnianie ciekawych postaw artystycznych studentw szk wyszych oraz propagowanie maej formy rzebiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myli i koncepcji rzebiarskiej.

fot. mat. pras. UAP
[zwi]

W majowym „Arteonie” Wojciech Delikta przyblia twrczo projektantki Rei Kawakubo, ktra zainicjowaa zjawisko... antymody. Fotografiom Irwinga Penna, pokazywanym w nowojorskim Metropolitan Museum, przyglda si Aleksandra Kargul. Weronika Kobyliska-Bunsch z kolei rekomenduje twrczo fotograficzn Joanny Chudy. Karolina Staszak komentuje konkurs „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” Nagroda Artystyczna UAP, a Andrzej Biernacki przewietla spraw nowej lokalizacji warszawskiego MSN w kontekcie finansw tej instytucji.
W najnowszym „Arteonie”
take: wystaw „Superorganizm. Awangarda i dowiadczenie przyrody” w ms2 w odzi recenzuje Justyna arczyska, prezentacj Emila Nolde w gdaskim Muzeum Narodowym komentuje Agnieszka Salamon-Radecka, a o wiedeskiej wystawie Lawrence’a Alma-Tademy pisze Grayna Krzechowicz.W „Czytaniu sztuki” z kolei Aleksandra Kargul odczytuje obraz „Matka Whistlera” Jamesa McNeilla Whistlera.
W majowym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Rei Kawakubo, „Body meets dress – Dress meets body”, spring/summer 1997, mat. pras. The Metropolitan Museum of Art

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Piotr Czajka piotr.c@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl