strona gwna > reklama
wybierz miasto:
B C G K L N O P S T U W Z KONKURSY

d
Muzeum Kinematografii
"Jan Modoeniec. Mae wielkie prace"
20.04.2017 - 23.07.2017

Wystawa pozwala pozna zarwno twrczo Jana Modoeca, jak i zobaczy Go oczyma synw, rwnie artystw,  Piotra i Stanisawa. Pozwala rwnie lepiej zrozumie jego osadzenie w sztuce dziki przyblieniu sylwetki ojca – Stanisawa, awangardowego poety, jednego z twrcw futuryzmu w poezji. Jan Modoeniec, wiatowej sawy plakacista, uznawany jest za jednego z piciu – obok Henryka Tomaszewskiego, Jana Lenicy, Waldemara wierzego i Romana Cielewicza – „ojcw zaoycieli” synnej polskiej szkoy plakatu. Jego twrczo wyrnia pogodny, niekiedy artobliwy nastrj, ciepa paleta barw, wietne operowanie wiatem i charakterystyczna tylko dla niego kreska. Sam Jan syszc takie superlatywy na swj temat, odpowiada nieco filozoficznie, e raczej „nalea nie do grupy prymusw, ale bardziej wagarowiczw”. Na wystawie mona obejrze wywiad z nim , nagrany w 1994 r. na zlecenie TVP. Na ekspozycji prezentowane s prace z prywatnych archiww synw artysty: grafika Piotra Modoeca i malarza Stanisawa Modoeca: prace na papierze, gwasze obrazujce codzienny proces twrczy Jana Modoeca. – Jestem szczliwy, e sztuka ojca, cho jego samego ju nie ma, jest wci ywa – mwi Piotr Modoeniec. – To, co mona zobaczy na wystawie, bardzo pasuje do Muzeum Kinematografii. S bowiem plakaty z lat 60., 70. i 80. pokazujce, jakimi filmami wtedy si interesowano i recenzje z „Filmu” w formie czarno-biaych rysunkw. A dodatkowo prace z lat 90., kiedy zamwie ju nie byo, wic ojciec malowa wasne rzeczy. Prace z rodzinnego archiwum Modoecw s prezentowane w gablotach zaprojektowanych przez znan projektantk – Mari Jeglisk. Piotrowi Modoecowi przypominaj domki zakopiaskie, ktre jego Ojciec uwielbia, tak jak narty w Tatrach - tam caa rodzina czua si najszczliwsza. W zbiorach Muzeum Kinematografii znajduje si ponad 100 oryginalnych plakatw z ogromnego dorobku Artysty. Najstarszy w kolekcji Muzeum pochodzi z 1952 r. i powsta do filmu Spieniony nurt w re. Antona Marinovicha. Plakaty wybrane ze zbiorw Muzeum przez syna – Piotra – tworz cz ekspozycji uzupeniajc prywatne „Mae wielkie prace” o gwny nurt twrczoci Jana Modoeca, jakim by plakat filmowy. S wrd nich charakterystyczne i znane plakaty do filmw: Dawno temu w Ameryce w re. Sergio Leone, Konformista w re. Bernardo Bertolucciego czy Blue Velvet w re. Davida Lyncha. Jest take plakat do filmu Piotra Szulkina Ubu Krl, ktry reyser wykorzysta w 2003 r., ju po mierci artysty. Jan Modoeniec by zafascynowany postaci ze sztuki Alfreda Jarry, w latach 90. stworzy seri 40 portretw tytuowego Ubu Krla. Ekspozycja w Muzeum Kinematografii, przygotowana w ramach Roku Awangardy – w stulecie awangardy w Polsce – zostaa take wzbogacona o nowatorsk poezj futurystyczn Stanisawa Modoeca, ojca Jana, dziadka Piotra i Stanisawa. W formie dialogu Edyty Jungowskiej, Izy Kuny i Piotra Machalicy zaprezentowano poezj ojca Jana Modoeca, ktra staa si artystycznym drogowskazem dla Niego oraz jego synw – Piotra i Stanisawa. W ten sposb na wystawie tem dla twrczoci plastycznej Jana Modoeca staje si skrzydo powicone awangardowym wierszom artysty pokolenia wczeniejszego. Drugie skrzydo ekspozycji to prace nastpnego pokolenia – synw Jana. Na wystawie pokazano obrazy Stanisawa namalowane z fotografii z rodzinnego archiwum. Jeden z nich przedstawia Jana z synami: Piotrem i Stanisawem. To obrazek rodzinnego szczcia - synowie z ojcem wybieraj si na ryby do pobliskiego stawu.  Mona te obejrze obraz i animacje Piotra do wierszy dziadka „Futurobnia” oraz „Hymn pokoju”.

[zwi]


d
Atlas Sztuki
Rafa Milach, "Odmowa"
12.05.2017 - 18.06.2017

W 1971 roku radziecka telewizja wyemitowaa program popularno-naukowy prezentujcy mechanizmy, za pomoc ktrych mona skutecznie manipulowa ludzk wiadomoci. Zaproszona do studia modzie zostaa poddana eksperymentom, ktre miay uwiadomi telewidzom, w jakim stopniu suges a i konformizm wpywaj na odbir rzeczywistoci eliminujc z niej nawet najbardziej oczywiste fakty. Nie bdzie specjalnym naduyciem stwierdzenie, e obraz ten (cho nie wprost) obnaa techniki wykorzystywane na co dzie przez sowieck wadz. Nikt wwczas nie dostrzeg wywrotowego potencjau tego dziea – propagandowa tuba reimu zaprezentowaa go jako pozbawion zwizku z realiami naukow ciekawostk.
Wspczesne autokracje, a w szczeglnoci te z obszaru poradzieckiego, z duym sukcesem zaadoptoway przedstawione w programie techniki do zbiorowego zarzdzania wiadomoci obywateli. Stworzyy gigantyczne laboratorium, w ktrym bez wzgldu na konsekwencje powstaje model wzorcowej struktury spoecznej.
Odmowa jest prb wizualnego przedstawienia rnych systemw kontroli i wywierania nacisku. W proces formatowania i przesuwania znacze oraz tworzenia nowych ideologii wpisuj si zarwno niewinne gesty, jak i sprawdzone zabiegi socjotechniczne. W zalenoci od regionu rni si intensywnoci, skal i metodami, natomiast wszystkie su konkretnej utopijnej wizji narzucanej przez aparat wadzy. Jedynym odnotowanym tu przypadkiem zaburzenia tego schematu by incydent w biaoruskim kochozie Krejwacy, gdzie oracz Walerij, miejscowy przodownik pracy, mimo wyranego polecenia przeoonych, odmwi wsppracy z fotografem.
Rafa Milach (ur. 1978 w Gliwicach) – artysta wizualny, fotograf, autor ksiek. Podejmuje tematy dotyczce transformacji w dawnym bloku wschodnim. Absolwent Akademii Sztuk Piknych w Katowicach oraz Instytutu Twrczej Fotografii na Uniwersytecie lskim w czeskiej Opawie (obecnie wykadowca tej uczelni). Autor wielokrotnie nagradzanych ksiek, m.in. The Winners, 7 Rooms. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Magnum Founda on i Europejskiej Fundacji Kultury. Laureat wielu konkursw, m.in.: Pictures of the Year International, World Press Photo. Wspzaoyciel kolektywu Sputnik Photos. Mia liczne wystawy w Polsce i na wiecie. Jego prace znajduj si w kolekcjach Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Fundacji Sztuki Polskiej ING, Muzeum w Gliwicach, Kiyosato Museum of Photographic Arts (Japonia), Brandts w Odense (Dania).

Rafa Milach, z cyklu „Rekonstrukcja”, 2017, © Rafa Milach, mat. pras. Atlas Sztuki

[zwi]

W majowym „Arteonie” Wojciech Delikta przyblia twrczo projektantki Rei Kawakubo, ktra zainicjowaa zjawisko... antymody. Fotografiom Irwinga Penna, pokazywanym w nowojorskim Metropolitan Museum, przyglda si Aleksandra Kargul. Weronika Kobyliska-Bunsch z kolei rekomenduje twrczo fotograficzn Joanny Chudy. Karolina Staszak komentuje konkurs „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” Nagroda Artystyczna UAP, a Andrzej Biernacki przewietla spraw nowej lokalizacji warszawskiego MSN w kontekcie finansw tej instytucji.
W najnowszym „Arteonie”
take: wystaw „Superorganizm. Awangarda i dowiadczenie przyrody” w ms2 w odzi recenzuje Justyna arczyska, prezentacj Emila Nolde w gdaskim Muzeum Narodowym komentuje Agnieszka Salamon-Radecka, a o wiedeskiej wystawie Lawrence’a Alma-Tademy pisze Grayna Krzechowicz.W „Czytaniu sztuki” z kolei Aleksandra Kargul odczytuje obraz „Matka Whistlera” Jamesa McNeilla Whistlera.
W majowym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Rei Kawakubo, „Body meets dress – Dress meets body”, spring/summer 1997, mat. pras. The Metropolitan Museum of Art

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Piotr Czajka piotr.c@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl