strona gwna > reklama
wybierz miasto:
B C G J K N O P R S T U W KONKURSY

Gdask
Zbrojownia Sztuki
X Midzynarodowa Wystawa Najlepszych Dyplomw Akademii Sztuk Piknych
04.08.2018 - 09.09.2018
Patronat „Arteonu”

Wystaw poprzedzi panel dyskusyjny pt. "Odbiorcy a moda sztuka", w ktrym udzia wemie m.in. redaktor naczelna "Arteonu" Karolina Staszak (3 sierpnia, godz. 13:30)
Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Piknych to midzynarodowa wystawa o charakterze konkursowym, w ktrej bior udzia wybrani absolwenci ze wszystkich publicznych uczelni artystycznych w Polsce oraz z Wilna i Bratysawy z kierunkw malarstwa, grafiki, rzeby, intermediw. Wydarzenie to stanowi niecodzienn okazj do przyjrzenia si rnorodnym postawom, tendencjom i poszukiwaniom artystycznym modych twrcw, wspiera ich w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki oraz prezentuje szerokiej publicznoci najciekawsze indywidualnoci twrcze i wspczesne zjawiska w dziedzinie sztuki. Chtnie odwiedzana przez mieszkacw Trjmiasta oraz turystw z Polski i zagranicy wystawa na stae wpisaa si w kalendarz wydarze kulturalnych i artystycznych Gdaska. W ramach Najlepszych Dyplomw 2018 wrczone zostan nastpujce nagrody: Nagroda Rektorw, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Marszaka Wojewdztwa Pomorskiego, Nagroda Prezydenta Miasta Gdaska, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni, Nagroda Gdaskiej Galerii Miejskiej oraz Nagroda Krytykw. Uczestnikami tegorocznej wystawy s: z ASP w Gdasku – Justyna Goaszewska, Aleksandra Jzefw i Aneta Kublik; z ASP w Katowicach – ukasz Koniuszy, Krzysztof Korab, Katarzyna Kowalczyk; z ASP w Krakowie – Weronika Cyganik, Micha Soja i Olga liwa; z ASP w odzi – Magdalena Czyewska, Marta Krzelak i Julita Lipiska; z UE w Poznaniu – Aleksander Baszkiewicz, Iwona Mazur i Dawid Puszyski; z AS w Szczecinie – Ewelina Maksimiuk, Anastasiia Mikhno i Dominika Wyrobek; z ASP w Warszawie – Kornelia Dzikowska, Bartosz Gowacki i Katarzyna Kalinowska; z ASP we Wrocawiu – Wiktoria Koenigsberg, Weronika Przybyo i Tomasz Wiktor; z Vysok kola vtvarnch umen v Bratislave (Bratysawa) – Cynthia Gregorov i Ivana Beliansk; z Vilniaus dailės akademija (Wilno) – Kstutis Jurėnas. Wystaw poprzedzi panel dyskusyjny krytykw sztuki pt. „Odbiorcy a moda sztuka”. Inf. pras.

[zwi]


Gdynia
Muzeum Miasta Gdyni
"Andrzej Strumio. Ilustracje"
22.06.2018 - 02.09.2018

Muzeum Miasta Gdyni obok cyklu promujcego dorobek polskich projektantw od kilku ju lat prezentuje twrczo artystw zwizanych z sztuk ksiki – wybitnych ilustratorw i grafikw. Pokazywalimy ju midzy innymi projekty i rysunki Adama Kiliana, miedzioryty Wojciecha Jakubowskiego, ilustracje Jzefa Wilkonia. W tym roku przybliy chcemy ilustratorski dorobek Andrzeja Strumiy, artysty, dla ktrego sztuka ksiki jest tylko jednym z wielu pl aktywnoci twrczej. Andrzej Strumio (ur. 1927 r.), ucze Wadysawa Strzemiskiego w Pastwowej Wyszej Szkole Sztuk Plastycznych w odzi, absolwent Akademii Sztuk Piknych w Krakowie, pierwsz mioci obdarzy malarstwo. Nigdy si jednak do niego nie ogranicza. Pracowa we wszystkich rodzajach sztuk wizualnych: malarstwie, grafice, rzebie, rysunku i fotografii. Projektowa pawilony wystawiennicze. Prbowa sztuki sowa – tworzy poezj, pisa dzienniki. Wyda cztery tomy poetyckie: Moje sowa, obrazy 1947-1967, Jak, Ja. Poezje wybrane, a take STO: wiersze rysunki. Wreszcie – ilustrowa. Ukazao si blisko sto pidziesit ksiek z jego ilustracjami lub z zaprojektowan przez niego szat graficzn. Jak podaje sam artysta – we wczesnym dziecistwie, pod wpywem przygd Don Kichota czytanych mu przez Mam, rysowa z wyobrani wiatraki, na Wileszczynie praktycznie nie znane. Tak zacza si jego przygoda z ilustratorstwem, cho na pierwsz publikacj trzeba byo nieco poczeka. Pierwsz ksik Andrzej Strumio zilustrowa w 1956 roku. Bya to proza dla modziey Przygody Li Ta Hai, opublikowana przez „Nasz Ksigarni”. Wydawnictwo zwrcio si do artysty, kierujc si jego znajomoci specyfiki Azji. Strumio mia ju wwczas za sob podr do Pastwa rodka, ktr odby w 1954 r., wystaw indywidualn w Pekinie (w tym samym roku) i blisko 200 rysunkw powstaych podczas tej podry. Pniej ilustrowa m.in. dziea takich autorw, jak Hans Christian Andersen, Harriet Beecher-Stowe, Mary Norton, Jules Verne, Antoni Czechow, Joseph Conrad, Jan Kochanowski, Wisawa Szymborska, Mieczysawa Buczkwna. W pracy nad ksik zawsze czuem si zobowizany do szacunku wobec poetyki autora, epoki i geografii. Bliszy bywaem grzechu pastiszu ni interpretacji egocentrycznej. (...) Moe tylko odrobina smutku i refleksji, a take trudniejsza nieco w odbiorze ilustracja dla dzieci przypominaj, e rwnolegle malowaem i rysowaem wiat wasny” – wspomina artysta. Artysta wiele podrowa. Odwiedzi m.in. Nepal, Indie, Japoni, Tajlandi, Wietnam, Mongoli, Chiny, Syri, Turcj, Syberi i Kaukaz. W latach 1982–1984 piastowa stanowisko kierownika pracowni graficznej przy sekretariacie ONZ w Nowym Jorku. Po powrocie do Polski osiedli si w Makowej Rudzie nad Czarn Hacz, gdzie postawi modrzewiowy dom i do dzi zajmuje si nie tylko prac twrcz, ale rwnie upraw roli i hodowl koni. Na wystawie w Muzeum Miasta Gdyni pokaemy kilkadziesit ilustracji z kolekcji wasnej artysty, a take ze zbiorw Muzeum Okrgowego w Suwakach i Sowackiej Narodowej Galerii w Bratysawie.

Andrzej Strumio, „Lubi dworce kolejowe”, mat. pras. Muzeum Miasta Gdyni

[zwi]

«   »

W sierpniowym „Arteonie”: sztuce tatuau przyglda si Aleksandra Kargul, wystaw „Cricot idzie!” w krakowskiej Crikotece recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka. O monumentalnej realizacji Christo i Jeanne-Claude, ktra stana na jeziorze w Hyde Parku, pisze Wojciech Delikta. W serii „Duchowo w sztuce” Karolina Staszak pisze o Wsplnocie Twrcw Chrzecijaskich Vera Icon.
W najnowszym „Arteonie” ponadto: Zbigniew J. Makowski recenzuje wystaw „Kociotrupy musz wstawa” w Gdaskiej Galerii Miejskiej, spotkanie z Wilhelmem Sasnalem oraz Jarosawem Modzelewskim, ktre odbyo si w warszawskim MSN, komentuje Andrzej Biernacki, Tomasz Bika OP rekomenduje twrczo Kamila Kuzko, , a seri „Poznaska awangarda” kontynuuje Agnieszka Salamon-Radecka tekstem o Arturze Marii Swinarskim. Dorota aglewska z kolei w rubryce „Rynek sztuki” pisze o retoryce rynku: jak sucha antykwariuszy i jak mwi do klienta. W sierpniowym „Arteonie” take, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki. 

Okadka: tatua autorstwa Bianki Szlachty, fot. dziki uprzejmoci autorki

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl