strona gwna > reklama
wybierz miasto:
A B C D F H K L M N O P R S T W Z KONKURSY

Amsterdam
Stedelijk Museum
"De Stijl at the Stedelijk"
03.12.2016 - 21.05.2017

W tym roku mija dokadnie sto lat od opublikowania przez Theo van Doesburga pisma „De Stijl” – kamienia wgielnego grupy o tej samej nazwie, do ktrej (obok fundatora) naleeli m.in. Piet Mondrian, J. J. P. Oud, Gerrit Rietveld, Vilmos Huszr i Bart van der Leck. Nie ulega wtpliwoci, e uksztatowany w Holandii kierunek artystyczny (obejmujcy nie tylko malarstwo, rzeb, architektur, lecz te wzornictwo przemysowe, typografi i poezj) stanowi jedn z najwaniejszych gazi europejskiej awangardy pocztku XX stulecia. Okrg rocznic powoania do ycia neoplastycyzmu wituje wiele niderlandzkich instytucji wystawienniczych z amsterdamskim Stedelijk Museum na czele. Midzy grudniem 2016 a styczniem 2018 roku w jego murach zorganizowane zostan trzy ekspozycje: pierwsza dotyczy historii nurtu i jego wspczesnych odczyta, druga koncentruje si wok twrczoci zapomnianego artysty – Chrisa Beekmana, trzecia natomiast traktuje o neoplastycznym dizajnie (w szczeglnoci o obiektach tworzonych dla domu handlowego Metz & Co., lansujcego modernistyczne wzornictwo). Trwajcy aktualnie pokaz „De Stijl at the Stedelijk” skupia dziea gwnych eksponentw kierunku z lat 1917-1931. Podzielony zosta na kilka osobnych dziaw, w ktrych przedmiot refleksji stanowi: stosowanie barw podstawowych, kompozycje diagonalne czy problem ruchu – a zatem zagadnienia kluczowe dla De Stijlu. Jak twierdzi van Doesburg: „Mwimy o konkretnym, a nie abstrakcyjnym obrazie, bowiem nie ma nic bardziej konkretnego, bardziej realnego ni linia, kolor i powierzchnia”. Prezentacja zajmuje sze sal galeryjnych, w ktrych znale mona m.in. „Counter-Composition V” van Doesburga z 1924 roku i „Composition No. IV, with Red, Blue, and Yellow” Mondriana z 1929 roku. Stedelijk posiada w swojej kolekcji bodaj najwikszy i najbardziej rnorodny zbir prac spod znaku neoplastycyzmu, ktre wypoyczano choby nowojorskiemu MoMA na potrzeby wystawy De Stijlu (1951). Amsterdamski pokaz, co istotne, pomylany jest nie tylko jako historyczny przegld, lecz take jako pole dialogu pomidzy sztuk awangardystw a dzieami artystw wspczesnych, nawizujcych do spucizny mistrzw holenderskiego nurtu. Std te obecne prace Roya Lichtensteina, Isy Genzken czy Basa Jana Adera. Jak informuj kuratorzy, wystawy skadajce si na obchody stulecia De Stijlu stanowi cz wikszego, dugoterminowego projektu, majcego na celu stworzenie w Stedelijk Museum nowych formu ekspozycyjnych dla staej kolekcji.  (Wojciech Delikta)

Theo van Doesburg, „Counter-Composition V”, 1924, coll. Stedelijk Museum Amsterdam, fot. mat. pras. Stedelijk Museum

[zwi]

   »

W kwietniowym „Arteonie” Aleksandra Kargul recenzuje wystaw „Nature morte. Wspczeni artyci oywiaj martw natur” w Muzeum Narodowym we Wrocawiu, pokaz „Ze kobiety” w poznaskim Centrum Kultury Zamek ocenia Karolina Staszak, natomiast kunszt Jacka Sienickiego, ktrego malarstwo mona oglda w Muzeum Narodowym w Kielcach, przypomina Andrzej Biernacki. Micha Haake z kolei przyglda si wystawie Cy Twobly’ego w Centre Pompidou w Paryu, a Wojciech Delikta komentuje prezentacj twrczoci Anicki Yi, laureatki Hugo Boss Prize 2016.
W najnowszym „Arteonie” ponadto:
Zofia Jabonowska-Ratajska omawia retrospektyw Jerzego Jarnuszkiewicza w Zachcie, o arcydzieach z Kolekcji Lejdejskiej pisze Wodzimierz Wrzesiski. W ramach cyklu tekstw o polskich uczelniach artystycznych tym razem specyfik Akademii Sztuk Piknych w odzi przyblia Dominika Paweczyk, w „Czytaniu sztuki” Paulina Adamczyk analizuje obraz „Chrystus wrd doktorw” Cimy da Conegliano, a ksik „Rzeczywiste obecnoci” George’a Steinera przypomina Paula Milczarczyk. W „Notatniku” krtko o ciekawej instalacji w nowojorskim Guggenheim Museum pisze Wojciech Delikta, a o oburzajcej akcji „oczyszczania” poznaskiego Arsenau pisze Paula Milczarczyk. W kwietniowym „Arteonie” rwnie inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.
Okadka: Cindy Wright, „Nature morte 2”, 2010, Collection of Johan Willemen, dziki uprzejmoci artystki, © Cindy Wright, materiay prasowe Muzeum Narodowego we Wrocawiu

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Piotr Czajka piotr.c@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl