strona gwna > reklama
wybierz miasto:
A B C D F H L M N O P R S T W KONKURSY

Berlin
Daimler Contemporary Berlin
"Serielle Formationen. 1967/2017"
03.06.2017 - 05.11.2017

Historia kolekcji Daimlera, niemieckiego potentata motoryzacyjnego, zacza si w 1977 roku od zakupu obrazu Williego Baumeistera. Zbiory dzie sztuki stopniowo rozrastay si, co zainspirowao przedsibiorcw do podzielenia si nimi z szersz publicznoci. Tak oto, w 1999 roku, powstaa Daimler Contemporary Berlin – galeria umiejscowiona w samym sercu berliskiego Potsdamer Platz, a dokadnie – w Haus Huth, kamienicy secesyjnej – jedynej zachowanej w tej okolicy. Otoczenie nowoczesnych wieowcw wspgra z tym, co eksponowane jest w rodku tej przestrzeni wystawienniczej. Na kolekcj Daimlera skadaj si bowiem przede wszystkim dziea abstrakcyjne: poczwszy od awangardy spod znaku Bauhausu i konstruktywizmu, przez grup Zero, po minimal art oraz Neo Geo. Nie dziwi wic fakt, e Renate Wiehager, dyrektorka teje placwki, postanowia zorganizowa tu pokaz „Serielle Formationen. 1967/2017”. Na szeciuset metrach kwadratowych Haus Huth mona oglda rekonstrukcj wystawy „Serielle Formationen” (niezwykle wanej dla niemieckiej, ale i europejskiej historii sztuki XX wieku), bdcej jedn z pierwszych na Starym Kontynencie manifestacji redukcjonistycznych i minimalistycznych tendencji. Prezentowana pierwotnie w 1967 roku w galerii przy Frankfurter Universitt (pod opiek kuratorsk Petera Roehra i Paula Maenza), gromadzia 62 prace 48 artystw z Niemiec, Francji, Czech, Wgier czy Stanw Zjednoczonych. Wsplny mianownik wszystkich realizacji stanowiy wanie tytuowe „seryjne formacje” – repetytywne struktury, bazujce na geometrycznym ukadzie kraty.
Okoo roku 1965 wielu niemieckich twrcw, takich jak Hanne Darboven, Charlotte Posenenske, Gnther Uecker, Blinky Palermo czy Franz Erhard Walther, odwiedzao Nowy Jork z intencj wystawiania tam swoich prac, ale i zawierania znajomoci. I cho minimalizm zyska w USA silny instytucjonalny i dyskursywny charakter dopiero kilka lat pniej, sta si podnym tematem dla artystycznych dziaa w Europie. Systemowo, powtarzalno, wariantywno aranacji poszczeglnych jednostek, a take funkcjonalno i industrialno nowych materiaw stanowiy pola bada szeregu europejskich artystw. Ponadto w wielu przypadkach z ograniczeniem do minimum rodkw wyrazu wizao si mylenie o obrazie, rzebie czy obiekcie w kategoriach transcendentnych, ale te odzwierciedlajcych wspczesne realia spoeczestw kapitalistycznych.
Dzisiaj, podobnie jak 50 lat temu, wystaw „Serielle Formationen” zasilaj prace reprezentujce rnorodne zjawiska artystyczne, tematyzujce seryjno i matematyczny porzdek. Na ekspozycji znalazy si realizacje m.in.: Andre, Armana, Christo i Jeanne-Claude, Flavina, Haacke, Hke, Judda, Kusamy, Le Witta, Manzoniego, Martin, Stelli czy Warhola. Najnowszy pokaz w Daimler Contemporary Berlin stanowi cz wikszego projektu, dotyczcego losw minimalizmu w Niemczech, realizowanego przez t instytucj od 2005 roku.  (Wojciech Delikta)

Widok wystawy „Serielle Formationen”, 1967-2017,fot. Daimler Contemporary Berlin

[zwi]

   »

W padziernikowym „Arteonie” Michal Haake przyglda si dwm wizjom Polski, prezentowanym w Muzeum Narodowym w Krakowie na pokazie „#dziedzictwo” oraz na wystawie staej w Pawilonie Czapskiego. Z kolei Andrzej Biernacki komentuje wynik tegorocznej edycji Spojrze i wystaw pokonkursow w Zachcie, Karolina Staszak komentuje wystaw „Zwyke rzeczy” w Czytelni Sztuki w Gliwicach i towarzyszc jej dyskusj „Zwyke rzeczy, dobre rzeczy?” z udziaem filozofw, etykw, historykw sztuki i dziennikarzy. W najnowszym „Arteonie” w ramach „Czytania sztuki” Piotr Bernatowicz interpretuje „Sztuk konsumpcyjn” Natalii LL.Aleksandra Sikorska recenzuje prezentacj „By kobiet” w Paacu Schoena w Sosnowcu. Twrczo Ferdinanda Hodlera przy okazji wystawy w Leopold Museum w Wiedniu przyblia Aleksandra Kargul. Kontynuujc seri zwizan ze stuleciem awangardy w Polsce, tym razem Agnieszka Salamon-Radecka w kontekcie wystawy „Formici” w Paacu Prezydenckim omawia ten ruch w polskiej sztuce. W najnowszym „Arteonie” rwnie Andrzej Szarek rekomenduje twrczo rzebiarza Grzegorza Gwiazdy, a Wojciech Delikta recenzuje film Pierre’a Bismutha, ktry poszukuje tajemniczego dziea Eda Ruschy na pustyni Mojave. W serii dotyczcej rynku sztuki Dorota aglewska odpowiada na pytanie, gdzie szuka dziea. W „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Leszek Sobocki, „Polak”, 1979, olej, pil, 90 x 90 cm, fot. Muzeum Narodowe w Krakowie, obraz eksponowany w ramach wystawy „#dziedzictwo” w MNK

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Piotr Czajka piotr.c@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl