strona gwna > prenumerata
wybierz miasto:
B G k O P R S T U W Z KONKURSY

Zakopane
Miejska Galeria Sztuki im. W. hr. Zamoyskiego
"Alfabet sztuki ABC"
11.08.2017 - 01.10.2017

Jeli na pocztku byo Sowo, to w drugim planie boskiej kreacji by zapewne Alfabet. Klasyczne definicje alfabetu mwi o nim lakonicznie, jako o systemie znakw i kodw, lub transkrypcji mowy. Jedna z archaicznych definicji, bliska funkcji i teorii jzyka sztuki, mwi o alfabecie jako sposobie przekazywania sw w rnym czasie i przestrzeni. Czym wic jest „alfabet sztuki”? Czy tylko odwieczn tsknot ludzkoci za skutecznym sposobem przekazywania obrazw i symboli? A moe w dobie „postmodernistycznych” i „po-nowoczesnych” prawd „nieoczywistych”, elementarn koniecznoci i powinnoci animatorw i kreatorw, aby wyposay odbiorc w podstawowe instrumentarium odczytywania coraz bardziej hermetycznych estetyk, emocji, wyobrani i ekspresji? „Alfabet Sztuki” to zbir znakw i znacze, kodw i liter. Odrbnych w charakterze i wyrazistych w formie. To zbir osobowoci, zestawionych w rnych konfiguracjach, ktre tworz nowe wyrazy i wyraenia, now definicj wiata. Cykl ekspozycji w Miejskiej Galerii Sztuki im. W. hr. Zamoyskiego, przygotowany wedug mojej autorskiej koncepcji, zakada alfabetyczn prezentacj najbardziej znaczcych osobowoci artystycznych, ksztatujcych wspczesny wizerunek polskiej sztuki: Abakanowicz, Althamer, Baj, Baka, Berenicki, Ciecierski, Czenik. Uszeregowanie prezentowanych artystw wedug klucza alfabetycznego pozwala na zupenie nowe, inspirujce i odkrywcze zestawienie i odczytanie twrczoci, postaw, programw i estetyk, ktre dotd kwalifikowano jako skrajne biegunowo. Kuratorska koncepcja ekspozycji opiera si na dwch podstawowych zaoeniach. Pierwszym jest prba przedstawienia najnowszych nurtw i trendw w sztuce polskiej, z caym kontekstem afiliacji i proweniencji globalnych, w Zakopanem – orodku istotnym dla rozwoju XIX i XX-wiecznej kultury i sztuki polskiej. Zderzenie sztuki lokalnej z awangard na zakopiaskim gruncie niejednokrotnie przynosio niezwykle owocne rezultaty od czasw Witkiewiczw i formistw, a po reaktywowane ostatnio Salony Marcowe. Obecno czoowych przedstawicieli wspczesnej sztuki polskiej w zakopiaskiej Galerii skutecznie obala krzywdzcy mit o „sztuce na peryferiach”, „zacianku”. To rwnie sygna o otwartoci lokalnego rodowiska i wraliwoci na nowe idee, postawy i wartoci. „Alfabet Sztuki” w drugim aspekcie jest, jak wszystkie alfabety, form edukacji odbiorcw, ktrzy otrzymuj w syntetycznej formie kompendium podstawowej wiedzy o tendencjach i nurtach wspczesnej sztuki. To autentyczna szansa na ywy i bezporedni kontakt ze Sztuk. Wszechogarniajca unifikacja przekazu form wizualnych, serwowanych cyfrowo, z paskiej tafli „plazmy” lub „okienka” smart fonu na zawsze pozbawia (szczeglnie modego) odbiorc autentycznego kontaktu i doznania materii formy, koloru, rytmu, kontrastu etc. Pozornie proste alfabetyczne zestawienie twrcw pozwala osobicie przey monumentaln ascez i niemal antyczn dramaturgi form Magdaleny Abakanowicz. Dowiadczy kierkegaardowskiej „bojani i drenia” wspczesnego czowieka wobec egzystencjalnych otchani w realizacjach Pawa Althamera i Mirosawa Baki. Niemal fizycznie odczu ywioowo pulsujc biologicznie w uwolnionej materii malarskiej obrazw Tomasza Ciecierskiego i Henryka Czenika. Tylko w ten sposb mona zachwyci si lirycznym blaskiem i tajemnic pcien Kiejstuta Berenickiego, lub w refleksyjnej zadumie ledzi szczero i energi gestu i impastu, jakim Stanisaw Baj definiuje ludzk twarz. Proponowana Pastwu ekspozycja jest prb nawizania dialogu, czsto osobistego, intymnego pomidzy Twrc i Odbiorc. Bez porednikw i tumaczy, za pomoc wsplnie odnajdywanego jzyka i wsplnie odkrywanych liter „Alfabetu Sztuki”.  (Lidia Rosiska)

Henryk Czenik, „Przecierado”, mat. pras. MGS im. W. hr. Zamoyskiego

[zwi]

We wrzeniowym numerze „Arteonu” wystaw „Szczeliny wolnoci – sztuka polska w latach 1945-1948/1949”, ktra odbywa si w poznaskim Muzeum Narodowym recenzuje Micha Haake, „Najlepsze Dyplomy ASP 2017” komentuje Karolina Staszak, o pokazie „Dioramas”, odbywajcym si w paryskim Palais de Tokio pisze Aleksandra Kargul, a Sawomir Marzec wspomina Zbigniewa Gostomskiego przez pryzmat jego ostatniej wystawy w Galerii Foksal. Tomasz Ratajczak komentuje rzdowy pomys odbudowy zamkw kazimierzowskich, Dorota aglewska omawia kapitay na rynku sztuki, Marcin Krajewski rekomenduje malarstwo Magdaleny Daniec. W rubryce „Czytanie sztuki” Wojciech Delikta przyglda si obrazowi „A Closer Grand Canyon” Davida Hockneya, natomiast w rubryce „Zaprojektowane” Aleksandra Sikorska przyblia sylwetk projektanta Rajmunda T. Haasa. W najnowszym „Arteonie” ponadto komentarz niepokorny Andrzeja Biernackiego i inne stae rubryki.

Okadka: Artur Nacht-Samborski, „Kwiaty i licie w garnku”, 1963, olej na ptnie, 100 x 73 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu, fot. dziki uprzejmoci MNP

Prenumerat mona zamwi mailowo (kolportaz@kruszona.pl) lub telefonicznie (61 869 91 77 wew. 26, pn.-pt. w godz. 8-16).

Prenumerat realizujemy po otrzymaniu wpaty na konto:

Dom Wydawniczy KRUSZONA Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

Bank Pekao SA I/O w Poznaniu

69 1240 1747 1111 0000 1849 4934

Przyjmujemy rwnie przelewy elektroniczne.

W tytule wpaty prosimy poda dane adresowe do wysyki. Prenumerata bdzie realizowana od najbliszego wydania (np. jeli w momencie wpaty w sprzeday jest wydanie styczniowe, prenumerata bdzie realizowana od wydania lutowego).

 

PRENUMERATA

* krajowa

1. proczna - 48 z

2. roczna - 90 z

* zagraniczna

W sprawie zamwienia prenumeraty zagranicznej NIEZBDNY jest kontakt z dziaem kolportau.

NUMERY ARCHIWALNE

1. cena 6,5 z (przy zakupie powyej 10 egz. udzielamy rabatu)

2. do nabycia w siedzibie redakcji lub sprzeda wysykowa – koszt wysyki 1-4 egz. - 6 z, 5-9 egz. - 10 z, przy zamwieniach powyej 10 egz. - 14 z. Przy zamwieniu powyej 10 egz. prosimy o kontakt z dziaem kolportau.

3. wpat za wybrane egzemplarze mona dokonywa za pomoc przeleww elektronicznych lub we wszystkich bankach i urzdach pocztowych (na zamwieniu naley zaznaczy numery oraz rok wydania zamawianych egzemplarzy np. wydanie z lutego 2002 r. – „nr 2/2002”)

4. nakad wyczerpany: 1-12/2000; 2,7,12/2001; 1,3,6/2002; 2,10/2004; 1,11/2005; 6/2008; 6-10/2012; 2,5,6/2013

Kontakt:

Violetta Gawroska

Dzia Kolportau

e-mail: violetta.g@kruszona.pl

tel. 61 869 91 77 wew. 26 w godz. 8-16