strona gwna > prenumerata
wybierz miasto:
B C G J K L N O P S T W Z

Warszawa
Fundacja Stefana Gierowskiego
"Przygody z op-artem"
14.10.2017 - 20.12.2017

Wystawa jest prb odpowiedzi na pytanie o obecno nurtu op-art w sztuce polskiej, nie tylko w czasie jego najwikszej popularnoci, ale take wspczenie. Op-art, czyli nurt wykorzystujcy w sztuce iluzj optyczn, bardzo popularny w sztuce zachodniej lat 50 i 60, wrd polskich artystw znalaz niewielu zwolennikw. Spord nich mona wymieni Jana Ziemskiego, Jana Chwaczyka, Janusza Orbitowskiego czy Janin Wgrzynowsk – artystw, ktrzy definiowali swoj sztuk jako op-art. Poza ich pracami na wystawie bdzie mona zobaczy take przykady dzie, ktrych autorzy korzystaj z waciwych op-artowi technik iluzji optycznej i dynamicznej, traktuj je jednak raczej jako narzdzie (Ryszard Winiarski, Wojciech Fangor, Ludmia Popiel). Ponadto pokazane zostan prace artystw, ktrych obecno na wystawie moe by zaskakujca, kojarzeni s bowiem z twrczoci o innym charakterze (Jan Tarasin, Jan Dobkowski). Na wystawie  pokazujemy prace nie tylko z lat 60., ktre najbardziej z op-artem si kojarz, ale take znacznie wczeniejsz prac Henryka Berlewiego, ktry uznawany jest czsto za prekursora nurtu, jak rwnie wspczesne prace posugujce si jzykiem charakterystycznym dla tego nurtu. Trzy spord pokazywanych dzie powstay specjalnie na t wystaw. Ich  autorami s Maurycy Gomulicki, Jarosaw Fliciski i Jerzy Goliszewski.
Artyci: Zofia Artymowska, Tamara Berdowska, Henryk Berlewi, Bownik,  Marcin Chomicki, Jan Chwaczyk, Jan Dobkowski, Jacek Dyrzyski, Wojciech Fangor, Stanisaw Fijakowski, Jarosaw Fliciski, Jerzy Goliszewski, Maurycy Gomulicki, Jerzy Grochocki, Edward Hartwig, Karol Komorowski, Kamil #2, Wojciech Leder, Leszek Lewandowski, Adam Marczyski, Janusz Orbitowski, Ludmia Popiel, Jzef Robakowski, Magorzata Szymankiewicz, Jan Tarasin, Janina Wgrzynowska, Ryszard Winiarski, Krystyn Zieliski, Jan Ziemski.

[zwi]

   »

W listopadowym „Arteonie”: z okazji wystawy „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu Krystyna Raska-Gorgolewska przyblia twrczo Meksykanw oraz historyczne i polityczne okolicznoci, w jakich powstawaa. W rubryce „Filmowo” Aleksandra Sikorska z kolei konfrontuje film Julie Taymor o Fridzie z biografi artystki. Sylwetk Adama Chmielowskiego, czyli witego Brata Alberta, z okazji koczcego si Roku Brata Alberta przedstawia Aleksandra Sikorska, a Karolina Staszak komentuje konferencj „Nie/moliwa autonomia sztuki”, ktra odbya si w Galerii EL w Elblgu, oraz towarzyszcy jej wieczr performace. O cyganerii z East Village na marginesie wystawy „Club 57: Film, Performance, and Art in the East Village, 1978-1983” pisze Wojciech Delikta. Z kolei seri „Polska awangarda” artykuem o grupie Jung Jidysz kontynuuje Agnieszka Salamon-Radecka. W najnowszym „Arteonie” take: wystaw „Pablo Picasso. Between Cubism and Neoclassicism: 1915-1925” w rzymskim Quirinal Stables recenzuje Piotr Bernatowicz, a malarstwo Nickity Tsoya rekomenduje Marcin Krajewski. Dorota aglewska kontynuuje cykl o rynku sztuki tekstem na temat relacji krgw atrybucyjnych do ceny obrazu na przykadzie kolekcji rodziny Porczyskich. W listopadowym „Arteonie” ponadto: inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Frida Kahlo, „Autoportret z mapami”, 1943, olej na ptnie, 81,5 63 cm, The Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art, the Vergel Foundation and the Tarpon Trust, © 2017 Banco de Mxico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York, mat. pras. CK Zamek w Poznaniu

Prenumerat mona zamwi mailowo (kolportaz@kruszona.pl) lub telefonicznie (61 869 91 77 wew. 26, pn.-pt. w godz. 8-16).

Prenumerat realizujemy po otrzymaniu wpaty na konto:

Dom Wydawniczy KRUSZONA Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

Bank Pekao SA I/O w Poznaniu

69 1240 1747 1111 0000 1849 4934

Przyjmujemy rwnie przelewy elektroniczne.

W tytule wpaty prosimy poda dane adresowe do wysyki. Prenumerata bdzie realizowana od najbliszego wydania (np. jeli w momencie wpaty w sprzeday jest wydanie styczniowe, prenumerata bdzie realizowana od wydania lutowego).

 

PRENUMERATA

* krajowa

1. proczna - 48 z

2. roczna - 90 z

* zagraniczna

W sprawie zamwienia prenumeraty zagranicznej NIEZBDNY jest kontakt z dziaem kolportau.

NUMERY ARCHIWALNE

1. cena 6,5 z (przy zakupie powyej 10 egz. udzielamy rabatu)

2. do nabycia w siedzibie redakcji lub sprzeda wysykowa – koszt wysyki 1-4 egz. - 6 z, 5-9 egz. - 10 z, przy zamwieniach powyej 10 egz. - 14 z. Przy zamwieniu powyej 10 egz. prosimy o kontakt z dziaem kolportau.

3. wpat za wybrane egzemplarze mona dokonywa za pomoc przeleww elektronicznych lub we wszystkich bankach i urzdach pocztowych (na zamwieniu naley zaznaczy numery oraz rok wydania zamawianych egzemplarzy np. wydanie z lutego 2002 r. – „nr 2/2002”)

4. nakad wyczerpany: 1-12/2000; 2,7,12/2001; 1,3,6/2002; 2,10/2004; 1,11/2005; 6/2008; 6-10/2012; 2,5,6/2013

Kontakt:

Violetta Gawroska

Dzia Kolportau

e-mail: violetta.g@kruszona.pl

tel. 61 869 91 77 wew. 26 w godz. 8-16