strona gwna > prenumerata
wybierz miasto:
B C G K N O P R S T U W Z

Olsztyn
Galeria Sztuki BWA
"Kolekcja - dojrzay wybr"
20.09.2018 - 07.10.2018

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na wystaw zorganizowan dla podkrelenia jubileuszu galerii, ktra od 60 lat dziaa w Olsztynie. BWA zostao utworzone w roku 1958, pocztkowo jako jeden z licznych oddziaw warszawskiego Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, dziaajcego od 1949 r. Pierwsz sal ekspozycyjn Biura Wystaw Artystycznych organizowa Julian Dadlez. Znajdowaa si w jednym ze skrzyde olsztyskiego zamku. Galeria uzyskaa status samodzielnej jednostki BWA w roku 1962. Od 1973 roku mieci si we wsplnym z Planetarium budynku, zaprojektowanym specjalnie dla tych instytucji. Oprcz staej statutowej dziaalnoci wystawienniczej, galeria prowadzi te dziaalno edukacyjn i wydawnicz, ale rwnie, co istotne, posiada wasne zbiory sztuki, tworzce do znaczn kolekcj, ktrej wybr postanowilimy udostpni widzom. Na kolekcj skada si kilka rnych dyscyplin plastycznych. Jej najwiksz cz stanowi malarstwo, ale szczeglnie wane i ciekawe s te zbiory grafiki warsztatowej, gwnie linorytu i drzeworytu. Dua cz kolekcji, to oprcz twrczoci lokalnego rodowiska, przede wszystkim prace, ktre buduj szerszy, oglnopolski kontekst dla zbiorw BWA. Galeria w swoich zasobach posiada dziea twrcw znanych i wybitnych, ktrych nazwiska trwale weszy do historii polskiej sztuki i znalazy miejsce w staych galeriach muzealnych naszego kraju.
Na wystawie zaprezentowane zostan dziea m.in. Jana Cybisa, Tadeusza Dominika, Jerzego Dudy-Gracza, Edwarda Dwurnika, Jzefa Szajny, Jonasza Sterna.

 Jan Cybis, Plaa w Sopot, 1972, olej na ptnie, 65 x 81 cm, mat. pras. BWA Olsztyn
[zwi]


Olsztyn
BWA
"Serce wyspy"
11.10.2018 - 04.11.2018

Dominika Kowynia, Mikoaj Spaczyski, Izabela ska, Joanna Zdzieniecka, Pawe Szeibel, Sawomir Brzoska, Micha Smandek, Grzegorz Haderek, Waldemar Wgrzyn, Bogdan Topor, Barbara Kubska

Relikty po niezidentyfikowanym ekosystemie, lady zachowa rytualnych i nietypowych praktyk zbieractwa, niekompletne mapy, przedmioty na poy organiczne na poy sztuczne, te i inne obiekty zebrane na wystawie, wydaj si by pozostaoci po egzotycznej podry, pokosiem zetknicia z nieznan kultur. Tytu wystawy Serce wyspy, sugeruje wypraw w gb interioru, majc na celu poznawanie nowych terytoriw. Na wzr robinsonady, biorcej swoj nazw od gwnego bohatera powieci Daniela Defoe, wydanej w 1719 roku, przywouje dalek podr wymagajc prowizorycznych rozwiza i zaradnoci. Kry wok postaci rozbitka na bezludnej wyspie, ksztatujcego od podstaw zalki nowej cywilizacji, wykazujcego si zaradnoci w trudnych warunkach i eksperymentalnym podejciem do zastanej sytuacji. Inspirowana t konstrukcj narracyjn, wystawa bada bycie w podry jako modelowy stan niezakotwiczenia. Ujawniajc jego dekonstrukcyjny potencja, staje si sposobem na wymknicie si spoecznie uwarunkowanym kategoriom. Sugeruje nowy porzdek, inn perspektyw, inne ni zwyke uycie, zaburzenie rutyny, postrzegania. Zaproszeni artyci jako baczni obserwatorzy, tropiciele, mistycy i wizjonerzy wystpuj tu dodatkowo w roli pionierw widmowej geografii, bdcej prb opisu miejsc z pogranicza fikcji i realnoci. Praktykowane przez nich wiadome unikanie schematw mylenia, ma by nauk codziennych przekrocze, wyrazem indywidualnych sposobw czuwania nad rzeczywistoci, sposobem wymykania si reguom, poddawania w wtpliwo uporzdkowanej wiedzy o wiecie. Oparty na tej strategii zbir jest nastawiony na zmylenie. W jego skad wchodzi: szarlataska kartografia, prowokowanie karkoomnych sytuacji, przekraczanie praw fizyki i inne lunatyczne dziaania. Wykorzystywane przez artystw zabiegi przesterowania sensw, opieraj si na zawikanej chronologii, pielgnowaniu niecisoci i domysw. Kady przejaw tego typu oswobodzonego mylenia, jak i przeduajce si wdrwki bez celu, ma swoje ciemne strony (najciemniej jest wszak zaraz przed witem). Jak mawia ojciec Robinsona Crusoe: Wszystkie drogi prowadz do domu, ale ktra moe okaza si zbyt duga. Przyspieszona praca wyobrani, jak wszelkie przesilenia i stany transowe, bywa ryzykowna. (KURATORKA: Marta Lisok)

Pawe Szeibel, „Cocos nucifera”, z serii „Pielgnowanie trudnych sytuacji”, 2015, olej na ptnie, 70 x 100 cm, mat. pras. BWA Olsztyn

[zwi]

We wrzeniowym „Arteonie”:

Zbigniew Jan Makowski komentuje koncepcj wystawy „Dali, Warhol – geniusz wszechstronny” w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocawiu, a Aleksandra Sikorska recenzuje wystaw twrczoci Jzefa Brandta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Natomiast fotografie Sally Mann, prezentowane w ramach pokazu „Sally Mann: A Thousand Crossings”, omawia Aleksandra Kargul. Karolina Staszak z kolei komentuje gdask wystaw „Najlepsze Dyplomy ASP 2018”, a Uwagami na temat wystawy Stefana Krygiera w Green Point Project w Nowym Jorku dzieli si Andrzej Biernacki. W najnowszym „Arteonie” take: berlisk wystaw immersyjnych instalacji „Welt ohne Auen: Immersive Rume seit den 60er Jahren” w Gropius Bau omawia Wojciech Delikta, z kolei o pokazie „Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wrblewski – Wajda” w Muzeum lskim w Katowicach pisze Agnieszka Salamon-Radecka, ktra take, kontynuujc seri „Poznaska awangarda”, przyblia sylwetk Jana Jerzego Wronieckiego. W dziale „Sztuka modych” Marcin Krajewski przedstawia Wiolet Rzewsk. We wrzeniowym „Arteonie” rwnie, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki. Okadka:
Andy Warhol, „Portret”, 1986, sitodruk, mat. pras. Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego

Prenumerat mona zamwi mailowo (kolportaz@kruszona.pl) lub telefonicznie (61 869 91 77 wew. 26, pn.-pt. w godz. 8-16).

Prenumerat realizujemy po otrzymaniu wpaty na konto:

Dom Wydawniczy KRUSZONA Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

Bank Pekao SA I/O w Poznaniu

69 1240 1747 1111 0000 1849 4934

Przyjmujemy rwnie przelewy elektroniczne.

W tytule wpaty prosimy poda dane adresowe do wysyki. Prenumerata bdzie realizowana od najbliszego wydania (np. jeli w momencie wpaty w sprzeday jest wydanie styczniowe, prenumerata bdzie realizowana od wydania lutowego).

 

PRENUMERATA

* krajowa

1. proczna - 48 z

2. roczna - 90 z

* zagraniczna

W sprawie zamwienia prenumeraty zagranicznej NIEZBDNY jest kontakt z dziaem kolportau.

NUMERY ARCHIWALNE

1. cena 6,5 z (przy zakupie powyej 10 egz. udzielamy rabatu)

2. do nabycia w siedzibie redakcji lub sprzeda wysykowa – koszt wysyki 1-4 egz. - 6 z, 5-9 egz. - 10 z, przy zamwieniach powyej 10 egz. - 14 z. Przy zamwieniu powyej 10 egz. prosimy o kontakt z dziaem kolportau.

3. wpat za wybrane egzemplarze mona dokonywa za pomoc przeleww elektronicznych lub we wszystkich bankach i urzdach pocztowych (na zamwieniu naley zaznaczy numery oraz rok wydania zamawianych egzemplarzy np. wydanie z lutego 2002 r. – „nr 2/2002”)

4. nakad wyczerpany: 1-12/2000; 2,7,12/2001; 1,3,6/2002; 2,10/2004; 1,11/2005; 6/2008; 7/2011; 6-10/2012; 2,5,6/2013

Kontakt:

Violetta Gawroska

Dzia Kolportau

e-mail: violetta.g@kruszona.pl

tel. 61 869 91 77 wew. 26 w godz. 8-16