strona gwna > prenumerata
wybierz miasto:
B C G J K L N O P R S T U W Z KONKURSY

Legnica
Galeria Ring
"Witold Liszkowski: Multistruktury – sztuka osobista"
04.08.2017 - 27.08.2017

Multistruktury to wielowtkowe przedsiwzicie skadajce si z wielu przenikajcych si stylistyk artystycznych zrealizowane przy wsppracy i pomocy organizacyjnej Orodka Kultury i Sztuki we Wrocawiu. Prezentacja obejmuje wystaw malarstwa, rysunkw i obiektw pt.: Struktury osobiste oraz multimedialn projekcj pt.: Sztuka zjawiskowa.
Struktury osobiste
to automatyczne i emocjonalne zapisy podmiotowej intuicji twrczej. Obrazy maj charakter zamknity w formie rozrastajcych si krgw i innych figur geometrycznych jak i olbrzymich struktur otwartych, rozrastajcych si transformacyjnych moduw, przypominajcych migotliwe struktury organiczne i rolinne oraz swoiste mapy i widoki miast ogldane z wielkiej wysokoci. Przyjcie linearnej stylistyki, zredukowanie kolorytu do czarno – biaej barwy, podniesienie kreski i linii do podstawowego budulca formalnego, to cechy charakterystyczne dla tych realizacji. Liszkowski od wielu lat realizuje takie swoiste instalacje malarskie, oblekajc swoimi strukturami i znakami ciany, podogi i sufity wybranych pomieszcze, tworzc artystyczne pokoje. Realizacje te to personalne wntrza, bdce syntez tego co osobiste i emocjonalne z tym co obiektywne i konkretne. Wiele z tych instalacji pozostaje na stae w miejscach w ktrych powstay, inne bdce efemerycznymi przedsiwziciami namalowanymi na rzecz konkretnych wystaw, s dokumentowane, a pniej prezentowane w formie wielkoformatowych wydrukw cyfrowych.
Multimedialne projekcje Sztuki zjawiskowej to pokazy, ktre mona kreowa i projektowa nie znajc ich ksztatu ostatecznego. Efekt finalny to harmonijne wspistnienie twrcy wysyajcego sygnay z otaczajc przestrzeni, architektur, przyrod i innymi bytami przeznaczonymi do dokonania spektaklu projekcji. Prezentacje te realizowane s zarwno w plenerze (w przestrzeni miejskiej, zamkach, parkach) jak rwnie duych salach (wystawienniczych i teatralnych). Za kadym razem uzyskane efekty uzalenione s od kontekstw przestrzennych, ktre stanowi naturalny ekran projekcji. Do realizacji Sztuki zjawiskowej wykorzystywany jest rzutnik o wielkiej mocy Ludwig Pani oraz wielkoformatowe slajdy 18x18 cm, ktre s reprodukcjami malarstwa Liszkowskiego, komputerowymi kompilacjami strukturalnymi, cytatami ze sztuki dawnej i wspczesnej. W ostatnim okresie przedsiwzicie to zostao wzbogacone o projekcje za porednictwem rzutnikw multimedialnych. Tym swoistym spektaklom wizualnym towarzyszy muzyka skomponowana przez Ryszarda Gwalberta Mika oraz inne formy muzyczne. Liszkowski od piciu lat wsppracuje z sopranistk Dominik Zamar, ktra koncertuje na terenie caej Europy. Oprcz tego, e jest ona solistk przede wszystkim oper woskich, potrafi wspaniale improwizowa i tworzy formy otwarte, bdce autorskim performance. Jej zjawiskowy, koloraturowy sopran doskonale wspistnieje z projekcjami Sztuki zjawiskowej.
Wieloaspektowy projekt Multistruktury – sztuka osobistato projekt integrujcy rne dyscypliny sztuki, prba stworzenia spjnej przestrzeni artystycznej, poczenie autorskiej wypowiedzi z cytatami ze sztuki dawnej i wspczesnej. Wzajemne przenikanie si rnorodnych form i stylistyk artystycznych pozwala na atrakcyjne zaprezentowanie widzom wielorakich wtkw sztuki wspczesnej.
Witold Liszkowski
– ur. w 1954r. we Wrocawiu, absolwent (1979) Wydziau Malarstwa, Grafiki i Rzeby ASP we Wrocawiu. Jest autorem ponad osiemdziesiciu indywidualnych wystaw i pokazw multimedialnych, uczestniczy w wielu seminariach i festiwalach artystycznych, zrealizowa liczne akcje uliczne i happeningi. Prezentuje nurt sztuki eksperymentalnej i interdyscyplinarnej, a aktywno artystyczn czy z refleksj teoretyczn i estetyczn. W latach 1997 – 2006 prowadzi autorskie wykady w Wyszym Studium Fotografii AFA we Wrocawiu, od 2006 do 2009 w ASP Wrocaw. Od 2004 czonek Zarzdu Okrgu ZPAP we Wrocawiu. Od 2013 wiceprezes Fundacji OK, ART, pracuje w Orodku Kulturalnej Animacji Podwrkowej i Teatrze Polskim we Wrocawiu. W 1997 otrzyma stypendium Ministra Kultury i Sztuki, w 2008 stypendium Zarzdu Wojewdztwa Dolnolskiego, w 2013 nagrod w dziedzinie kultury i sztuki Marszaka Wojewdztwa Dolnolskiego, w 2014 zot odznak ZPAP.

Witold Liszkowski, "Sztuka zjawiskowa", Klasztor Lubi, 2002, mat. pras. Galerii Sztuki w Legnicy

[zwi]

W lipcowym „Arteonie” Wodzimierz Wrzesiski przyblia histori kolekcji rodziny Ishibashi udostpnionej w ramach wystawy „Tokyo–Paris. Masterpieces from the Bridgestone Museum of Art in Tokyo Ishibashi Foundation Collection” w paryskim Muse de l’Orangeriewystaw, wystaw „Historiofilia. Sztuka i polska pami”, organizowan przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, recenzuje Karolina Staszak, a Micha Haake komentuje pokaz „Sztuka w sztuce” w krakowskim MOCAK-u. Paula Milczarczyk zastanawia si nad zjawiskiem sztuki przejmujcej rol religii, a wystawie „Tak widz. Panorama fotografii wgierskiej” w Muzeum Narodowym w Warszawie przyglda si Weronika Kobyliska-Bunsch.
W najnowszym „Arteonie” take: Marcin Krajewski rekomenduje twrczo Krzysztofa Gila, a w rubryce „Czytanie sztuki” Paulina Adamczyk przedstawia obraz Henryka Siemiradzkiego „Sd Parysa”, znajdujcy si w Muzeum Narodowym w Warszawie. W rubryce „Filmowo” Wojciech Delikta omawia film „Troublemakers. The Story of Land Art”, a w „Notatniku” komentuje akcje Fundacji Bc Zmiana pt. „Biednale”. W tej rubryce take Karolina Staszak pisze o ksice-wywiadzie Jakuba Banasiaka z Wilhelmem Sasnalem.  W najnowszym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Paul Czanne, „Montagne Sainte-Victoire et Chteau Noir”, vers 1904-1906, Huile sur toile, 66,2 82,1 cm, Tokyo, Bridgestone Museum of Art, Don de Shjir Ishibashi, 1961, © Bridgestone Museum of Art, Ishibashi Foundation, mat. pras. Muse de l’Orangerie

Prenumerat mona zamwi mailowo (kolportaz@kruszona.pl) lub telefonicznie (61 869 91 77 wew. 26, pn.-pt. w godz. 8-16).

Prenumerat realizujemy po otrzymaniu wpaty na konto:

Dom Wydawniczy KRUSZONA Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

Bank Pekao SA I/O w Poznaniu

69 1240 1747 1111 0000 1849 4934

Przyjmujemy rwnie przelewy elektroniczne.

W tytule wpaty prosimy poda dane adresowe do wysyki. Prenumerata bdzie realizowana od najbliszego wydania (np. jeli w momencie wpaty w sprzeday jest wydanie styczniowe, prenumerata bdzie realizowana od wydania lutowego).

 

PRENUMERATA

* krajowa

1. proczna - 48 z

2. roczna - 90 z

* zagraniczna

W sprawie zamwienia prenumeraty zagranicznej NIEZBDNY jest kontakt z dziaem kolportau.

NUMERY ARCHIWALNE

1. cena 6,5 z (przy zakupie powyej 10 egz. udzielamy rabatu)

2. do nabycia w siedzibie redakcji lub sprzeda wysykowa – koszt wysyki 1-4 egz. - 6 z, 5-9 egz. - 10 z, przy zamwieniach powyej 10 egz. - 14 z. Przy zamwieniu powyej 10 egz. prosimy o kontakt z dziaem kolportau.

3. wpat za wybrane egzemplarze mona dokonywa za pomoc przeleww elektronicznych lub we wszystkich bankach i urzdach pocztowych (na zamwieniu naley zaznaczy numery oraz rok wydania zamawianych egzemplarzy np. wydanie z lutego 2002 r. – „nr 2/2002”)

4. nakad wyczerpany: 1-12/2000; 2,7,12/2001; 1,3,6/2002; 2,10/2004; 1,11/2005; 6/2008; 6-10/2012; 2,5,6/2013

Kontakt:

Violetta Gawroska

Dzia Kolportau

e-mail: violetta.g@kruszona.pl

tel. 61 869 91 77 wew. 26 w godz. 8-16