strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B G K P S T W Z KONKURSY

Warszawa
Muzeum Narodowe
"Krzyczc Polska! Niepodlega 1918"
26.10.2018 - 17.03.2019
Patronat „Arteonu”

Wystawa organizowana dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Gwnym zaoeniem ekspozycji jest skonfrontowanie artystycznych przedstawie wydarze historycznych i politycznych z przemianami polskiej sztuki u progu odrodzonego pastwa. W zbiorowej pamici Polakw obraz dramatycznych wydarze, w wyniku ktrych Polska odzyskaa niepodlego, jest niewyrany, zatarty, w najlepszym razie zbudowany z wyobrae powstaych w krgu sztuki legionowej, wok postaci „ojcw niepodlegoci” – Jzefa Pisudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego – oraz ze starych fotografii i kronik filmowych. Intencj organizatorw wystawy jest przyblienie obrazu tego chaotycznego, nieoczywistego i bolesnego okresu poprzez powstae w tamtym czasie (i nieco pniej) dziea sztuki. Pokazane zostan prace Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza i wielu innych artystw zamieszkaych na ziemiach polskich i poza nimi. Ukazany zostanie obraz wojny i walki o niepodlego Polski, jej gwni aktorzy, uwiecznieni na obrazach i w portretach Wojciecha Kossaka, Stanisawa Fabijaskiego, Wadysawa Wankiego, Leopolda Gottlieba, Henryka Weyssenhoffa. Bdzie to te opowie o udziale polskich artystw w dziaaniach wojennych. Panoramie symboli patriotycznych, ktra ksztatuje si w tym okresie, towarzyszy bdzie bogata prezentacja grafiki uytkowej odradzajcej si i odrodzonej Rzeczypospolitej: plakatw, znaczkw i ulotek, dobitnych wiadectw masowych ruchw patriotycznych i solidarnociowych na terenach zamieszkaych przez Polakw. Osobna cz wystawy zostanie powicona wojnie polsko-bolszewickiej i jej obrazowi w sztuce i grafice propagandowej. Silnie zarysowane zostan wtki legionowe, posta Jzefa Pisudskiego, a take motywy batalistyczne. Tematem zamykajcym wystaw bdzie powstanie Sejmu. Kilkuset obrazom, rzebom i grafikom towarzyszy bd liczne dokumenty ycia spoecznego i fotografie. Wtki niepodlegociowe i patriotyczne zostan przedstawione w perspektywie nowych, dynamicznie rozwijajcych si tendencji artystycznych, ktre rwnie w przyszoci bd ksztatoway nowoczesne oblicze odrodzonej Rzeczypospolitej, wyraajce si take w nowej identyfikacji wizualnej Pastwa Polskiego. (Tekst kuratorski) 

Jacek Malczewski, „Hamlet polski – Portret Aleksandra Wielopolskiego”, 1903, olej, ptno, 100 148 cm,fot. Piotr Ligier, © Muzeum Narodowe w Warszawie

[zwi]


Warszawa
Libra Dom Aukcyjny
"Louis Marcoussis – polski twrca kubizmu"
18.01.2019 - 09.02.2019

Marcoussis w Paryu znalaz si w 1903 roku. Osiedli si na Montparnassie – dzielnicy skupiajcej bohem artystyczn, szczeglnie lubian przez twrcw polskiego pochodzenia. Na emigracji zmaga si z kryzysem twrczym przewartociowujc wiedz zdobyt podczas krtkiej nauki w krakowskiej Akademii Sztuk Piknych. W 1910 roku, w cyrku na skraju Montmartre’u, Marcoussis pozna poet i teoretyka sztuki Guillaume Apollinaire’a. To dziki temu spotkaniu wpad w krg artystw poszukujcych nowej drogi obrazowania. Wkrtce, wraz z Picassem i Braque’em nalea do cisego grona twrcw nowego awangardowego nurtu – kubizmu.
To co stanowi o oryginalnoci stylu Marcoussisa to szczeglne uycie koloru – klasyczny kubizm na og operowa zgaszon palet barw, Marcoussis natomiast w swoich pracach chtnie wykorzystywa jasne, jaskrawe kolory, wibrujce w oku dziki kontrastowym zestawieniom. Eksperymenty malarza polegay take na wprowadzaniu do kompozycji dynamiki oraz budowaniu wraenia ruchu. Suya temu zrnicowana faktura, ktr artysta uzyskiwa uzupeniajc podoe malarskie o takie elementy jak skra czy piasek, a take uywajc papieru o wyraniej strukturze.
Na przeomie lat 20. i 30. w malarstwie Marcoussisa pojawiaj si analogie do poetyki woskiej pittura metafisica, ujawniajc pokrewiestwo z artystyczn wizj Giorgia de Chirico. Zmatowiaa kolorystyka, poetyckie odniesienia oraz echo symbolizmu wskazuj, e poszukiwania plastyczne Marcoussisa skieroway si w stron surrealizmu, jednak nic nie tracc z osobliwego, geometrycznego kubistycznego pikna.

 Louis Marcoussis, "Figure et Ancre Marine", 1930, mat. pras. Libra Dom Aukcyjny

[zwi]

   »

W styczniowym „Arteonie” wystaw „Malarstwo wci ywe” w Centrum Sztuki Wspczesnej „Znaki Czasu” recenzuje Kajetan Giziski, a z okazji retrospektywnego pokazu Tadao Ando w Centre Pompidou sylwetk architekta prezentuje Wojciech Delikta. Agnieszka Salamon-Radecka z kolei przyblia wystaw Akira Inumaru „Jzyk kwiatw”, odbywajc si w krakowskim MOCAK-u. Pokaz „Frankenstein – od Mary Shelley do Doliny Krzemowej” w Museum Strauhof w Zurychu omawia Jdrzej Krystek. W najnowszym „Arteonie” take: Jdrzej Krystek recenzuje wystaw „Macierzystwo od pocztku i bez koca. Antropologiczna opowie”, odbywajc si w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Baszczyska prezentuje map polskiego dizjanu, a seri „Poznaska awangarda” Agnieszka Salamon-Radecka koczy artykuem o maestwie Margaret i Stanisawa Kubickich. W rubryce „Duchowo w sztuce” Tomasz Bika OP kontynuuje swoje rozwaania w tekcie „Ikona i idol cz. 2”. Diana Stelowska natomiast, przybliajc histori wystawy „100 lat malarstwa amerykaskiego”, opowiada o tym, jak mio wpywa na dyplomacj kulturaln. W styczniowym „Arteonie” take aktualia i inne stae rubryki.

Okadka: Odilon Redon, „Podwodna flora”, ok. 1904, pastele i wgiel na papierze, 63,5 x 50 cm, materiay prasowe CSW Znaki Czasu