strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K L N O P R S T U W Z KONKURSY

Warszawa
Galeria Salon Akademii
"Wikszy ni szafa"
02.03.2018 - 23.03.2018
Patronat „Arteonu”

Tytu ekspozycji odwouje si do jednej z anegdot z warszawskiej ASP. Profesor Aleksander Kobzdej mawia do studentw: „Malujcie obrazy nie wiksze ni szafa, aby mona je byo za ni wstawi”. Odoona za mebel realizacja odchodzia w zapomnienie. Tracia na widzialnoci i tym samym skazywano j na milczenie. Przestrze za szaf moe by miejscem unicestwienia realizacji, ktre dany twrca zakada prdzej czy pniej schowa. Mog to by kompozycje, ktrych autor si wstydzi, czyli prace nieudane, komercyjne i tworzone bez przekonania. Z drugiej jednak strony, z czego artysta nie zawsze zdaje sobie spraw, moe by wrcz odwrotnie, gdy za szaf niejeden twrca schowaby dziea bardzo wartociowe, cho ze wzgldu na bd w ocenie, brak dystansu, intymny charakter, prace te nie s przeznaczone na publiczny pokaz. Decyzja o wykluczeniu prac z obecnoci w dyskursie jest efektem strategii artystycznej. Pokaz „Wikszy ni szafa” prbuje uchwyci moment zastosowania kryteriw, wedug ktrych dani artyci podejmuj selekcj dzie na te upubliczniane i chowane. Selekcja ta, dyktowana przez tak zwan „estetyk odrzucenia”, najczciej jest ruchoma, tak samo jak zmienna moe by idea, dla ktrej buduje si wizerunek swej twrczoci. Co warunkuje jej zmienno? Czy wytyczne dyktowane przez mainstream, czy wycznie indywidualne upodobania artysty niezalene od gwnego nurtu w sztuce? (...) Nieprzypadkowo jako punkt wyjcia do rozwaa nad pokazanymi pracami wybrano przytoczon na wstpie anegdot, gdy uczestnicy wystawy (Tomasz Milanowski, Arkadiusz Karapuda, Jan Mioduszewski, Pawe Botryk Heban, Janusz Knorowski, Maciej Duchowski) s pracownikami warszawskiej ASP i niejednokrotnie t anegdot syszeli. Kady z nich mierzy si z tradycj kolorystycznego malarstwa warszawskiej Akademii i kady na przekr Kobzdejowi czsto eksponuje obrazy wiksze od szafy. W kontekcie ich dzie staniemy przed pytaniem: Co oznacza uprawianie wielkoformatowego malarstwa i jakie zwizane s z nim wartoci? Due realizacje zostan skonfrontowane z obiektami o maym formacie. Mwic metaforycznie, bd to prace wycignite zza szafy, ktrych artyci pierwotnie nie zakadali eksponowa. Twrczo autorw zostanie sproblematyzowana wewntrznie – w obrbie samej siebie, przez porwnanie realizacji oficjalnych z nieoficjalnymi, jak rwnie zewntrznie – w obliczu dzie innych artystw. Dziki temu odkryjemy konkretne strategie budowania wasnego wizerunku, zaoenia przywiecajce realizacji wielkich dzie. Poznamy rwnie funkcje szafy w yciu twrcw, jak i to, co na co dzie za ni chowaj.    Marek Maksymczak

Janusz Oskar Knorowski, „Ogrodzenie betonowe”, olej, elewax, ywica, ptno, 205 x 480 cm, mat.pras. ASP w Warszawie

[zwi]

   »
W marcowym numerze „Arteonu” 

Micha Haake omawiajc „Pojmanie Chrystusa” Caravaggia, wyjania „Po co wiernym obrazy”, Piotr Bernatowicz pisze o przesuwaniu znacze na przykadzie pracy „Nazici” Piotra Uklaskiego, a Karolina Staszak prezentuje sztuk tworzon w obozie zagady Auschwitz. W najnowszym „Arteonie” take: Wojciech Delikta prezentuje environmenty Anne Hardy z okazji wystawy artystki w Rotterdamie, Agnieszka Salamon-Radecka recenzuje pokaz fotomontay Alicji Biaej w poznaskiej Galerii Ego, a Anna Bartosiewicz omawia dzk wystawAngeli Melitopoulos i Maurizio Lazzarato, zatytuowan „Asamblae”. O malarstwie Wodzimierza Pawlaka, laureata Nagrody Cybisa 2017, pisze Andrzej Biernacki, w artykule z serii „Literaci plastycznie” twrczo rysunkow Zbigniewa Herberta przyblia Aleksandra Sikorska, natomiast rubryk „Rynek sztuki” tekstem o rynkowych szansach i puapkach dla zbieraczy kontynuuje Dorota aglewska. Ponadto w „Arteonie” jak zawsze felieton Andrzeja Biernackiego, recenzja ksiki, aktualia.