strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C D G K L Ł O P S T W KONKURSY

Toruń
Muzeum Etnograficzne
"Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść"
30.11.2018 - 26.05.2019
Patronat „Arteonu”

Toruńska wystawa w wieloaspektowy sposób podejmuje zagadnienie rodzicielstwa. Prezentowany zbiór sztuki ludowej i nieprofesjonalnej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz sztuki współczesnej z uznanych kolekcji muzealnych i prywatnych wraz z takimi obiektami i nośnikami, jak fotografia, film, rejestracje teatralne, blogi internetowe, poradniki dla matek, wywiady, pamiątki prywatne, ma na celu ukazanie kulturowych zmian zachodzących w ujęciu tego tematu i przedstawienie go w szerokim kontekście społecznym. Nadrzędną formą i nośnikami prezentacji tematu są obiekty z kręgu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, tak chętnie eksponujące wzory ikonografii chrześcijańskiej (Hodegetria, Eleusa, wizerunki Świętej Rodziny). Zostały one zestawione z pracami profesjonalnych twórców, reprezentowanych m.in. przez takich artystów, jak Iwona Demko, Zbigniew Dłubak, Katarzyna Górna, Wlastimil Hofman, Katarzyna Hołda, Zofia Kulik, Zofia Rydet, Alina Szapocznikow. Ekspozycja będzie miejscem dyskursu na temat ideału matki, archetypów Ewy i Maryi (w tym fenomenu kultu maryjnego w Polsce), a także przemian ról społecznych warunkowanych płcią oraz biologicznego aspektu macierzyństwa wraz z ukazaniem codzienności matek. Wystawa zostanie ułożona w sekwencjach: „Pramatka”, „Ewa”, „Boskie macierzyństwo Marii”, „Macierzyństwo – piękno ideału”, „Ciało”, „Płodność”, „Strata”, „Codzienna Matka”.                                  

Władysław Skoczylas, „Matka Boska karmiąca”, akwarela, ze zbiorów MET

[zwiń]

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.