strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C D G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

„Pierwszy krok... w stronę kolekcji zachodniej sztuki współczesnej”, Muzeum Narodowe w Krakowie, 31.05.2008 – 31.08.2009

Magdalena Moskalewicz
Klasycy bliskiej przyszłości? Kolekcja Rafaela Jablonki w krakowskim Muzeum Narodowym
Muzeum Narodowe w Krakowie właśnie poczyniło „Pierwszy krok” na drodze do stworzenia kolekcji zachodniej sztuki współczesnej, jak wyjaśniająco brzmi tytuł odbywającej się tam obecnie wystawy. Krok ten można uznać za pierwszy w podwójnym sensie, gdyż żadne z polskich muzeów narodowych w zasadzie nie gromadzi najnowszych dzieł sztuki z międzynarodowego obiegu, ograniczając się do twórców rodzimych. (Chlubnym wyjątkiem jest w tej kwestii Muzeum Sztuki w Łodzi, które jednak nie posiada statusu „narodowego”.) Depozyt składający się z czterdziestu prac, dający podwaliny pod taką kolekcję, złożył w Muzeum Narodowym w Krakowie Rafael Jablonka (Rafał Jabłonka), polski marszand mieszkający w Niemczech i właściciel galerii specjalizującej się w najnowszej sztuce amerykańskiej.

David LaChapelle, „Cathedral”, 2006, © David LaChapelle, kolekcja prywatna, fot. materiały prasowe MN w Krakowie

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym