strona gwna > patronaty

W lutowym „Arteonie” wystaw „Wielka Wojna”, odbywajc si w Muzeum Sztuki w odzi, recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka. Jerzy Fober z kolei prezentuje sylwetk i rzebiarsk twrczo Stanisawa Kulona. Prezentacj „Trzy pocztki – 1918, 1945, 1989” we wrocawskim Muzeum Architektury omawia Karolina Majkowska. W stulecie Bauhausu seri przybliajc szko Waltera Gropiusa i fenomen tego ruchu inauguruje Wojciech Delikta. Aleksandra Sikorska komentuje premier filmu dokumentalnego „Walka: ycie i zaginiona twrczo Stanisawa Szukalskiego”.
Ponadto w najnowszym „Arteonie” w rubryce „Zaprojektowane” rodowisko wrocawskich artystw sztuk uytkowych omawia Julia Baszczyska. W „Archiwum” o wystawie „Advancing American Art” z 1947 roku pisze Diana Stelowska. Z kolei w dziale „Sztuka modych” Marcin Krajewski przedstawia graficzk Ewelin Koakowsk, a Aleksandra Kargul – Magdalen Obsadn. W lutowym „Arteonie” take inne recenzje i artykuy oraz aktualia i stae rubryki.

Okadka: Stanisaw Ignacy Witkiewicz, „Walka (Rbanie lasu)”, 1921-1922, farby olejne, ptno, Muzeum Sztuki w odzi

 

Marianna Michaowska, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamici”, Krakw 2007, seria wydawnicza „Biblioteka f5”, wydawca: Galeria f5 & Ksigarnia Fotogr

Dorota uczak
O fotografii i pamici
Tytuowy obraz utajony (Marianna Michaowska, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamici”, Krakw 2007) odnosi si do etapu powstawania zdjcia, tu po nawietleniu, kiedy wizerunek jest ju de facto zapisany, pozostaje jednak nadal niewidoczny a do momentu zanurzenia papieru lub filmu w wywoywaczu. Autorka proponuje rozszerzenie pojcia na okrelenie wszystkich wyobrae zachowanych w ludzkiej pamici, „utajonych w niej”, moliwych do ukazania tylko „poprzez szczeglny proces przywoania”. Tym samym cechy charakterystyczne dla recepcji fotografii, skoncentrowanej wok zagadnienia pamici, staj si punktem wyjcia zarwno dla refleksji nad samym medium, jak i nad mechanizmami rzdzcymi pamici w dobie wszechobecnej kultury wizualnej.

Marianna Michaowska, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamici”, Krakw 2007, seria wydawnicza „Biblioteka f5”, wydawca: Galeria f5 & Ksigarnia Fotograficzna

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym