strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C D G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

Marianna Michałowska, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci”, Kraków 2007, seria wydawnicza „Biblioteka f5”, wydawca: Galeria f5 & Księgarnia Fotogr

Dorota Łuczak
O fotografii i pamięci
Tytułowy obraz utajony (Marianna Michałowska, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci”, Kraków 2007) odnosi się do etapu powstawania zdjęcia, tuż po naświetleniu, kiedy wizerunek jest już de facto zapisany, pozostaje jednak nadal niewidoczny aż do momentu zanurzenia papieru lub filmu w wywoływaczu. Autorka proponuje rozszerzenie pojęcia na określenie wszystkich wyobrażeń zachowanych w ludzkiej pamięci, „utajonych w niej”, możliwych do ukazania tylko „poprzez szczególny proces przywołania”. Tym samym cechy charakterystyczne dla recepcji fotografii, skoncentrowanej wokół zagadnienia pamięci, stają się punktem wyjścia zarówno dla refleksji nad samym medium, jak i nad mechanizmami rządzącymi pamięcią w dobie wszechobecnej kultury wizualnej.

Marianna Michałowska, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci”, Kraków 2007, seria wydawnicza „Biblioteka f5”, wydawca: Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym