strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G J K N O P R S T U W KONKURSY
   »

W sierpniowym „Arteonie”: sztuce tatuau przyglda si Aleksandra Kargul, wystaw „Cricot idzie!” w krakowskiej Crikotece recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka. O monumentalnej realizacji Christo i Jeanne-Claude, ktra stana na jeziorze w Hyde Parku, pisze Wojciech Delikta. W serii „Duchowo w sztuce” Karolina Staszak pisze o Wsplnocie Twrcw Chrzecijaskich Vera Icon.
W najnowszym „Arteonie” ponadto: Zbigniew J. Makowski recenzuje wystaw „Kociotrupy musz wstawa” w Gdaskiej Galerii Miejskiej, spotkanie z Wilhelmem Sasnalem oraz Jarosawem Modzelewskim, ktre odbyo si w warszawskim MSN, komentuje Andrzej Biernacki, Tomasz Bika OP rekomenduje twrczo Kamila Kuzko, , a seri „Poznaska awangarda” kontynuuje Agnieszka Salamon-Radecka tekstem o Arturze Marii Swinarskim. Dorota aglewska z kolei w rubryce „Rynek sztuki” pisze o retoryce rynku: jak sucha antykwariuszy i jak mwi do klienta. W sierpniowym „Arteonie” take, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki. 

Okadka: tatua autorstwa Bianki Szlachty, fot. dziki uprzejmoci autorki

Marianna Michaowska, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamici”, Krakw 2007, seria wydawnicza „Biblioteka f5”, wydawca: Galeria f5 & Ksigarnia Fotogr

Dorota uczak
O fotografii i pamici
Tytuowy obraz utajony (Marianna Michaowska, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamici”, Krakw 2007) odnosi si do etapu powstawania zdjcia, tu po nawietleniu, kiedy wizerunek jest ju de facto zapisany, pozostaje jednak nadal niewidoczny a do momentu zanurzenia papieru lub filmu w wywoywaczu. Autorka proponuje rozszerzenie pojcia na okrelenie wszystkich wyobrae zachowanych w ludzkiej pamici, „utajonych w niej”, moliwych do ukazania tylko „poprzez szczeglny proces przywoania”. Tym samym cechy charakterystyczne dla recepcji fotografii, skoncentrowanej wok zagadnienia pamici, staj si punktem wyjcia zarwno dla refleksji nad samym medium, jak i nad mechanizmami rzdzcymi pamici w dobie wszechobecnej kultury wizualnej.

Marianna Michaowska, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamici”, Krakw 2007, seria wydawnicza „Biblioteka f5”, wydawca: Galeria f5 & Ksigarnia Fotograficzna

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym