strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B G J K L N O P S T U W Z KONKURSY
   »

W grudniowym „Arteonie” Agnieszka Salamon-Radecka recenzuje warszawskie wystawy niepodlegociowe: „Znaki wolnoci. O trwaniu polskiej tosamoci narodowej” w Zamku Krlewskim, „Krzyczc: Polska! Niepodlega 1918” w Muzeum Narodowym oraz „Niepodlege. Kobiety a dyskurs narodowy” w MSN. Wojciech Delikta pisze o berliskiej prezentacji dzie koreaskiej artystki Lee Bul w Gropius Bau, a Jdrzej Krystek przyblia histori realizacji i ide pomnika Wdzicznoci, wzniesionego przez poznaniakw jako wotum za odzyskanie przez Polsk niepodlegoci, zniszczonego zaraz po wybuchu II wojny wiatowej. Kajetan Giziski z kolei omawia 10. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, a bydgosk wystaw „Wielo w jednoci. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i dziaania intermedialne w grafice polskiej” recenzuje Karolina Gre.
W najnowszym "Arteonie" take: Diana Stelowska omawia obecno odrodzonej Polski na tzw. wystawach wiatowych, odbywajcych si w dwudziestoleciu midzywojennym, a Sebastian Kochaniec przypomina koncepcj estetyki lwowianina Stanisawa Machniewicza. Ponadto w ramach rubryki „Duchowo w sztuce” Tomasz Bika usiuje zdefiniowa rnic pomidzy ikon a idolem. Micha Haake natomiast przyglda si motywom boonarodzeniowym w Katedrze Pnocnej w Pekinie. W grudniowym „Arteonie” ponadto aktualia i inne stae rubryki.


Okadka: Jacek Malczewski, „Hamlet polski”, 1903, olej, ptno, 100 x 148 cm, fot. Piotr Ligier, © Muzeum Narodowe w Warszawie

\"GK Collection #1\", Stary Browar, Pozna, 18.03-17.06.2007

Piotr Bernatowicz
Kolekcjonerka, kurator i konsument
Istniej przynajmniej dwa sposoby przyjrzenia si wystawie kolekcji Grayny Kulczyk w Starym Browarze w Poznaniu, dwie drogi, jakimi moe pody analizujcy j krytyk. Pierwsza – pj tropem, jaki wyznaczyli organizatorzy, poddajc si podziaowi wystawy na kolejne sale – pokoje, zaaranowane przez Ramana Tratsiuka, zwiedza j, jakby wdrujc po kolejnych pomieszczeniach wyimaginowanej rezydencji. Drug drog jest potraktowanie caoci jako pewnego rodzaju fenomenu w polskim kontekcie. Po pierwsze, nieczsto zdarza si oglda pokaz prywatnej kolekcji, tworzonej wspczenie z prac nowoczesnych i wspczesnych artystw, wrd nich takich (Andy Warhol, Mariko Mori, Bettina Rheims), ktrych brakuje w kolekcjach publicznych galerii i muzew. Po drugie, jeli ju taki pokaz si odbywa, jeszcze rzadziej zdarza si, e do jego budowy zostaje zatrudniony profesjonalny kurator. Po trzecie wreszcie – pozostaje nam niekonwencjonalny kontekst centrum handlowego. Czy jest to krok w dobr stron odbrzawiania sztuki, czy te za ow symbioz stoj inne przyczyny?

Robert Rumas, „Las Vegas”, 2000, technika wasna, kolekcja Grayny Kulczyk

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym