strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G J K N O P R S T U W KONKURSY
   »

W sierpniowym „Arteonie”: sztuce tatuau przyglda si Aleksandra Kargul, wystaw „Cricot idzie!” w krakowskiej Crikotece recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka. O monumentalnej realizacji Christo i Jeanne-Claude, ktra stana na jeziorze w Hyde Parku, pisze Wojciech Delikta. W serii „Duchowo w sztuce” Karolina Staszak pisze o Wsplnocie Twrcw Chrzecijaskich Vera Icon.
W najnowszym „Arteonie” ponadto: Zbigniew J. Makowski recenzuje wystaw „Kociotrupy musz wstawa” w Gdaskiej Galerii Miejskiej, spotkanie z Wilhelmem Sasnalem oraz Jarosawem Modzelewskim, ktre odbyo si w warszawskim MSN, komentuje Andrzej Biernacki, Tomasz Bika OP rekomenduje twrczo Kamila Kuzko, , a seri „Poznaska awangarda” kontynuuje Agnieszka Salamon-Radecka tekstem o Arturze Marii Swinarskim. Dorota aglewska z kolei w rubryce „Rynek sztuki” pisze o retoryce rynku: jak sucha antykwariuszy i jak mwi do klienta. W sierpniowym „Arteonie” take, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki. 

Okadka: tatua autorstwa Bianki Szlachty, fot. dziki uprzejmoci autorki

\"GK Collection #1\", Stary Browar, Pozna, 18.03-17.06.2007

Piotr Bernatowicz
Kolekcjonerka, kurator i konsument
Istniej przynajmniej dwa sposoby przyjrzenia si wystawie kolekcji Grayny Kulczyk w Starym Browarze w Poznaniu, dwie drogi, jakimi moe pody analizujcy j krytyk. Pierwsza – pj tropem, jaki wyznaczyli organizatorzy, poddajc si podziaowi wystawy na kolejne sale – pokoje, zaaranowane przez Ramana Tratsiuka, zwiedza j, jakby wdrujc po kolejnych pomieszczeniach wyimaginowanej rezydencji. Drug drog jest potraktowanie caoci jako pewnego rodzaju fenomenu w polskim kontekcie. Po pierwsze, nieczsto zdarza si oglda pokaz prywatnej kolekcji, tworzonej wspczenie z prac nowoczesnych i wspczesnych artystw, wrd nich takich (Andy Warhol, Mariko Mori, Bettina Rheims), ktrych brakuje w kolekcjach publicznych galerii i muzew. Po drugie, jeli ju taki pokaz si odbywa, jeszcze rzadziej zdarza si, e do jego budowy zostaje zatrudniony profesjonalny kurator. Po trzecie wreszcie – pozostaje nam niekonwencjonalny kontekst centrum handlowego. Czy jest to krok w dobr stron odbrzawiania sztuki, czy te za ow symbioz stoj inne przyczyny?

Robert Rumas, „Las Vegas”, 2000, technika wasna, kolekcja Grayny Kulczyk

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym