strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C D G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

Mirosław Bałka, Alfredo Pirri, \"Beyond\", Bunkier Sztuki, Kraków, 19.01 - 11.03.2007

Roman Lewandowski
Pamięć rany (i) obrazu
Problematyka pamięci i jej obrazowych uwikłań nie stanowi dzisiaj dominanty w świecie wystawienniczym. Zdecydowanie częściej eksploruje się teraźniejszość i jej bieżące konteksty. Tym bardziej intrygujący wydał się zatem projekt „Beyond” włoskiej kuratorki Anny Marii Nassisi, która w krakowskim Bunkrze Sztuki skonfrontowała dwie odmienne artystyczne praktyki z problematyką Shoah i „ciemną stroną nowoczesności”. W tym celu kuratorka zestawiła na krakowskiej wystawie artystów przynależących do jednego pokolenia, ale funkcjonujących w różnych kontekstach kulturowych. Można (za tytułem) domniemywać, że jest to spojrzenie na Holokaust dokonane „spoza” – miejsca, kalendarza, indywidualnych doświadczeń, które dla artystów stanowią jedynie przywołanie i punkt odniesienia.

Wystawa pokazuje różne procedury pamięci. Mirosław Bałka – jak archeolog – prześwietla przeszłość, acz czyni to selektywnie i bardzo indywidualnie, natomiast Alfredo Pirri wprowadza do kodu pamięci coś w rodzaju estetycznego wirusa, który podminowuje i jednocześnie konfabuluje nowe obrazy. Łącznie stwarza to dość niecodzienne zestawienie, chociaż nasuwa się też wrażenie, że wystawa – w jej „włoskim” rozgałęzieniu – nie jest do końca przemyślaną i koherentną całością.

Mirosław Bałka, „BlueGasEyes”, fotografia, 2004, fot. M.Bałka

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym