strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C D G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

BHP. Zakładając nową instytucję sztuki na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, Fundacja Wyspa Progress w Gdańsku, 4.09. do 3.10.2004 r.

Zbigniew Sypniewski
BHP

Była Stocznia Gdańska od kilku już lat przyciąga na swoje tereny artystów znudzonych komercyjną wegetacją, zainteresowanych raczej twórczą rozmową z widzem. Powstają tu miejsca dla sztuki, rodzą się nowe, twórcze inicjatywy artystyczne. Najnowszym projektem, który powstał na tym terenie, jest „BHP. Zakładając nową instytucję sztuki na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej”. Jest to projekt o wielu kontekstach - zanurzony w polskiej mitologizacji i symbolice narodowej i religijnej, której doskonałym przykładem jest stocznia; odnoszący się do sytuacji artystów i polskiej sztuki współczesnej, ale przede wszystkim związany z budowaniem Instytutu Sztuki Wyspa - instytucji zupełnie nowej jak na polskie warunki, bo niezależnej od państwa oraz łączącej w sobie funkcje wystawienniczą, naukową i rezydencyjną. „Sama instytucja ma być płaszczyzną wymiany poglądów, ma wielokierunkowo komunikować i stymulować do publicznej debaty” - mówi kuratorka wystawy Aneta Szyłak.
Pomysł na wystawę zrodził się po znalezieniu w budynku zdjęcia mężczyzny z nogą w gipsie, podpisanego: „On lekceważył przepisy BHP”. Ta właśnie fotografia wygenerowała szereg pytań, dotyczących aktualnej sytuacji sztuki współczesnej w Polsce, poziomu świadomości społecznej w jej odbieraniu, sytuacji samych artystów – co im wolno, a czego robić nie powinni.
Kilkupoziomowy budynek dawnej Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów ma się zmienić nie do poznania. Na wystawie pokazano nowy projekt młodych architektów Roberta Brodzińskiego i Andrzeja Niegrzybowskiego. Zwiększy się powierzchnia użytkowa, gdyż dzisiejszy budynek zostanie niejako nadbudowany nowym, całość zaś wtopi się w rdzawe, industrialne tło byłej stoczni. Nowy projekt został poddany swoistemu testowi podczas odbywającej się na terenie instytutu konferencji architektonicznej, która ściągnęła tu ze świata przedstawicieli największych biur projektowych.
Stary budynek pozostawi jednak po sobie wiele śladów. Odniesieniem do przeszłości są zdjęcia Dominiki Krechowicz, przedstawiające proces porządkowania przestrzeni i przygotowań do wystawy. Ellen Harvey – Brytyjka znana w Polsce z zeszłorocznego projektu w CSW w Warszawie – w pracy „Derenovation” przywróciła ścianie jednego z pomieszczeń „blask” zielonej lamperii i namalowała obrazki przedstawiające fragmenty pomieszczeń sprzed remontu. To „stare” odbija się w zawieszonym na przeciwległej, białej ścianie „nowym” – w lustrach o wymiarach namalowanych prac. Możemy metaforycznie odnajdować w nich siebie, odnajdować w odniesieniu do tego, co było, a jest już tylko odbiciem.

Oskar Dawicki, Hommage au Bruce Lee, 2004 r.

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym