strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B G K L O P R S T U W Z
   »
W listopadowym „Arteonie”

wystawie „Co po Cybisie?”, zorganizowanej przez warszawsk Zacht Narodow Galeri Sztuki, przyglda si Andrzej Biernacki, Agnieszka Salamon-Radecka przyblia sylwetk i twrczo Marii Jaremy, recenzujc krakowsk prezentacj „Jaremianka: Zostaj w tym teatrze. Podoba mi si tu”. Aleksandra Sikorska z kolei komentuje mesjanistyczny projekt Ady ADU Karczmarczyk, a Jdrzej Krystek – wystaw „Michael Jackson. On the Wall” w Londynie. Grayna Krzechowicz omawia monograficzn prezentacj Pietera Bruegla Starszego w Wiedniu. W najnowszym „Arteonie take: Kajetan Giziski omawia 9. Midzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice: Hybryda” w toruskiej Wozowni, o trudnej mioci do sztuki pisze Zbigniew Jan Makowski. W serii „Poznaska awangarda” Agnieszka Salamon-Radecka prezentuje sylwetk Stefana Szmaja. Marcin Krajewski z kolei rekomenduje twrczo Dariusza Korola. W listopadowym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Jarosaw Modzelewski, „Siewca i niwiarz”, 1989, olej, ptno, 136 180 cm, Zachta, fot. Jerzy Gadykowski, mat. pras. Zachty Narodowej Galerii Sztuki

9. Midzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice”: Hybryda, Galeria Sztuki Wozownia, Toru, 21.09-28.10.2018

Hybrydy
9. Midzynarodowe Triennale Grafiki w Wozowni
Kajetan Giziski

Haso przewodnie 9. Midzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w grafice” brzmi „Hybryda” i widoczne jest nie tylko w technikach czonych, czyli na poziomie formy, czego mona si byo spodziewa, ale take na licznych paszczyznach humanistycznych, czyli w obrbie podejmowanych tematw i opowiadanych historii. Cho wystawa, pomimo zasigu midzynarodowego, prezentuje stosunkowo wskie grono artystw, stanowi bardzo ciekawy przekrj rnorodnych postaw. Musz przyzna, e zostaem pozytywnie zaskoczony tym, co zobaczyem.
Po przeczytaniu krtkiego opisu zamieszczonego na stronie internetowej Galerii Sztuki Wozownia spodziewaem si wystawy bardziej „nowoczesnej”, prezentujcej wicej prac postcyfrowych – jak od kilku lat nazywa si wspczesn grafik. Cieszy mnie jednak obecno dzie wykonanych w czystych technikach, takich jak drzeworyt, linoryt, sitodruk czy te intaglio (techniki druku wklsego). Cho co do czystoci tej ostatniej mona si spiera – jest to waciwie technika czona, a nawet grupa technik. Hybrydowo sztuki graficznej jest wpisana ju w sam jej natur. Przykady na poparcie tej tezy s niezliczone. Zazwyczaj jako zamiennika dla „technik druku wklsego” uywa si okrelenia „techniki metalowe”, co wynika z utosamienia technologicznego podziau technik z podziaem na warsztaty (tak jak ma to miejsce w akademiach). Okazuje si jednak, e z deski drzeworytniczej mona odbi wklsy relief, a z metalowej pytki poddanej trawieniu kwasem wypuk akwafort (odmiana akwaforty, w ktrej farby nie umieszcza si w uzyskanych za pomoc rycia rowkach, lecz nanosi na wystajce powierzchnie nietknite dziaaniem kwasu; stosowa j m.in. William Blake). Obecno tego typu prac stwarza szersz perspektyw, gdy nie narzucajc odbiorcom tak dzi oczywistej optyki intermedialnej, umoliwia pozornie waciwoci tradycyjnego warsztatu graficznego.

Kamila Bednarska, „awica”, fot. K. Napirkowski, mat. pras. GS Wozownia

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym