strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B G K P S T W Z KONKURSY

Bytom
Muzeum Grnolskie
"ukasz Korolkiewicz. Subterytorium"
07.02.2019 - 31.03.2019
Patronat „Arteonu”

Retrospektywa przygotowana we wsppracy z artyst zaprezentuje prace ukasza Korolkiewicza od okresu debiutu po dziea najnowsze – 38 prac malarskich oraz 25 rysunkw z kolekcji ukasza Korolkiewicza oraz Muzeum Grnolskiego w Bytomiu. Rozpoczynajce pokaz rzadko eksponowane rysunki z lat 70. pozbawione s charakteru suebnej roli wobec malarstwa. Te autonomiczne dziea sztuki to istotny akcent wystawy, obrazujcy drog twrczych poszukiwa, inspiracji i kreowania wasnej wizji twrczej. Wybrane akordy wczesnych dziaa w obszarach realizacji artystycznych bd jeszcze rozbrzmiewa w kolejnych latach, ale ju w zakresie prac malarskich. Cz stylistycznych „eksperymentw” zaniknie jednak bezpowrotnie.
Obrazy powstae na przestrzeni nastpujcych po sobie dekad uwidoczni rnorodno podejmowanych przez artyst wtkw tematycznych, ktre przez samego autora czsto zamykane s w ramy okrelonego cyklu. Obok wasnych dowiadcze stanowicych tak istotne zagadnienie pracy twrczej obrazy ujawni inspiracj dzieami innych artystw, m.in. Davida Hockneya, Balthusa, a take sztuk polskiego modernizmu, w szczeglnoci dokonaniami Jacka Malczewskiego.
Ekspozycja nie jest odbiciem wiata rzeczywistego, ale miejsc wykreowanych przez ukasza Korolkiewicza. Przeciwstawi si czsto powielanej tezie, definiujcej twrczo artysty jako przykad hiper- bd fotorealizmu. ukasz Korolkiewicz, pomijajc okres lat 80., nie komentowa biecych wydarze w kraju. Zaj miejsce gdzie obok, wyreyserowa swj wasny wiat, czsto wcielajc si w rol obserwatora. Wystawa moe wzbudzi w odbiorcy lawin pyta, domysw, poczucie wielowymiarowych moliwoci interpretacyjnych. Sprowokuje rwnie pytanie o granic analizy dziea sztuki oraz jego recepcj. Twrczo Korolkiewicza otwiera drog dla wyobrani, do poszukiwa w obszarach historii sztuki, w zakamarkach wasnego umysu.

ukasz Korolkiewicz, „Nagi”, 2001, olej, ptno, kolekcja prywatna artysty, mat. pras. Muzeum Grnolskiego w Bytomiu
[zwi]

   »

W styczniowym „Arteonie” wystaw „Malarstwo wci ywe” w Centrum Sztuki Wspczesnej „Znaki Czasu” recenzuje Kajetan Giziski, a z okazji retrospektywnego pokazu Tadao Ando w Centre Pompidou sylwetk architekta prezentuje Wojciech Delikta. Agnieszka Salamon-Radecka z kolei przyblia wystaw Akira Inumaru „Jzyk kwiatw”, odbywajc si w krakowskim MOCAK-u. Pokaz „Frankenstein – od Mary Shelley do Doliny Krzemowej” w Museum Strauhof w Zurychu omawia Jdrzej Krystek. W najnowszym „Arteonie” take: Jdrzej Krystek recenzuje wystaw „Macierzystwo od pocztku i bez koca. Antropologiczna opowie”, odbywajc si w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Baszczyska prezentuje map polskiego dizjanu, a seri „Poznaska awangarda” Agnieszka Salamon-Radecka koczy artykuem o maestwie Margaret i Stanisawa Kubickich. W rubryce „Duchowo w sztuce” Tomasz Bika OP kontynuuje swoje rozwaania w tekcie „Ikona i idol cz. 2”. Diana Stelowska natomiast, przybliajc histori wystawy „100 lat malarstwa amerykaskiego”, opowiada o tym, jak mio wpywa na dyplomacj kulturaln. W styczniowym „Arteonie” take aktualia i inne stae rubryki.

Okadka: Odilon Redon, „Podwodna flora”, ok. 1904, pastele i wgiel na papierze, 63,5 x 50 cm, materiay prasowe CSW Znaki Czasu

9. Midzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice”: Hybryda, Galeria Sztuki Wozownia, Toru, 21.09-28.10.2018

Hybrydy
9. Midzynarodowe Triennale Grafiki w Wozowni
Kajetan Giziski

Haso przewodnie 9. Midzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w grafice” brzmi „Hybryda” i widoczne jest nie tylko w technikach czonych, czyli na poziomie formy, czego mona si byo spodziewa, ale take na licznych paszczyznach humanistycznych, czyli w obrbie podejmowanych tematw i opowiadanych historii. Cho wystawa, pomimo zasigu midzynarodowego, prezentuje stosunkowo wskie grono artystw, stanowi bardzo ciekawy przekrj rnorodnych postaw. Musz przyzna, e zostaem pozytywnie zaskoczony tym, co zobaczyem.
Po przeczytaniu krtkiego opisu zamieszczonego na stronie internetowej Galerii Sztuki Wozownia spodziewaem si wystawy bardziej „nowoczesnej”, prezentujcej wicej prac postcyfrowych – jak od kilku lat nazywa si wspczesn grafik. Cieszy mnie jednak obecno dzie wykonanych w czystych technikach, takich jak drzeworyt, linoryt, sitodruk czy te intaglio (techniki druku wklsego). Cho co do czystoci tej ostatniej mona si spiera – jest to waciwie technika czona, a nawet grupa technik. Hybrydowo sztuki graficznej jest wpisana ju w sam jej natur. Przykady na poparcie tej tezy s niezliczone. Zazwyczaj jako zamiennika dla „technik druku wklsego” uywa si okrelenia „techniki metalowe”, co wynika z utosamienia technologicznego podziau technik z podziaem na warsztaty (tak jak ma to miejsce w akademiach). Okazuje si jednak, e z deski drzeworytniczej mona odbi wklsy relief, a z metalowej pytki poddanej trawieniu kwasem wypuk akwafort (odmiana akwaforty, w ktrej farby nie umieszcza si w uzyskanych za pomoc rycia rowkach, lecz nanosi na wystajce powierzchnie nietknite dziaaniem kwasu; stosowa j m.in. William Blake). Obecno tego typu prac stwarza szersz perspektyw, gdy nie narzucajc odbiorcom tak dzi oczywistej optyki intermedialnej, umoliwia pozornie waciwoci tradycyjnego warsztatu graficznego.

Kamila Bednarska, „awica”, fot. K. Napirkowski, mat. pras. GS Wozownia

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym