strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B G K L O P R S T U W Z
   »
W listopadowym „Arteonie”

wystawie „Co po Cybisie?”, zorganizowanej przez warszawsk Zacht Narodow Galeri Sztuki, przyglda si Andrzej Biernacki, Agnieszka Salamon-Radecka przyblia sylwetk i twrczo Marii Jaremy, recenzujc krakowsk prezentacj „Jaremianka: Zostaj w tym teatrze. Podoba mi si tu”. Aleksandra Sikorska z kolei komentuje mesjanistyczny projekt Ady ADU Karczmarczyk, a Jdrzej Krystek – wystaw „Michael Jackson. On the Wall” w Londynie. Grayna Krzechowicz omawia monograficzn prezentacj Pietera Bruegla Starszego w Wiedniu. W najnowszym „Arteonie take: Kajetan Giziski omawia 9. Midzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice: Hybryda” w toruskiej Wozowni, o trudnej mioci do sztuki pisze Zbigniew Jan Makowski. W serii „Poznaska awangarda” Agnieszka Salamon-Radecka prezentuje sylwetk Stefana Szmaja. Marcin Krajewski z kolei rekomenduje twrczo Dariusza Korola. W listopadowym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Jarosaw Modzelewski, „Siewca i niwiarz”, 1989, olej, ptno, 136 180 cm, Zachta, fot. Jerzy Gadykowski, mat. pras. Zachty Narodowej Galerii Sztuki

„Anti-static”, Muzeum Narodowe, Pozna, 16.09-7.10.2018

Budowanie pomnika
„Anti-static” w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Micha Haake

Wystawa „Anti-static”, pokazywana w Muzeum Narodowym w Poznaniu, prezentuje tegoroczny dorobek szesnaciorga pracownikw i pracowniczek Katedry Intermediw Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W zestawie znalazy si take dwie prace zmarego w 2014 roku Leszka Knaflewskiego oraz jedna autorstwa Jany Shostak, biaoruskiej artystki zwizanej z Warszaw – susznie, poniewa nale do najciekawszych wrd pokazanych utworw.
Pytanie, w jakim stopniu prace odnosz si do nazwy reprezentowanej jednostki uczelnianej? W niewielkim. Prezentuj bowiem odrbne media: (video art, sztuk obiektu, audio art). Nie s przejawem intermedialnego eksperymentu te z pokazywanych prac, ktre cz obraz z tekstem. Rne media s obecne tylko w pracach Sawomira Sobczaka i Piotra Kurki (obok obiektw wystpuj formy rzebiarskie i malarskie). Wystawa zreszt nie podejmuje kwestii medium i moliwoci, jakie w zakresie artystycznego ksztatowania otwiera wspczesna technologia. Jej strategia polega na czym zupenie innym.

Jakub Jasiukiewicz, „Desant”, fot. materiay prasowe MNP

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym