strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K O P S T U W Z KONKURSY

Gdask
Muzeum Narodowe / Oddzia Zielona Brama
"Ave Kobieta. Beata Ewa Biaecka. Retrospektywa"
06.04.2018 - 22.07.2018
Patronat „Arteonu”

Wystawa „Ave Kobieta...” w Muzeum Narodowym w Gdasku jest przegldem twrczoci malarskiej gdaszczanki – Beaty Ewy Biaeckiej. Artystka wycznym tematem swoich obrazw uczynia kobiet. Nie interesuje jej jednak portret – istotne dla niej jest zobrazowanie tego, co skada si na kobieco i buduje jej si, okrela status, mwi o kondycji i rolach, jakie odgrywa we wspczesnym wiecie. Bohaterki jej obrazw to postaci wspczesne: „Marta” (2006), „Mdoci” (2012), mitologiczne: „Artemida” (2008), „Porwanie Europy” (2004), a take wici chrzecijascy: „Dobry pasterz” (2007), „Sebastian” (2007). W szerokim wachlarzu kobiecych przedstawie wyjtkowe miejsce zajmuje matka, czego przykadem mog by obrazy „Dwie Matki” (2008) czy „Gravida” (2014). Uniwersaln form przedstawie artystka osadza we wspczesnym kontekcie. Czsto do postaci matek, przyjaciek, dziewczynek docza komentarz – banderole ze sloganami oraz cytatami reklamowymi damskich firm odzieowych: „Ikar – be inspired” (2004), „Atu” (2006).
Z jednej strony jest to malarstwo pene treci oraz emocji, z drugiej, formalnej – chodne i surowe, prawie monochromatyczne. W ostatnich latach malarka dopenia swoje oleje tradycyjnym, penym haftem. Ta traktowana jako wycznie kobiece zajcie technika odgrywa istotn rol w obrazowej narracji, potguje wymow i dramatyzm przedstawienia. Na gdaskiej wystawie, ktrej towarzyszy bdzie katalog, zostanie zaprezentowanych 57 obrazw.
Biaecka – absolwentka ASP w Krakowie, laureatka wielu nagrd i wyrnie – stworzya oryginalny i wyrazisty styl. Wyrnia j niezwyka zdolno twrczej kontaminacji tradycji dawnego malarstwa, chrzecijaskiej ikonografii ze wspczesn narracj i perfekcyjnym warsztatem.


Beata Ewa Biaecka, „Konterfekt. Sweet Dreams”, 2016, olej, ptno,haft, 40 x 40 cm, mat, pras. MNG
[zwi]

   »
W majowym „Arteonie”:

Marcel Skierski pisze o projekcie „Atak na Paac Zimowy”, pokazywanym w dzkim Muzeum Sztuki, z kolei twrczo Beaty Ewy Biaeckiej z okazji wystawy „Ave Kobieta” w Muzeum Narodowym w Gdasku przyblia Karolina Staszak. Andrzej Biernacki omawia wystaw rzeby „Rezonanse sztuki VIII. Kto ma oczy niech sucha”, odbywajc si w Narodowym Forum Muzyki we Wrocawiu. W najnowszym „Arteonie” take Wojciech Delikta przedstawia zagadnienie mody i ikonografii chrzecijaskiej na marginesie wystawy „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” w nowojorskim Metropolitan Museum of Art, a o muzealnych prezentacjach polskiego dizajnu, m.in. o Galerii Polskiego Wzornictwa, otwartej w Muzeum Narodowym w Warszawie, pisze Aleksandra Kargul. Dorota aglewska kontynuuje natomiast rubryk „Rynek sztuki” tekstem przybliajcym ciemn stron rynku, czyli problem fikcyjnych licytacji, braku transparentnoci, falsyfikatw. Twrczo Kazimierza Borkowskiego rekomenduje w „Arteonie” Tomasz Bika, a Andrzej Biernacki w rubryce "Dossier" przyblia sylwetk Jana Dzidziory. W majowym „Arteonie” take Zbigniew Jan Makowski komentuje publikacj „Midzy estetyk a etyk. Rozwaania nad problemem estetyzacji”, a serie dotyczc poznaskiej awangardy rozpoczyna tekstem o Jerzym Hulewiczu Agnieszka Salamon-Radecka.

Okadka: Beata Ewa Biaecka, „Macierzystwo”, 2011, olej na ptnie, haft, 80 x 100 cm, mat. pras. Muzeum Narodowego w Gdasku

"Beata Ewa Biaecka. Ave Kobieta", Muzeum Narodowe w Gdasku, 6.04-22.07.2018

Bez ortodoksji
Wystawa Beaty Ewy Biaeckiej w MN w Gdasku
Karolina Staszak

Na temat malarstwa Beaty Ewy Biaeckiej powstao wiele artykuw, w ktrych autorzy, ale przede wszystkim autorki, podkrelaj zdecydowanie feministyczny przekaz jej obrazw. Mona take odnie wraenie, e fakt, i artystka igra z ikonografi chrzecijask, dostarczy niejednej feministce dreszczy rozkoszy: „Biaecka feminizuje cay wiat, czynic ze witych mskich wite kobiety. Od lat zakochana jestem w tych malarskich blunierstwach” – pisze w katalogu wystawy „Ave Kobieta” Marta Smoliska. Pokaz ulubionej malarki feministek, niejako podsumowujcy 15 lat pracy twrczej, zorganizowany w takim, a nie innym kontekcie spoecznym – czyli w momencie, w ktrym cz spoeczestwa manifestuje wsparcie obywatelskiej inicjatywy zakazu tzw. aborcji eugenicznej, a druga cz domaga si zagwarantowania kobietom tzw. praw reprodukcyjnych – jest doskona okazj, by z bardzo dobrych obrazw uczyni rodzaj feministycznych transparentw. Lubi malarstwo Biaeckiej, a jednoczenie mam ogromny dystans do dziaalnoci dzisiejszych feministek, dlatego zanim dotaram do Gdaska, bya we mnie nie tylko ch zobaczenia zwaszcza najnowszych jej prac, ale take ciekawo, jak z t niejednoznaczn twrczoci rozprawiy si autorki i autorzy tekstw katalogowych.

Beata Ewa Biaecka, „Must Have (stopy mojego syna)”, 2015, olej na ptnie, haft, 40 x 40 cm, materiay prasowe Muzeum Narodowego w Gdasku

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym