strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B G K L O P R S T U W Z
   »
W listopadowym „Arteonie”

wystawie „Co po Cybisie?”, zorganizowanej przez warszawsk Zacht Narodow Galeri Sztuki, przyglda si Andrzej Biernacki, Agnieszka Salamon-Radecka przyblia sylwetk i twrczo Marii Jaremy, recenzujc krakowsk prezentacj „Jaremianka: Zostaj w tym teatrze. Podoba mi si tu”. Aleksandra Sikorska z kolei komentuje mesjanistyczny projekt Ady ADU Karczmarczyk, a Jdrzej Krystek – wystaw „Michael Jackson. On the Wall” w Londynie. Grayna Krzechowicz omawia monograficzn prezentacj Pietera Bruegla Starszego w Wiedniu. W najnowszym „Arteonie take: Kajetan Giziski omawia 9. Midzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice: Hybryda” w toruskiej Wozowni, o trudnej mioci do sztuki pisze Zbigniew Jan Makowski. W serii „Poznaska awangarda” Agnieszka Salamon-Radecka prezentuje sylwetk Stefana Szmaja. Marcin Krajewski z kolei rekomenduje twrczo Dariusza Korola. W listopadowym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Jarosaw Modzelewski, „Siewca i niwiarz”, 1989, olej, ptno, 136 180 cm, Zachta, fot. Jerzy Gadykowski, mat. pras. Zachty Narodowej Galerii Sztuki

"Beata Ewa Biaecka. Ave Kobieta", Muzeum Narodowe w Gdasku, 6.04-22.07.2018

Bez ortodoksji
Wystawa Beaty Ewy Biaeckiej w MN w Gdasku
Karolina Staszak

Na temat malarstwa Beaty Ewy Biaeckiej powstao wiele artykuw, w ktrych autorzy, ale przede wszystkim autorki, podkrelaj zdecydowanie feministyczny przekaz jej obrazw. Mona take odnie wraenie, e fakt, i artystka igra z ikonografi chrzecijask, dostarczy niejednej feministce dreszczy rozkoszy: „Biaecka feminizuje cay wiat, czynic ze witych mskich wite kobiety. Od lat zakochana jestem w tych malarskich blunierstwach” – pisze w katalogu wystawy „Ave Kobieta” Marta Smoliska. Pokaz ulubionej malarki feministek, niejako podsumowujcy 15 lat pracy twrczej, zorganizowany w takim, a nie innym kontekcie spoecznym – czyli w momencie, w ktrym cz spoeczestwa manifestuje wsparcie obywatelskiej inicjatywy zakazu tzw. aborcji eugenicznej, a druga cz domaga si zagwarantowania kobietom tzw. praw reprodukcyjnych – jest doskona okazj, by z bardzo dobrych obrazw uczyni rodzaj feministycznych transparentw. Lubi malarstwo Biaeckiej, a jednoczenie mam ogromny dystans do dziaalnoci dzisiejszych feministek, dlatego zanim dotaram do Gdaska, bya we mnie nie tylko ch zobaczenia zwaszcza najnowszych jej prac, ale take ciekawo, jak z t niejednoznaczn twrczoci rozprawiy si autorki i autorzy tekstw katalogowych.

Beata Ewa Biaecka, „Must Have (stopy mojego syna)”, 2015, olej na ptnie, haft, 40 x 40 cm, materiay prasowe Muzeum Narodowego w Gdasku

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym