strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C D G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

„Żyć sztuką. Opowieść o artystach i sztuce polskiej w latach 1945-1995”, Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom, 15.02-15.05.2016

Życie sztuką
„Żyć sztuką. Opowieść o artystach i sztuce polskiej w latach 1945-1995” w MSW w Radomiu
Karolina Staszak

Wystawa „Żyć sztuką...” jest zdecydowanie przeładowana. Trudno się jednak dziwić, skoro dla kuratora – jednego z ojców kolekcji – jest to najprawdopodobniej ostatnia możliwość jej zaprezentowania. Podobnie jak w albumie, poza przybliżeniem poszczególnych podzbiorów, Szewczuk starał się pokazać także potencjał kolekcji jako świadectwa kultury, dającego asumpt do refleksji na temat cywilizacji, miejsca człowieka w świecie, także artysty – zanurzonego w kulturze, uczestnika i świadka wydarzeń, zachowującego i przywołującego pamięć o krzywdzie ludzkiej, a także po swojemu wchodzącego w relacje z sacrum.
Pomysł na wystawę był wtórny wobec propozycji wydania albumu, z jaką zgłosił się do Szewczuka radomski deweloper Wojciech Janik. Jako miłośnik sztuki i kolekcjoner zdał sobie sprawę, jak wielką wartość (także materialną) ma zbiór chowany w magazynach dwóch barokowych kamieniczek, w których mieści się siedziba MSW. Janik sfinansował wydawnictwo, dla którego ministerstwo wcześniej trzykrotnie odmówiło wsparcia. Warto dodać, że jest to publikacja niekomercyjna, na wernisażu rozdawano ją nie tylko specjalnym gościom. Wystawę oraz album „Żyć sztuką...” odbieram jako manifestację, jako przedsięwzięcie podjęte i zrealizowane z potrzeby pokazania rozmiarów skarbu, który wydaje się być – zwłaszcza przez radomian –ignorowany.

Łukasz Korolkiewicz, Ściana, 1983, olej, płótno, 136 x 190 cm, kolekcja MSW w Radomiu, fot. Marek Gardulski, materiały prasowe MSW w Radomiu

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym