strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C D G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

„Czwarty stan skupienia wody: od mikro do makro”, „Człowiek w wielkim mieście”, CSW Znaki Czasu, Toruń, 2.03-29.04.2012

Stan wód
Wystawa „Czwart stan skupienia wody: od mikro do makro” w CSW Znaki Czasu w Toruniu
Alek Hudzik
Czym jest czwarty stan skupienia i jaka dyskusja skupia się wokół wody? Wodę, według badań Geralda Pollacka, można dzielić nie tylko na trzy dotąd znane stany występowania: stały, ciekły i gazowy. Ponoć między stałym a ciekłym występuje rodzaj przejściowej sublimacji wody – plazma. Ta, jak twierdzą naukowcy, ma dać nam nowe i jakże potrzebne w czasach energetycznego kryzysu źródła energii. Plazma jako stan skupienia wody nie jest jedyną osią, wokół której ogniskuje się wystawa. Czwarty stan skupienia trzeba by przemianować na czwarte stany skupienia wody w szeroko pojętych aspektach ludzkiej aktywności. Zaciemnione sale toruńskiego CSW skrywają przede wszystkim prace wideo. Być może jest to pewien deficyt środków formalnych, które każą artystom mówić o wodzie tylko za pomocą kropel i strumieni spływających z ekranu. Tę formalną monogamię wody i wideo rekompensuje właśnie różnorodność ideologii, w jakie uwikłana jest życiodajna ciecz.

Jiang Zhi (Chiny), „0,7 % soli”, materiały prasowe CSW Znaki Czasu w Toruniu

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym