strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B G K L O P R S T U W Z
   »
W listopadowym „Arteonie”

wystawie „Co po Cybisie?”, zorganizowanej przez warszawsk Zacht Narodow Galeri Sztuki, przyglda si Andrzej Biernacki, Agnieszka Salamon-Radecka przyblia sylwetk i twrczo Marii Jaremy, recenzujc krakowsk prezentacj „Jaremianka: Zostaj w tym teatrze. Podoba mi si tu”. Aleksandra Sikorska z kolei komentuje mesjanistyczny projekt Ady ADU Karczmarczyk, a Jdrzej Krystek – wystaw „Michael Jackson. On the Wall” w Londynie. Grayna Krzechowicz omawia monograficzn prezentacj Pietera Bruegla Starszego w Wiedniu. W najnowszym „Arteonie take: Kajetan Giziski omawia 9. Midzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice: Hybryda” w toruskiej Wozowni, o trudnej mioci do sztuki pisze Zbigniew Jan Makowski. W serii „Poznaska awangarda” Agnieszka Salamon-Radecka prezentuje sylwetk Stefana Szmaja. Marcin Krajewski z kolei rekomenduje twrczo Dariusza Korola. W listopadowym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Jarosaw Modzelewski, „Siewca i niwiarz”, 1989, olej, ptno, 136 180 cm, Zachta, fot. Jerzy Gadykowski, mat. pras. Zachty Narodowej Galerii Sztuki

Midzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Alternativa, wystawy „Estrangement”,

Transformers
Festiwal Alternativa w Gdasku
Przemysaw Choda
Stali bywalcy IS Wyspa mog si poczu rozczarowani gwnymi wystawami festiwalu Alternativa. Tematy, wok ktrych ogniskuj si ekspozycje, goszcz tu stale, zbyt mao jest nowych uj i rozwiza formalnych. Tradycja polityczna Gdaska (czytaj „Solidarno”), do ktrej nawizuje idea wystaw, nie tyle inspiruje, ile ogranicza kuratorskie pomysy i decyzje. Zadziwia fakt, e nie powoano si na lokaln tradycj artystyczn. Pod koniec lat 80., w czasie silnego fermentu politycznego, dziaa tu przecie anarchistyczny, operujcy absurdem Totart.

Hiwa K & Aleksandra Olszewska, fot. Alina amojdzin, materiay prasowe IS Wyspa w Gdasku

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym