strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K L N O P S T U W Z
   »

W lipcowym „Arteonie”: Andrzej Biernacki recenzuje londysk wystaw „All Too Human: Bacon, Freud and the Century of Painting Life” w Tate Britain, a Tomasz Bika OP w rubryce „Czytanie sztuki” odczytuje akt „David i Eli” Luciana Freuda. Z kolei twrczo Keitha Sonniera, prezentowan w Parrish Art Museum, przyblia Wojciech Delikta. Dziaalno grupy Gyne Punk w kontekcie projektu w poznaskiej Galerii Miejskiej Arsena komentuje natomiast Karolina Staszak.
W najnowszym „Arteonie” ponadto
: prezentacj „300 lat wiedeskiej manufaktury porcelanowej” w Muzeum Sztuki Stosowanej MAK w Wiedniu omawia Grayna Krzechowicz, a wystaw „John Singer Sargent and Chicago’s Gilded Age” w Art Institute Chicago komentuje Aleksandra Kargul. Marcin Krajewski rekomenduje malarstwo Krzysztofa Nowickiego. Dorota aglewska w rubryce „Rynek sztuki” pisze o tym, dlaczego w Polsce nie rozwin si art banking, a Agnieszka Salamon-Radecka kontynuuje seri „Poznaska awangarda”, przybliajc tym razem sylwetk Augusta Zamoyskiego. W lipcowym „Arteonie” take, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki. 
Okadka: Widok wystawy „All Too Human” w Tate Britain; Lucian Freud, “David and Eli”, 2003-2004, oil on canvas, 1626 x 1740 mm (private collection), fot. © Tate photography, Joe Humphrys

Midzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Alternativa, wystawy „Estrangement”,

Transformers
Festiwal Alternativa w Gdasku
Przemysaw Choda
Stali bywalcy IS Wyspa mog si poczu rozczarowani gwnymi wystawami festiwalu Alternativa. Tematy, wok ktrych ogniskuj si ekspozycje, goszcz tu stale, zbyt mao jest nowych uj i rozwiza formalnych. Tradycja polityczna Gdaska (czytaj „Solidarno”), do ktrej nawizuje idea wystaw, nie tyle inspiruje, ile ogranicza kuratorskie pomysy i decyzje. Zadziwia fakt, e nie powoano si na lokaln tradycj artystyczn. Pod koniec lat 80., w czasie silnego fermentu politycznego, dziaa tu przecie anarchistyczny, operujcy absurdem Totart.

Hiwa K & Aleksandra Olszewska, fot. Alina amojdzin, materiay prasowe IS Wyspa w Gdasku

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym