strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K L N O P S T U W Z KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” Wojciech Delikta przyblia twrczo projektantki Rei Kawakubo, ktra zainicjowaa zjawisko... antymody. Fotografiom Irwinga Penna, pokazywanym w nowojorskim Metropolitan Museum, przyglda si Aleksandra Kargul. Weronika Kobyliska-Bunsch z kolei rekomenduje twrczo fotograficzn Joanny Chudy. Karolina Staszak komentuje konkurs „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” Nagroda Artystyczna UAP, a Andrzej Biernacki przewietla spraw nowej lokalizacji warszawskiego MSN w kontekcie finansw tej instytucji.
W najnowszym „Arteonie”
take: wystaw „Superorganizm. Awangarda i dowiadczenie przyrody” w ms2 w odzi recenzuje Justyna arczyska, prezentacj Emila Nolde w gdaskim Muzeum Narodowym komentuje Agnieszka Salamon-Radecka, a o wiedeskiej wystawie Lawrence’a Alma-Tademy pisze Grayna Krzechowicz.W „Czytaniu sztuki” z kolei Aleksandra Kargul odczytuje obraz „Matka Whistlera” Jamesa McNeilla Whistlera.
W majowym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Rei Kawakubo, „Body meets dress – Dress meets body”, spring/summer 1997, mat. pras. The Metropolitan Museum of Art

Midzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Alternativa, wystawy „Estrangement”,

Transformers
Festiwal Alternativa w Gdasku
Przemysaw Choda
Stali bywalcy IS Wyspa mog si poczu rozczarowani gwnymi wystawami festiwalu Alternativa. Tematy, wok ktrych ogniskuj si ekspozycje, goszcz tu stale, zbyt mao jest nowych uj i rozwiza formalnych. Tradycja polityczna Gdaska (czytaj „Solidarno”), do ktrej nawizuje idea wystaw, nie tyle inspiruje, ile ogranicza kuratorskie pomysy i decyzje. Zadziwia fakt, e nie powoano si na lokaln tradycj artystyczn. Pod koniec lat 80., w czasie silnego fermentu politycznego, dziaa tu przecie anarchistyczny, operujcy absurdem Totart.

Hiwa K & Aleksandra Olszewska, fot. Alina amojdzin, materiay prasowe IS Wyspa w Gdasku

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym