strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G J K L N O P R S T U W Z KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” Wojciech Delikta przyblia twrczo projektantki Rei Kawakubo, ktra zainicjowaa zjawisko... antymody. Fotografiom Irwinga Penna, pokazywanym w nowojorskim Metropolitan Museum, przyglda si Aleksandra Kargul. Weronika Kobyliska-Bunsch z kolei rekomenduje twrczo fotograficzn Joanny Chudy. Karolina Staszak komentuje konkurs „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” Nagroda Artystyczna UAP, a Andrzej Biernacki przewietla spraw nowej lokalizacji warszawskiego MSN w kontekcie finansw tej instytucji.
W najnowszym „Arteonie”
take: wystaw „Superorganizm. Awangarda i dowiadczenie przyrody” w ms2 w odzi recenzuje Justyna arczyska, prezentacj Emila Nolde w gdaskim Muzeum Narodowym komentuje Agnieszka Salamon-Radecka, a o wiedeskiej wystawie Lawrence’a Alma-Tademy pisze Grayna Krzechowicz.W „Czytaniu sztuki” z kolei Aleksandra Kargul odczytuje obraz „Matka Whistlera” Jamesa McNeilla Whistlera.
W majowym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Rei Kawakubo, „Body meets dress – Dress meets body”, spring/summer 1997, mat. pras. The Metropolitan Museum of Art

Maciej Nawrot, „Dni pdz jak dzikie konieze wzgrza”, w ramach cyklu „Nic nie wida”, Galeria Sztuki Wspczesnej BWA w Katowicach, 16.02-13.03.2011

Twrcza nuda!
Maciej Nawrot w BWA w Katowicach
Zuzanna Sokoowska
Cykl „Nic nie wida” w katowickim BWA to kolejna po „Przypadkowych przyjemnociach” i „Replikantkach” prezentacja twrczoci modych, obiecujcych artystw. Tym razem tematyka wystaw bdzie oscylowa wok zagadnienia poszukiwania alternatywnych, intuicyjnych obszarw, gdzie wzrok przestaje by najwaniejszym dokoczeniem. Jednake z pewn przekor mona zauway, e bez pierwotnego dowiadczenia zmysowego, jakie funduje nam ludzkie oko, trudno jest odnale rwnowag pomidzy tym, co odczuwalne, a tym, co dostrzeone. Zawsze istnieje ryzyko naiwnego zudzenia. Wystawa Macieja Nawrota, o do przewrotnym tytule „Dni pdz jak dzikie konie ze wzgrza”, zapoyczonym z tomiku poezji Charlesa Bukowskiego, zdaje si zaprzecza tej kuratorskiej koncepcji. Ale to tylko pozory.

Maciej Nawrot, z cyklu „Dni pdz jak dzikie konie ze wzgrza”, materiay prasowe BWA w Katowicach

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym