strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K N O P S T U W Z KONKURSY
   »

W lipcowym „Arteonie”: Andrzej Biernacki recenzuje londysk wystaw „All Too Human: Bacon, Freud and the Century of Painting Life” w Tate Britain, a Tomasz Bika OP w rubryce „Czytanie sztuki” odczytuje akt „David i Eli” Luciana Freuda. Z kolei twrczo Keitha Sonniera, prezentowan w Parrish Art Museum, przyblia Wojciech Delikta. Dziaalno grupy Gyne Punk w kontekcie projektu w poznaskiej Galerii Miejskiej Arsena komentuje natomiast Karolina Staszak.
W najnowszym „Arteonie” ponadto
: prezentacj „300 lat wiedeskiej manufaktury porcelanowej” w Muzeum Sztuki Stosowanej MAK w Wiedniu omawia Grayna Krzechowicz, a wystaw „John Singer Sargent and Chicago’s Gilded Age” w Art Institute Chicago komentuje Aleksandra Kargul. Marcin Krajewski rekomenduje malarstwo Krzysztofa Nowickiego. Dorota aglewska w rubryce „Rynek sztuki” pisze o tym, dlaczego w Polsce nie rozwin si art banking, a Agnieszka Salamon-Radecka kontynuuje seri „Poznaska awangarda”, przybliajc tym razem sylwetk Augusta Zamoyskiego. W lipcowym „Arteonie” take, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki. 
Okadka: Widok wystawy „All Too Human” w Tate Britain; Lucian Freud, “David and Eli”, 2003-2004, oil on canvas, 1626 x 1740 mm (private collection), fot. © Tate photography, Joe Humphrys

Maciej Nawrot, „Dni pdz jak dzikie konieze wzgrza”, w ramach cyklu „Nic nie wida”, Galeria Sztuki Wspczesnej BWA w Katowicach, 16.02-13.03.2011

Twrcza nuda!
Maciej Nawrot w BWA w Katowicach
Zuzanna Sokoowska
Cykl „Nic nie wida” w katowickim BWA to kolejna po „Przypadkowych przyjemnociach” i „Replikantkach” prezentacja twrczoci modych, obiecujcych artystw. Tym razem tematyka wystaw bdzie oscylowa wok zagadnienia poszukiwania alternatywnych, intuicyjnych obszarw, gdzie wzrok przestaje by najwaniejszym dokoczeniem. Jednake z pewn przekor mona zauway, e bez pierwotnego dowiadczenia zmysowego, jakie funduje nam ludzkie oko, trudno jest odnale rwnowag pomidzy tym, co odczuwalne, a tym, co dostrzeone. Zawsze istnieje ryzyko naiwnego zudzenia. Wystawa Macieja Nawrota, o do przewrotnym tytule „Dni pdz jak dzikie konie ze wzgrza”, zapoyczonym z tomiku poezji Charlesa Bukowskiego, zdaje si zaprzecza tej kuratorskiej koncepcji. Ale to tylko pozory.

Maciej Nawrot, z cyklu „Dni pdz jak dzikie konie ze wzgrza”, materiay prasowe BWA w Katowicach

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym