strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B G K L O P R S T U W Z
   »
W listopadowym „Arteonie”

wystawie „Co po Cybisie?”, zorganizowanej przez warszawsk Zacht Narodow Galeri Sztuki, przyglda si Andrzej Biernacki, Agnieszka Salamon-Radecka przyblia sylwetk i twrczo Marii Jaremy, recenzujc krakowsk prezentacj „Jaremianka: Zostaj w tym teatrze. Podoba mi si tu”. Aleksandra Sikorska z kolei komentuje mesjanistyczny projekt Ady ADU Karczmarczyk, a Jdrzej Krystek – wystaw „Michael Jackson. On the Wall” w Londynie. Grayna Krzechowicz omawia monograficzn prezentacj Pietera Bruegla Starszego w Wiedniu. W najnowszym „Arteonie take: Kajetan Giziski omawia 9. Midzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice: Hybryda” w toruskiej Wozowni, o trudnej mioci do sztuki pisze Zbigniew Jan Makowski. W serii „Poznaska awangarda” Agnieszka Salamon-Radecka prezentuje sylwetk Stefana Szmaja. Marcin Krajewski z kolei rekomenduje twrczo Dariusza Korola. W listopadowym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Jarosaw Modzelewski, „Siewca i niwiarz”, 1989, olej, ptno, 136 180 cm, Zachta, fot. Jerzy Gadykowski, mat. pras. Zachty Narodowej Galerii Sztuki

Maciej Nawrot, „Dni pdz jak dzikie konieze wzgrza”, w ramach cyklu „Nic nie wida”, Galeria Sztuki Wspczesnej BWA w Katowicach, 16.02-13.03.2011

Twrcza nuda!
Maciej Nawrot w BWA w Katowicach
Zuzanna Sokoowska
Cykl „Nic nie wida” w katowickim BWA to kolejna po „Przypadkowych przyjemnociach” i „Replikantkach” prezentacja twrczoci modych, obiecujcych artystw. Tym razem tematyka wystaw bdzie oscylowa wok zagadnienia poszukiwania alternatywnych, intuicyjnych obszarw, gdzie wzrok przestaje by najwaniejszym dokoczeniem. Jednake z pewn przekor mona zauway, e bez pierwotnego dowiadczenia zmysowego, jakie funduje nam ludzkie oko, trudno jest odnale rwnowag pomidzy tym, co odczuwalne, a tym, co dostrzeone. Zawsze istnieje ryzyko naiwnego zudzenia. Wystawa Macieja Nawrota, o do przewrotnym tytule „Dni pdz jak dzikie konie ze wzgrza”, zapoyczonym z tomiku poezji Charlesa Bukowskiego, zdaje si zaprzecza tej kuratorskiej koncepcji. Ale to tylko pozory.

Maciej Nawrot, z cyklu „Dni pdz jak dzikie konie ze wzgrza”, materiay prasowe BWA w Katowicach

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym