strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K L N O P S T U W Z
   »

W lipcowym „Arteonie”: Andrzej Biernacki recenzuje londysk wystaw „All Too Human: Bacon, Freud and the Century of Painting Life” w Tate Britain, a Tomasz Bika OP w rubryce „Czytanie sztuki” odczytuje akt „David i Eli” Luciana Freuda. Z kolei twrczo Keitha Sonniera, prezentowan w Parrish Art Museum, przyblia Wojciech Delikta. Dziaalno grupy Gyne Punk w kontekcie projektu w poznaskiej Galerii Miejskiej Arsena komentuje natomiast Karolina Staszak.
W najnowszym „Arteonie” ponadto
: prezentacj „300 lat wiedeskiej manufaktury porcelanowej” w Muzeum Sztuki Stosowanej MAK w Wiedniu omawia Grayna Krzechowicz, a wystaw „John Singer Sargent and Chicago’s Gilded Age” w Art Institute Chicago komentuje Aleksandra Kargul. Marcin Krajewski rekomenduje malarstwo Krzysztofa Nowickiego. Dorota aglewska w rubryce „Rynek sztuki” pisze o tym, dlaczego w Polsce nie rozwin si art banking, a Agnieszka Salamon-Radecka kontynuuje seri „Poznaska awangarda”, przybliajc tym razem sylwetk Augusta Zamoyskiego. W lipcowym „Arteonie” take, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki. 
Okadka: Widok wystawy „All Too Human” w Tate Britain; Lucian Freud, “David and Eli”, 2003-2004, oil on canvas, 1626 x 1740 mm (private collection), fot. © Tate photography, Joe Humphrys

„Bodzianowski, Konieczny, Uklaski, Warpechowski”, „Warpechowski, Dawicki”, Muzeum Sztuki w odzi, 22.02-3.05.2011, kurator: ukasz Ronduda

Wystawa jako przypis do ksiki
Bodzianowski, Konieczny, Uklaski, Warpechowski, Dawicki w MS w odzi
Natalia Kali
W dzkim Muzeum Sztuki mona zobaczy dwie odrbne, lecz w duym stopniu poczone ze sob wystawy: „Bodzianowski, Konieczny, Uklaski, Warpechowski” oraz „Warpechowski, Dawicki”. Obie staraj si pokaza kontynuacj pewnej tradycji, ktra wywodzi si z konceptualizmu i dotyczy wyczerpania sztuki. Na okrelenie tego wyczerpania kurator obu pokazw ukasz Ronduda uywa wyraenia „puste miejsce”. Do stanu zero – owego pustego miejsca – dotarli artyci lat 70. reprezentowani tu przez Marka Koniecznego oraz Zbigniewa Warpechowskiego, a ich nastpcy: Piotr Uklaski, Cezary Bodzianowski i Oskar Dawicki musz teraz kontynuowa prac z ow pustk. Nie jest to sytuacja atwa, bo jeli „wszystko ju byo”, to jak w ogle co robi?

Cezary Bodzianowski, „Birthday (Urodziny)”, technika mieszana, 2009, materiay prasowe Muzeum Sztuki w odzi

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym