strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K L N O P S T U W Z KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” Wojciech Delikta przyblia twrczo projektantki Rei Kawakubo, ktra zainicjowaa zjawisko... antymody. Fotografiom Irwinga Penna, pokazywanym w nowojorskim Metropolitan Museum, przyglda si Aleksandra Kargul. Weronika Kobyliska-Bunsch z kolei rekomenduje twrczo fotograficzn Joanny Chudy. Karolina Staszak komentuje konkurs „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” Nagroda Artystyczna UAP, a Andrzej Biernacki przewietla spraw nowej lokalizacji warszawskiego MSN w kontekcie finansw tej instytucji.
W najnowszym „Arteonie”
take: wystaw „Superorganizm. Awangarda i dowiadczenie przyrody” w ms2 w odzi recenzuje Justyna arczyska, prezentacj Emila Nolde w gdaskim Muzeum Narodowym komentuje Agnieszka Salamon-Radecka, a o wiedeskiej wystawie Lawrence’a Alma-Tademy pisze Grayna Krzechowicz.W „Czytaniu sztuki” z kolei Aleksandra Kargul odczytuje obraz „Matka Whistlera” Jamesa McNeilla Whistlera.
W majowym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Rei Kawakubo, „Body meets dress – Dress meets body”, spring/summer 1997, mat. pras. The Metropolitan Museum of Art

„Bodzianowski, Konieczny, Uklaski, Warpechowski”, „Warpechowski, Dawicki”, Muzeum Sztuki w odzi, 22.02-3.05.2011, kurator: ukasz Ronduda

Wystawa jako przypis do ksiki
Bodzianowski, Konieczny, Uklaski, Warpechowski, Dawicki w MS w odzi
Natalia Kali
W dzkim Muzeum Sztuki mona zobaczy dwie odrbne, lecz w duym stopniu poczone ze sob wystawy: „Bodzianowski, Konieczny, Uklaski, Warpechowski” oraz „Warpechowski, Dawicki”. Obie staraj si pokaza kontynuacj pewnej tradycji, ktra wywodzi si z konceptualizmu i dotyczy wyczerpania sztuki. Na okrelenie tego wyczerpania kurator obu pokazw ukasz Ronduda uywa wyraenia „puste miejsce”. Do stanu zero – owego pustego miejsca – dotarli artyci lat 70. reprezentowani tu przez Marka Koniecznego oraz Zbigniewa Warpechowskiego, a ich nastpcy: Piotr Uklaski, Cezary Bodzianowski i Oskar Dawicki musz teraz kontynuowa prac z ow pustk. Nie jest to sytuacja atwa, bo jeli „wszystko ju byo”, to jak w ogle co robi?

Cezary Bodzianowski, „Birthday (Urodziny)”, technika mieszana, 2009, materiay prasowe Muzeum Sztuki w odzi

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym