strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B G K L O P R S T U W Z
   »
W listopadowym „Arteonie”

wystawie „Co po Cybisie?”, zorganizowanej przez warszawsk Zacht Narodow Galeri Sztuki, przyglda si Andrzej Biernacki, Agnieszka Salamon-Radecka przyblia sylwetk i twrczo Marii Jaremy, recenzujc krakowsk prezentacj „Jaremianka: Zostaj w tym teatrze. Podoba mi si tu”. Aleksandra Sikorska z kolei komentuje mesjanistyczny projekt Ady ADU Karczmarczyk, a Jdrzej Krystek – wystaw „Michael Jackson. On the Wall” w Londynie. Grayna Krzechowicz omawia monograficzn prezentacj Pietera Bruegla Starszego w Wiedniu. W najnowszym „Arteonie take: Kajetan Giziski omawia 9. Midzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice: Hybryda” w toruskiej Wozowni, o trudnej mioci do sztuki pisze Zbigniew Jan Makowski. W serii „Poznaska awangarda” Agnieszka Salamon-Radecka prezentuje sylwetk Stefana Szmaja. Marcin Krajewski z kolei rekomenduje twrczo Dariusza Korola. W listopadowym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Jarosaw Modzelewski, „Siewca i niwiarz”, 1989, olej, ptno, 136 180 cm, Zachta, fot. Jerzy Gadykowski, mat. pras. Zachty Narodowej Galerii Sztuki

„Bodzianowski, Konieczny, Uklaski, Warpechowski”, „Warpechowski, Dawicki”, Muzeum Sztuki w odzi, 22.02-3.05.2011, kurator: ukasz Ronduda

Wystawa jako przypis do ksiki
Bodzianowski, Konieczny, Uklaski, Warpechowski, Dawicki w MS w odzi
Natalia Kali
W dzkim Muzeum Sztuki mona zobaczy dwie odrbne, lecz w duym stopniu poczone ze sob wystawy: „Bodzianowski, Konieczny, Uklaski, Warpechowski” oraz „Warpechowski, Dawicki”. Obie staraj si pokaza kontynuacj pewnej tradycji, ktra wywodzi si z konceptualizmu i dotyczy wyczerpania sztuki. Na okrelenie tego wyczerpania kurator obu pokazw ukasz Ronduda uywa wyraenia „puste miejsce”. Do stanu zero – owego pustego miejsca – dotarli artyci lat 70. reprezentowani tu przez Marka Koniecznego oraz Zbigniewa Warpechowskiego, a ich nastpcy: Piotr Uklaski, Cezary Bodzianowski i Oskar Dawicki musz teraz kontynuowa prac z ow pustk. Nie jest to sytuacja atwa, bo jeli „wszystko ju byo”, to jak w ogle co robi?

Cezary Bodzianowski, „Birthday (Urodziny)”, technika mieszana, 2009, materiay prasowe Muzeum Sztuki w odzi

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym