strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C D G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

„Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki”, Muzeum Sztuki w Łodzi, 30.11.2010-27.02.2011

Unizm Strzemińskiego: namalować prawdę
„Powidoki życia” w MS Łódź
Stanisław Czekalski
Zasadniczy kierunek artystycznej drogi Władysława Strzemińskiego, jakkolwiek przebiegała ona różnymi zakrętami, wyznaczyło uporczywe poszukiwanie prawdziwości malarstwa, a tym samym możliwości wyjścia poza odwieczną dychotomię przedstawieniowego modelu sztuki, opartego na opozycji między światem rzeczywistym a dającym jedynie jego pozór, z istoty nieprawdziwym obrazem. Zaabsorbowanie artysty kwestią prawdy tego, co robi, znajdowało wyraz w nieustannie ponawianych teoretycznych uzasadnieniach własnej koncepcji sztuki, które miały z różnych stron potwierdzać jej słuszność i prawomocność, osadzać ją najściślej w tym, co realne. Twórca unizmu doszedł do wniosku, że obraz prawdziwy może być jedynie takim, który ukazuje wyłącznie prawdę o sobie samym.

Władysław Strzemiń́ski „Pejzaż morski,” 2 VII 1934, materiały prasowe Muzeum Sztukiw Łodzi

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym