strona gwna > partnerzy
wybierz miasto:
A B C D H I K L M N P R S T W KONKURSY

Aarhus
AroS Aarhus Art Museum
"Julian Schnabel: Aktion Paintings 1985-2017"
13.10.2018 - 03.03.2019

Padziernik upynie pod znakiem sztuki Juliana Schnabla. Muse d’Orsay zaprosio amerykaskiego malarza oraz autora filmw do twrczej reinterpretacji zbiorw tej paryskiej instytucji. W dwch historycznych salach zostan pokazane wyselekcjonowane przez artyst dziea, majce wchodzi ze sob w dialog. Oprcz prac van Gogha i Gauguina (bohaterw jego filmu „At Eternity’s Gate”), pojawi si obrazy Courbeta, Maneta, Carolusa-Durana czy Thodule-Armanda Ribota. Wtrowa im bd realizacje Amerykanina, skupione na medium malarstwa. Druga wystawa ma miejsce w AroS Kunstmuseum w Aarhus. Duska ekspozycja jest de facto retrospektyw, obejmujc dziaalno Schnabla od roku 1985 do 2017. Nadany pokazowi tytu stanowi jawne odwoanie do abstrakcyjnego ekspresjonizmu, ktrego tradycja miaa niebagatelny wpyw nie tylko na twrczo Amerykanina, ale i na odrodzenie si malarstwa w latach 80. Po dugim okresie dominacji minimal artu i praktyk konceptualnych okoo roku 1978 (z pewn niemiaoci) organizowano w Nowym Jorku wystawy malarstwa, odegnujcego si od ascetyzmu oraz bezwyrazowoci. Figuracja i narracja ponownie zagociy na ptnach, cho ich powrt przyjto z rezerw, jeli nie z zupen dezaprobat. Funkcjonujce wwczas okrelenie „bad painting” punktowao eklektyzm i chaos, od ktrego odzwyczaili si krytycy. Miano to przylgno do sztuki Roberta Longo, Davida Salle i Juliana Schnabla. Ten ostatni, balansujc na granicy kiczu, tworzy wielkoformatowe obrazy, cechujce si ekspresyjnym dynamizmem. Kompozycje przeadowane znakami, wyobraeniami rozmaitych przedmiotw i kompulsywnymi pocigniciami pdzla stay si synonimami neoekspresjonizmu lat 80., ktrego Schnabel sta si jednym z gwnych reprezentantw (obok Jean-Michela Basquiata czy Erica Fischla). Na prezentacji w Aarhus zobaczymy wic prace z pocztkw formowania si tego ruchu (ktry znalaz ekwiwalent w neofowizmie niemieckich Neue Wilde czy woskiej transawangardzie), jak rwnie pniejsze dziea Amerykanina, w ktrych przez abstrakcyjne, taszystowskie kompozycje przezieraj ludzkie sylwetki. Interesujcym punktem odniesienia dla monografii Schnabla w AroS Kunstmuseum jest kontekst lokalny – a mianowicie: dziaalno duskich Modych Dzikich, zainaugurowana wystaw „Kniven på hovdet” (dos. „Noem w gow”) w 1982 roku, w ktrej uczestniczyli m. in.: Peter Bonde, Steen Krarup, Jens Nørregård czy Kristian Dahlgård Larsen – a ktrych prace oglda mona w staej kolekcji muzeum w Aarhus. (Wojciech Delikta)

Julian Schnabel, „A Carrot is a Diamond for a Rabbit”, 1990, oil on tarpaulin, courtesy of the artist, fot. Tom Powel, mat. pras. AroS Aarhus Art Museum

 

[zwi]


Berlin
Berlinische Galerie
"Freedom. The Art of the Novembergruppe 1918-1935"
09.11.2018 - 11.03.2019

Najnowsza wystawa w Berlinische Galerie odsania histori interesujcego, acz nieco zapomnianego ju zjawiska, jakim bya Novembergruppe – zaoone w 1918 roku w Berlinie „towarzystwo radykalnych artystw sztuk piknych”. Nazwa tego ugrupowania pochodzi od niemieckiej rewolucji listopadowej z przeomu lat 1918-1919. Wewntrzpastwowe napicia spoeczne i polityczna walka o wadz wrd socjaldemokratw skoniy artystw do reakcji – prby zjednoczenia rodakw poprzez sztuk. W manifecie (powoujc si na francuskie hasa wolnoci, rwnoci i braterstwa) okrelili swj cel: jak najsilniejsze zblienie ludzi do sztuki, co znajdowao odbicie w tematyce dzie, wyborze miejsc ekspozycji czy powstawaniu prac „w subie spoeczestwu” (np. projekty budynkw uytecznoci publicznej). Do narodzin Grupy Listopadowej przyczynili si Max Pechstein i Czar Klein, do ktrych doczyli wkrtce liczni twrcy, m.in. Otto Dix, George Grosz, Raoul Hausmann, Hannah Hh i Rudolf Belling. Towarzystwo jednoczyo malarzy, rzebiarzy, poetw i architektw dziaajcych w rnych estetycznych stylistykach. Jak pisa historyk sztuki, Will Grohmann: „Fenomen polega na tym (z pewnymi wyjtkami), e kady czu si czci spoecznoci, moralnie przekonany, e ludzie s w gruncie rzeczy dobrzy i chc wsplnie budowa lepszy wiat”. Midzy 1919 a 1932 rokiem czonkowie Novembergruppe zorganizowali blisko 40 wystaw, a take wykadw oraz koncertw. Publikowali czasopisma i ksiki. Grupa zostaa rozwizana po przejciu wadzy przez nazistw. Do 1969 roku (kiedy ukazaa si monografia autorstwa Helgi Kliemann) wiedzieli o niej nieliczni (wiele materiaw archiwalnych przepado).
Pokaz w Berlinie – na ktry zoyo si 119 dzie 69 twrcw – podzielony zosta na cztery sekcje: „Wyzwalajce energie nowej sztuki”, „Dada i skandal”, „Abstrakcja i rzeczowo”, „Nowa architektura” oraz „Narzucony koniec”. Opowiedziane chronologicznie losy Novembergruppe ujawniaj jej wewntrzn rnorodno (od kubofuturystycznych i ekspresjonistycznych eksperymentw, przez abstrakcj i zapowied Nowej Rzeczowoci, po „Neue Bauen” – innowacyjne tendencje w architekturze, promowane przez Ludwiga Miese van der Rohe, ktry w 1924 roku przej kierownictwo nad wsplnot artystw). Co wicej, ekspozycja w Berlinische Galerie prezentuje sztuk autorw spoza Republiki Weimarskiej, pozostajcych jednak w cisej relacji z Niemcami. To midzy innymi: Piet Mondrian, Issai Kulvianski, Paul Klee i El Lissitzky. Wystawa zbiega si z jubileuszem ukonstytuowania si grupy, traktujc jej dziaalno nie tyle jako element berliskiej sceny artystycznej, ile rozdzia w niemieckiej i europejskiej historii sztuki. ( Wojciech Delikta)

Groe Berliner Kunstausstellung 1928, Mitglieder der Hngekommission der Novembergruppe V. I. n. r. Moriz Melzer, Hugo Graetz, Ewald Matar, Otto Mller, Georg Tappert, Max Dungert, Walter Kapman, Ines Wetze,fot. mat. pras. Berlinische Galerie

[zwi]

   »

W grudniowym „Arteonie” Agnieszka Salamon-Radecka recenzuje warszawskie wystawy niepodlegociowe: „Znaki wolnoci. O trwaniu polskiej tosamoci narodowej” w Zamku Krlewskim, „Krzyczc: Polska! Niepodlega 1918” w Muzeum Narodowym oraz „Niepodlege. Kobiety a dyskurs narodowy” w MSN. Wojciech Delikta pisze o berliskiej prezentacji dzie koreaskiej artystki Lee Bul w Gropius Bau, a Jdrzej Krystek przyblia histori realizacji i ide pomnika Wdzicznoci, wzniesionego przez poznaniakw jako wotum za odzyskanie przez Polsk niepodlegoci, zniszczonego zaraz po wybuchu II wojny wiatowej. Kajetan Giziski z kolei omawia 10. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, a bydgosk wystaw „Wielo w jednoci. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i dziaania intermedialne w grafice polskiej” recenzuje Karolina Gre.
W najnowszym "Arteonie" take: Diana Stelowska omawia obecno odrodzonej Polski na tzw. wystawach wiatowych, odbywajcych si w dwudziestoleciu midzywojennym, a Sebastian Kochaniec przypomina koncepcj estetyki lwowianina Stanisawa Machniewicza. Ponadto w ramach rubryki „Duchowo w sztuce” Tomasz Bika usiuje zdefiniowa rnic pomidzy ikon a idolem. Micha Haake natomiast przyglda si motywom boonarodzeniowym w Katedrze Pnocnej w Pekinie. W grudniowym „Arteonie” ponadto aktualia i inne stae rubryki.


Okadka: Jacek Malczewski, „Hamlet polski”, 1903, olej, ptno, 100 x 148 cm, fot. Piotr Ligier, © Muzeum Narodowe w Warszawie