strona gwna > nagrody ARTeonu
wybierz miasto:
B C G J K L O P R S T W Z KONKURSY

Bytom
Muzeum Grnolskie
"ukasz Korolkiewicz. Subterytorium"
07.02.2019 - 31.03.2019
Patronat „Arteonu”

Retrospektywa przygotowana we wsppracy z artyst zaprezentuje prace ukasza Korolkiewicza od okresu debiutu po dziea najnowsze – 38 prac malarskich oraz 25 rysunkw z kolekcji ukasza Korolkiewicza oraz Muzeum Grnolskiego w Bytomiu. Rozpoczynajce pokaz rzadko eksponowane rysunki z lat 70. pozbawione s charakteru suebnej roli wobec malarstwa. Te autonomiczne dziea sztuki to istotny akcent wystawy, obrazujcy drog twrczych poszukiwa, inspiracji i kreowania wasnej wizji twrczej. Wybrane akordy wczesnych dziaa w obszarach realizacji artystycznych bd jeszcze rozbrzmiewa w kolejnych latach, ale ju w zakresie prac malarskich. Cz stylistycznych „eksperymentw” zaniknie jednak bezpowrotnie.
Obrazy powstae na przestrzeni nastpujcych po sobie dekad uwidoczni rnorodno podejmowanych przez artyst wtkw tematycznych, ktre przez samego autora czsto zamykane s w ramy okrelonego cyklu. Obok wasnych dowiadcze stanowicych tak istotne zagadnienie pracy twrczej obrazy ujawni inspiracj dzieami innych artystw, m.in. Davida Hockneya, Balthusa, a take sztuk polskiego modernizmu, w szczeglnoci dokonaniami Jacka Malczewskiego.
Ekspozycja nie jest odbiciem wiata rzeczywistego, ale miejsc wykreowanych przez ukasza Korolkiewicza. Przeciwstawi si czsto powielanej tezie, definiujcej twrczo artysty jako przykad hiper- bd fotorealizmu. ukasz Korolkiewicz, pomijajc okres lat 80., nie komentowa biecych wydarze w kraju. Zaj miejsce gdzie obok, wyreyserowa swj wasny wiat, czsto wcielajc si w rol obserwatora. Wystawa moe wzbudzi w odbiorcy lawin pyta, domysw, poczucie wielowymiarowych moliwoci interpretacyjnych. Sprowokuje rwnie pytanie o granic analizy dziea sztuki oraz jego recepcj. Twrczo Korolkiewicza otwiera drog dla wyobrani, do poszukiwa w obszarach historii sztuki, w zakamarkach wasnego umysu.

ukasz Korolkiewicz, „Nagi”, 2001, olej, ptno, kolekcja prywatna artysty, mat. pras. Muzeum Grnolskiego w Bytomiu
[zwi]

   »

W marcowym „Arteonie” o twrczoci Mariny Abramovi z okazji wystawy w CSW Znaki Czasu w Toruniu pisze Zbigniew Jan Makowski. Posta i dokonania Kolomana Mosera, jednego z wielkich wizjonerw wiedeskiej moderny, ktrego prezentacja w stulecie mierci odbywa si w Muzeum Sztuki Stosowanej w Wiedniu, przyblia Grayna Krzechowicz. Z kolei wystaw „Grupa Krakowska 1932-1937” w Pawilonie Czterech Kopu we Wrocawiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka. Wojciech Delikta przyblia zaoenia pokazu „Spilling Over: Painting Color in the 1960s” w Whitney Museum of American Art w Nowym Jorku. Z kolei prezentacj „Problemy pierwszego wiata: ycie przed mierci”, przygotowan przez Fundacj Stefana Gierowskiego w Warszawie, omawia Zofia Jabonowska-Ratajska.
W najnowszym „Arteonie” ponadto Tomasz Bika rekomenduje twrczo Agaty Bogusawskiej, a Kajetan Giziski przyblia nowatorsk technik graficzn Remigiusza Dobrowolskiego. W rubryce „Zaprojektowane” polsk ceramik powojenn prezentuje Julia Baszczynska. Diana Stelowska natomiast zastanawia si, jak marketing ksztatuje artystyczne gusta, na przykadzie dwch wystaw: Franka Stelli w Muzeum POLIN i Marka Rothki w warszawskim Muzeum Narodowym.
W marcowym „Arteonie” take inne artykuy, recenzje ksikowe, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Marina Abramovi, „The Artist is Present”, 2010, performans, 3 miesice, Museum of Modern Art, Nowy Jork, fot. Marco Anelli, dziki uprzejmoci Archiwum Mariny Abramovi, mat. pras. CSW Znaki Czasu w Toruniu

 

Nagrody ARTeonu

2018 - Laura Makabresku

Uzasadnienia kapituy Nagrody Arteonu 2018
Twrczo fotograficzna Kamili Kansy, znanej pod pseudonimem Laura Makabresku, stanowi, nie tylko w przekonaniu piszcej te sowa, jedno z ciekawszych zjawisk w najnowszej sztuce polskiej. Wysoka jako estetyczna fotografii idzie w parze z imponujc inwencj ikonograficzn, rozpitoci tematyczn, bogactwem motyww o rnorodnej proweniencji, zarwno biblijno-apokryficznych, mitologicznych, ezoterycznych, jak i zakotwiczonych w realnoci. Ten osobliwy amalgamat przedmiotw, postaci, sytuacji, niekiedy pozostajcych ze sob w sprzecznoci, bd przeciwnie – zaskakujco si dopeniajcych intryguje, urzeka, niepokoi, nierzadko te szokuje, odpycha, wrcz przygnbia. W kadym razie nie pozostawia obojtnym! W sposb nadzwyczaj sugestywny, zarazem realistyczny i fantasmagoryczny, artystka odnosi si do odwiecznych – angelicznych, erotycznych, wanitatywnych – aspektw egzystencji, czynic to w sposb oryginalny, twrczy i, co godne podkrelenia, nad wyraz osobisty. Prezentowane postacie, epizody, historie skupione na doznaniach zmysowych, czy to intymnie miosnych, zwizanych z dowiadczaniem i przeywaniem przyrody bd przemijaniem, blem, chorob, degradacj, zgonem nie s pozbawione wymiaru pionowego. Nawet sceny szczeglnie mroczne, zatrwaajce, niekiedy wrcz upiorne zdaj si prowadzi (by posuy si metafor Parmenidesa) w gr, „poza bramy dnia i nocy”, ku temu, co trwae, przepenione sensem duchowym. Cho wic nie wszystko w sztuce tej krakowskiej artystki budzi mj entuzjazm, a wrcz odstrcza, wykorzystaniem martwych zwierzt i zadawanych sobie ran, to ze wzgldu na niekwestionowane walory formalne, gbi i wako treci egzystencjalnych oraz odnoszcych si do innego porzdku bytowego anieli ten, z jakim obcujemy na co dzie, bez wahania, jako jurora Nagrody Arteonu za rok 2018, swj gos oddaj na Laur Makabresku. (prof. Renata Rogoziska)

Poszczeglne fotografie Laury Makabresku, czyli Kamili Kansy s wicej ni jednym ujciem. Kada z nich jest metafor filmowej frazy problemu. Pomimo klasycznej spjnoci, niesie ze sob przedziwny paradoks, bo jest jednoczenie obrazow polifoni, w ktrej warstwy tematyczne i artystyczne przebiegaj jak gdyby niezalenie. S rozdzielone przedziwnym, egzystencjalnym blem i osamotnieniem. S nabrzmiae rudymentarn prawd o wiecie, ktry cho dobry, bo stworzony przez Boga, to jednak zaczarowany wadaniem tego, ktry dzieli i dba o dojmujcy chd oddzielenia. Symbole chrzecijaskie, ktre artystka wprowadzia nie umniejszaj zmagania si obrazu z czyhajc na banalnoci metafory oraz nie powoduj zmiany ekspresji. Moe dlatego bardziej prowokuj do stawiania pyta o prawd pragmatyczn obrazu i intencje autorki.
Twrczo Laury Makabresku, czyli Kamili Kansy, w dobie sztuki naznaczonej pitnem braku fachowoci i gbi refleksji stanowi godn uwagi propozycj, ktra bdc w dialogu z niektrymi rozwizaniami ikonograficznymi malarstwa europejskiego i jednoczenie rozsiewajc aur Kafkowskiego „Zamku” i zapach „Sklepw cynamonowych”, zdaje si wskazywa na jeszcze inn aktywno, ktra ogrzeje i poczy samotne z nie samotnym. To warta zauwaenia twrczo, godna nagrody. ( dr hab. Elbieta Wasyyk) 

Twrczo Laury Makabresku wydaje si by gboko zakorzeniona w jej kobiecoci, odwoujc si jednak do wartoci metafizycznych, uniesie nieodparcie kojarzcych si z wiar, przez co trudno kojarzy jej prace z nurtami feministycznymi. Zdjcia komponowane bardzo oszczdnie, przy uyciu ograniczonej iloci elementw niepokoj skojarzeniami, drani jak rozdrapywane rany. Jednoczenie s niesychanie ulotne, zwiewne jak sukienki fotografowanych przez artystk kobiet. Mimo wyranie przemylanych kompozycji, zachwycaj wieoci, charakterystyczn dla fotografii opisujcej bardzo ulotne, uchwycone niespodziewanie kadry. Zdjcia s w wikszoci monochromatyczne, czarno-biae lub w odcieniach sepii. Oszczdny koloryt podkrela charakter tych zdj, czasami przywoujcych na myl senne marzenia. Uywana przez artystk symbolika czasami odwouje si do dziewczcej niewinnoci, czasami do wartoci ostatecznych, szukajc odniesie lub skojarze np. w wiecie przyrody. Momentami prace artystki wydaj si straszy, innym razem ocieraj si o kicz, co wydaje si by celowym zabiegiem wzmacniajcym ich si przekazu.
Makabresku jest niewtpliwie jedn z najciekawszych artystek modego pokolenia, midzy innymi przez obecne w jej twrczoci odwoania do wartoci, ktrym wielu przedstawicieli jej pokolenia wydaje si zaprzecza. Mimo modego wieku prace Makabresku s nad wyraz dojrzae, jak gdyby tworzone byy przez kogo z duo wikszym bagaem dowiadcze. Zachwycaj dojrzaym warsztatem. (Rafa Lisiak)