strona gwna > nagrody ARTeonu
wybierz miasto:
B C G K N O P S T U W Z KONKURSY

Polanica-Zdrj
Akwarium - Polanicka Galeria Sztuki
Joanna Kaucz, "KALEJDOSKOP – transformacje i metamorfozy autoportretu"
29.04.2017 - 02.06.2017

Joanna Kaucz jest mod artystk pracujc w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki komputerowej. Szczeglnie charakterystyczne dla twrczoci artystki s obrazy i rysunki wielkoformatowe. Skupiona jest ona na autoportretach, malowanych z foto-realistyczn perfekcj, ale te i z bardzo gbokimi odniesieniami egzystencjalnymi. S to niezwykle wspczesne dziea-pytania: Kim jestem? Po co yj? Jaki jest mj los? Co myl? Co mwi moja physis? S to, jak pisze o nich autorka takie „stop-klatki” czy pytania o „auto-fikcj”. W porwnaniu do obecnego od lat w malarstwie nurtu realistycznych autoportretowych wiwisekcji od nowo-figuratywistw w rodzaju Luciena Freuda po hiperrealistw (Chuck Close), w obrazach Kaucz jest wyjtkowa moc wiwisekcji nastroju i myli. Istotne jest take nawizanie do obecnego w sztuce polskiej nurtu ciekawego kolorystycznie ksztatowania zmiennych, malarskich nastrojw.” Andrzej Kostoowski

JOANNA KAUCZ
Urodzona w 1981 r. we Wrocawiu. Absolwentka Akademii Sztuk Piknych we Wrocawiu. W 2007 r. obronia dyplom na Wydziale Grafiki w Pracowni Rysunku Zawodowego prof. E. Geta-Stankiewicza oraz w 2009 r. na Wydziale Malarstwa i Rzeby w IX Pracowni Malarstwa prof. A. Dymitrowicza i Pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce prof. W. Kaniowskiego. Od 2012 r. asystentka w Katedrze Malarstwa Akademii Sztuk Piknych we Wrocawiu.Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wystaw zbiorowych w kraju i zagranic. Zajmuje si malarstwem, rysunkiem oraz grafik komputerow. Mieszka i tworzy we Wrocawiu.

[zwi]


Pozna
Muzeum Narodowe
"Hans Arp a sztuka polska"
23.04.2017 - 09.07.2017
Patronat „Arteonu”

W latach 30. XX wieku Hans Arp mia liczne kontakty z polskimi artystami. Wielu z nich przebywao wwczas w Paryu, gdzie poruszali si w tych samych krgach co Arp (np. Abstraction Cration). W 1930 roku Arp i jego ona Sophie Tauber-Arp wraz z innymi czonkami Abstraction Cration oraz grup a.r. wystawiali swoje dziea w Muzeum w odzi. dzkie muzeum byo jedn z pierwszych publicznych kolekcji sztuki, ktre pozyskay realizacje pary. Oywiony kontakt z Arpem utrzymywali gwnie Strzemiski i Kobro oraz Jan Brzkowski. Do tomiku jego poezji Arp przygotowa trzy szkice, ukazujce organiczne formy. Ponadto Brzkowski pisa liczne teksty o twrczoci Arpa, przyczyniajc si w duym stopniu do recepcji jego dorobku na polskiej scenie artystycznej. Strzemiski i Staewski w latach 30. pozostawali pod wpywem Arpowskiej formy organicznej. Nawet Kobro stworzya wwczas jedn organiczn rzeb – tak nietypow dla jej dotychczasowej twrczoci.
W ramach wystawy zostan pokazane dziea Hansa Arpa ze wszystkich okresw jego twrczoci (rzeby, reliefy, rysunki, kolae, grafiki, obrazy) w dialogu z dzieami wybranych artystw polskich, inspirujcych si form organiczn. Wrd artystw polskich znajd si prace zarwno wspczesnych Arpowi, jak i twrcw pniejszych, ktrych realizacje wykazuj pokrewiestwo zarwno z jzykiem formalnym Arpa, jak i z jego teori sztuki. Kontekst z dzieami Arpa bdzie mona odszuka w pracach Wadysawa Strzemiskiego, Henryka Staewskiego, Katarzyny Kobro, Aliny Szapocznikow, Andrzeja Pawowskiego, Marii Jaremy, Marii Nicz-Borowiakowej i innych.

Hans Arp, „Star”, 1956, brz, odlew (1976), 41,5 x 33 x 6,5 cm, w. Stiftung Arp e.V., Berlin/Rolandswerth, ©Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst in Bonn, fot. mat. pras. MNP

[zwi]

   »

W majowym „Arteonie” Wojciech Delikta przyblia twrczo projektantki Rei Kawakubo, ktra zainicjowaa zjawisko... antymody. Fotografiom Irwinga Penna, pokazywanym w nowojorskim Metropolitan Museum, przyglda si Aleksandra Kargul. Weronika Kobyliska-Bunsch z kolei rekomenduje twrczo fotograficzn Joanny Chudy. Karolina Staszak komentuje konkurs „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” Nagroda Artystyczna UAP, a Andrzej Biernacki przewietla spraw nowej lokalizacji warszawskiego MSN w kontekcie finansw tej instytucji.
W najnowszym „Arteonie”
take: wystaw „Superorganizm. Awangarda i dowiadczenie przyrody” w ms2 w odzi recenzuje Justyna arczyska, prezentacj Emila Nolde w gdaskim Muzeum Narodowym komentuje Agnieszka Salamon-Radecka, a o wiedeskiej wystawie Lawrence’a Alma-Tademy pisze Grayna Krzechowicz.W „Czytaniu sztuki” z kolei Aleksandra Kargul odczytuje obraz „Matka Whistlera” Jamesa McNeilla Whistlera.
W majowym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Rei Kawakubo, „Body meets dress – Dress meets body”, spring/summer 1997, mat. pras. The Metropolitan Museum of Art