strona gwna
wybierz miasto:
B C G J K L N O P S T U W KONKURSY

Legnica
Galeria Ring
"Witold Liszkowski: Multistruktury – sztuka osobista"
04.08.2017 - 27.08.2017

Multistruktury to wielowtkowe przedsiwzicie skadajce si z wielu przenikajcych si stylistyk artystycznych zrealizowane przy wsppracy i pomocy organizacyjnej Orodka Kultury i Sztuki we Wrocawiu. Prezentacja obejmuje wystaw malarstwa, rysunkw i obiektw pt.: Struktury osobiste oraz multimedialn projekcj pt.: Sztuka zjawiskowa.
Struktury osobiste
to automatyczne i emocjonalne zapisy podmiotowej intuicji twrczej. Obrazy maj charakter zamknity w formie rozrastajcych si krgw i innych figur geometrycznych jak i olbrzymich struktur otwartych, rozrastajcych si transformacyjnych moduw, przypominajcych migotliwe struktury organiczne i rolinne oraz swoiste mapy i widoki miast ogldane z wielkiej wysokoci. Przyjcie linearnej stylistyki, zredukowanie kolorytu do czarno – biaej barwy, podniesienie kreski i linii do podstawowego budulca formalnego, to cechy charakterystyczne dla tych realizacji. Liszkowski od wielu lat realizuje takie swoiste instalacje malarskie, oblekajc swoimi strukturami i znakami ciany, podogi i sufity wybranych pomieszcze, tworzc artystyczne pokoje. Realizacje te to personalne wntrza, bdce syntez tego co osobiste i emocjonalne z tym co obiektywne i konkretne. Wiele z tych instalacji pozostaje na stae w miejscach w ktrych powstay, inne bdce efemerycznymi przedsiwziciami namalowanymi na rzecz konkretnych wystaw, s dokumentowane, a pniej prezentowane w formie wielkoformatowych wydrukw cyfrowych.
Multimedialne projekcje Sztuki zjawiskowej to pokazy, ktre mona kreowa i projektowa nie znajc ich ksztatu ostatecznego. Efekt finalny to harmonijne wspistnienie twrcy wysyajcego sygnay z otaczajc przestrzeni, architektur, przyrod i innymi bytami przeznaczonymi do dokonania spektaklu projekcji. Prezentacje te realizowane s zarwno w plenerze (w przestrzeni miejskiej, zamkach, parkach) jak rwnie duych salach (wystawienniczych i teatralnych). Za kadym razem uzyskane efekty uzalenione s od kontekstw przestrzennych, ktre stanowi naturalny ekran projekcji. Do realizacji Sztuki zjawiskowej wykorzystywany jest rzutnik o wielkiej mocy Ludwig Pani oraz wielkoformatowe slajdy 18x18 cm, ktre s reprodukcjami malarstwa Liszkowskiego, komputerowymi kompilacjami strukturalnymi, cytatami ze sztuki dawnej i wspczesnej. W ostatnim okresie przedsiwzicie to zostao wzbogacone o projekcje za porednictwem rzutnikw multimedialnych. Tym swoistym spektaklom wizualnym towarzyszy muzyka skomponowana przez Ryszarda Gwalberta Mika oraz inne formy muzyczne. Liszkowski od piciu lat wsppracuje z sopranistk Dominik Zamar, ktra koncertuje na terenie caej Europy. Oprcz tego, e jest ona solistk przede wszystkim oper woskich, potrafi wspaniale improwizowa i tworzy formy otwarte, bdce autorskim performance. Jej zjawiskowy, koloraturowy sopran doskonale wspistnieje z projekcjami Sztuki zjawiskowej.
Wieloaspektowy projekt Multistruktury – sztuka osobistato projekt integrujcy rne dyscypliny sztuki, prba stworzenia spjnej przestrzeni artystycznej, poczenie autorskiej wypowiedzi z cytatami ze sztuki dawnej i wspczesnej. Wzajemne przenikanie si rnorodnych form i stylistyk artystycznych pozwala na atrakcyjne zaprezentowanie widzom wielorakich wtkw sztuki wspczesnej.
Witold Liszkowski
– ur. w 1954r. we Wrocawiu, absolwent (1979) Wydziau Malarstwa, Grafiki i Rzeby ASP we Wrocawiu. Jest autorem ponad osiemdziesiciu indywidualnych wystaw i pokazw multimedialnych, uczestniczy w wielu seminariach i festiwalach artystycznych, zrealizowa liczne akcje uliczne i happeningi. Prezentuje nurt sztuki eksperymentalnej i interdyscyplinarnej, a aktywno artystyczn czy z refleksj teoretyczn i estetyczn. W latach 1997 – 2006 prowadzi autorskie wykady w Wyszym Studium Fotografii AFA we Wrocawiu, od 2006 do 2009 w ASP Wrocaw. Od 2004 czonek Zarzdu Okrgu ZPAP we Wrocawiu. Od 2013 wiceprezes Fundacji OK, ART, pracuje w Orodku Kulturalnej Animacji Podwrkowej i Teatrze Polskim we Wrocawiu. W 1997 otrzyma stypendium Ministra Kultury i Sztuki, w 2008 stypendium Zarzdu Wojewdztwa Dolnolskiego, w 2013 nagrod w dziedzinie kultury i sztuki Marszaka Wojewdztwa Dolnolskiego, w 2014 zot odznak ZPAP.

Witold Liszkowski, "Sztuka zjawiskowa", Klasztor Lubi, 2002, mat. pras. Galerii Sztuki w Legnicy

[zwi]

W sierpniowym „Arteonie” wystaw „Co z t abstrakcj?” w Fundacji Stefana Gierowskiego recenzuje Karolina Staszak, a ekspozycji „Midzy Montmartre’em, a Montparnasse’em” w katowickim Muzeum lskim przyglda si Aleksandra Sikorska. Z kolei now rubryk dotyczc rynku sztuki inauguruje Dorota aglewska, Andrzej Biernacki przypomina twrczo Barbary Jonscher, a Wojciech Delikta – Marisy Merz, pierwszej damy arte povery..
W sierpniowym „Arteonie” take: Dorota aglewska w „Czytaniu sztuki” przyglda si odwrociu jednego z obrazw Wadysawa lewiskiego, wspczesny interior design lokali gastronomicznych omawia Aleksandra Kargul, a twrczo Jan Ankiersztajna rekomenduje Aleksandra Sikorska. Wystaw „Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX w.” w poznaskiej Galerii Piekary komentuje Krystyna Raska-Gorgolewska.
W najnowszym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Tamara Berdowska, „Wir”, 2017, olej, ptno, 150 x 130 cm, materiay prasowe Fundacji Stefana Gierowskiego

Wybrana strona dostpna jest wycznie dla zalogowanych uytkownikw.

Jeeli nie posiadaj Pastwo konta, prosz si zarejestrowa.