strona gwna > linki
wybierz miasto:
B G K O P R S T W Z KONKURSY

Szczecin
12. Festiwal Sztuki Wizualnej
inSPIRACJE "Breathtaking"
30.05.2017 - 01.07.2017
Patronat „Arteonu”

„Zapierajcy dech” skupia si na wodnym charakterze i historii Szczecina oraz na oddechu jako podstawowej, wspdzielonej przez wszystkie istoty yciowej sile. czy w sobie zrnicowane idee i dowiadczenia, takie jak dryfowanie, tonicie, odczuwanie pragnienia, zaczerpywanie oddechu, inspiracja, ogrody wodne, ycie na rzece, skupione na rzekach trendy w urbanistyce, rosnce poziomy wody, tereny zalewowe, ogrodnictwo i akwakultura, postindustrialne nadrzeczne krajobrazy, migracje oraz zrwnowaone ekosystemy i systemy spoeczne. Najnowszej edycji inSPIRACJI towarzyszy idea Nowozelandczyka Roba Garretta. Tytuowe „Zapierajcy dech. Pomidzy codziennoci i snem” skupia si na wizerunku Szczecina jako miejsca stymulujcego do kreatywnego mylenia, innowacyjnych dziaa oraz rozwoju nowych technologii. Proces rebrandingu miasta opiera si na poetyckiej i tajemniczej wizji Dryfujcego Ogrodu (ang. Floating Garden). Koncepcja ta ju u samych swych podstaw ma ycie, witalno i kreatywno, wywodzc si ze znanych od wiekw „pywajcych ogrodw” (Chinampa), uprawianych przez rdzennych mieszkacw meksykaskiej krainy jezior. Staa si ona bezporedni inspiracj dla artystw, w tym w szczeglnoci dla Roberta Smithsona w pracy „Floating Island” (1970-2005). Oparty na sugestywnej wizji dryfujcego ogrodu wizerunek Szczecina, przycigajcego innowacyjnych twrcw, w poczeniu z portowym charakterem miasta, bezporedni bliskoci dawnej Europy Zachodniej, coraz wikszego zrnicowania kulturowego oraz poczucia nieograniczonych moliwoci wywoanego obecnoci licznych niezagospodarowanych, otwartych miejskich przestrzeni i przestronnych ulic, pobudzi wyobrani kuratora i sta si bezporedni inspiracj do stworzenia koncepcji kuratorskiej.
Komisja wyonia nastpujcych finalistw, ktrych projekty na prace zostan zrealizowane w ramach Festiwalu: Paulina Goo, „Zalanie” oraz Vitalii Shupliak, „Soap bubbles”. Natomiast finalistami wystawy konkursowej zostali: Agnieszka Mastalerz z prac „Mechanizmy dyscyplinarne”, Aleksandra Gierada z prac „Oddech”, Anna Szmidt z prac „Bez tytuu”, Hanna Kaszewska z prac „Pozdrowienia z Atlantydy”, Iwona Rozbiewska z prac „Odwieanie regu”, Julia Dorobiska, Barbara Gryka, Jagoda Kwiatkowska oraz Anna Shimomura z prac „Przepyw”, Kasper Lecnim z prac „Remisja”, Katarzyna Przybya z prac „Genesis”, Konrad Juciski z prac „Miejsce [.] bezpiecznie 8”, Olga Milczyska z prac „Lust”, Piotr Piasta z prac „Tom&Thelma from The Realm of Forgotten Existence series”.                           

[zwi]


Szczecin
Muzeum Narodowe
"Malczewscy. Figura syna"
07.06.2017 - 23.07.2017

Figura syna przywouje problem dorastania mczyzn w kulturze patriarchalnej. Po psychoanalizie, a nastpnie po przyjrzeniu si roli kobiet w tej kulturze, mona zastanawia si, jakie konsekwencje przynosi ona dla mczyzn. Rodz si pytania o to, co tracili i zyskiwali w trakcie konfrontowania si z formuowanymi przez spoeczestwo oczekiwaniami wejcia w rol patriarchy – decydujcego o losach rodziny i stanowicego centrum spoeczestwa.  Wydawaoby si, e naturalnym kluczem do zaprezentowania twrczoci obu Malczewskich jest relacja pomidzy ojcem i synem. Z obu biografii wynika jednak, e zestawienie „ojciec i syn” nie jest jedyn moliwoci. Akcentuje ono przewag Jacka Malczewskiego. Podkrela ciar konfrontowania si Rafaa Malczewskiego z obliczem ojca, bdcego znanym i uznanym malarzem – jest to wany wtek tej wspzalenoci, cho nie jedyny. Przybra on ksztat legendy, ktra rzuca cie na inne aspekty tej podwjnej biografii. I to wydaje si bardziej zajmujce. Celem wystawy nie jest ledzenie wpyww wielkiego ojca na – bd co bd – mniej sawnego syna, lecz spojrzenie na Jacka i Rafaa Malczewskich jako synw.  Konfrontacja z wasnym ojcem (majca znaczcy wpyw na twrczo) przypadaa rwnie w udziale Jackowi Malczewskiemu. Julian Malczewski (ojciec Jacka) w duej mierze powici swe ycie, eby wyksztaci i poprowadzi drog twrcz swojego syna. Jego pomoc finansowa (ale i intelektualna) decydowaa o losie Jacka. Miaa jednak drug stron: przerodzia si w form opresji – oczekiwa, z ktrymi musia si konfrontowa uzdolniony syn. W odpowiedzi na to Jacek Malczewski postanowi nie ingerowa w wybory i decyzje swojego syna. O synach mona mwi take z innych przyczyn. Rafa Malczewski jako syn uczy si sztuki malarstwa od swojego ojca. Mody Malczewski dorasta w wiecie sztuki. Od najmodszych lat poznawa warsztat mistrza. Co jednak wane, Jacek Malczewski uczy si rwnie od swojego potomka – w pewnym stopniu stajc si jego synem. Ich twrczo to efekt wieloletniego dialogu.  Wystawa jest podzielona na trzy czci. W pierwszej z nich, „Synchronia, czyli spotkanie”, pokazana zostaa relacja midzy artystami – od najmodszych lat Rafaa Malczewskiego do dojrzaego malarstwa. „Synekdocha, czyli twarze” to dzia, w ktrym mona obcowa z fragmentami najbardziej typowymi dla caej twrczoci obu malarzy. W tej grupie prac zaprezentowane s midzy innymi role spoeczne, z ktrymi musieli si oni konfrontowa. W ostatniej czci, „Synczyzna – ojczyzna synw”, moemy obserwowa kulminacj zmagania si z presj spoeczno-kulturow na przykadzie sposobu konstruowania swoich ojczyzn przez obu Malczewskich. Na ekspozycji prezentowane s dziea z Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz z prywatnej kolekcji. Wydarzeniu towarzyszy publikacja.

Rafa Malczewski, „Taniec”, 1924, olej, tektura, 100 x 69 cm, mat. pras. Muzeum Narodowe w Szczecinie

[zwi]

W czerwcowym „Arteonie” fotorelacja z wrczenia Nagrody „Arteonu” 2016 i wernisau laureatki – Natalii Rybki. Ponadto: Karolina Staszak recenzuje wystaw „Pna polsko. Formy narodowej tosamoci po 1989 roku” w Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i rozmawia z prof. Piotrem Juszkiewiczem, czonkiem komisji eksperckiej priorytetu „Narodowe zbiory sztuki wspczesnej”, o wydawaniu publicznych pienidzy. Aleksandra Kargul natomiast w rubryce „Pogranicza sztuki” przyglda si wiatu internetowych memw. W najnowszym „Arteonie” take: Justyna arczyska przyglda si wystawie „Tu jestemy. Wybrane prace z kolekcji Krzysztofa Musiaa” w Centrum Sztuki Wspczesnej Znaki Czasu w Toruniu, a o wystawie „A-geometria. Hans Arp i Polska”, odbywajcej si w poznaskim Muzeum Narodowym, pisze Aleksandra Sikorska. Pokaz „Disobedient Bodies” w brytyjskim The Hepworth Wakefield przyblia Wojciech Delikta. W dziale „Sztuka modych” twrczo Karoliny Lizurej prezentuje Karolina Staszak. Seri artykuw „Polska awangarda” rozpoczyna Agnieszka Salamon-Radecka tekstem o poznaskiej grupie Bunt. W „Notatniku” Wojciech Delikta przedstawia nowe skrzydo Massachusetts Museum of Contemporary Art, a Karolina Staszak prezentuje nowosdeckie BWA Sok. W najnowszym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Natalia Rybka, „Nasze policzone dni”, 2017, olej na ptnie, 100 x 70 cm, dziki uprzejmoci artystki, fot. Jakub Biernacki