strona gwna
wybierz miasto:
B G K O P R S T W Z KONKURSY

Zakopane
Miejska Galeria Sztuki im. W. hr. Zamoyskiego
Marek Szala, "Duch i Materia"
02.06.2017 - 06.08.2017

Wystawa Marka Szali „Duch i Materia” jest prezentowana w ramach obchodw 20. rocznicy wizyty w. Jana Pawa II w Zakopanem. Ekspozycja w formie retrospektywnej ukazuje po raz pierwszy t cz dorobku twrczego, ktrego wsplnym mianownikiem poprzez miejsce realizacji, inicjatorw przedsiwzi, a take osobiste zwizki autora, jest Zakopane - punkt na mapie, ktry zdecydowa o biografii i drodze artystycznej autora. Miejsce o szczeglnym klimacie historycznym, intelektualnym i twrczym. Prezentowane rezultaty aktywnoci plastycznej s owocem  wielopaszczyznowej wsppracy z  wadzami samorzdowymi, instytucjami kulturalnymi i Kocioem przy realizacji najwikszych, spektakularnych imprez kulturalnych i spoeczno-politycznych w ostatnim dwudziestoleciu, takich jak m.in. scenografia Pawilonu Polskiego na targach turystyczno przemysowych Unii Europejskiej - FOIREXPO -1994 Annecy, scenografie i oprawy plastyczne wielu edycji Midzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Grskich, scenografie dwu ceremonii otwarcia i zamknicia Zimowych Uniwersjad -Zakopane 1993, 2001, autorska koncepcja otarza papieskiego na Wielkiej Krokwi-Msza Pontyfikalna -1997, realizacja Wigilii Polskiej w Watykanie (St, Choinka ,Szopka)1997Rzym,Giewont w Ogrodach Watykaskich-Watykan 2003.Te wydarzenia promujce Zakopane gromadziy tysice widzw na widowni i miliony przed ekranami . Zaoenie ideowe ekspozycji opiera si na zestawieniu dwu biegunw procesu kreacji: pierwszej koncepcji i ostatecznej realizacji-matrycy i odbitki, szkicu i skoczonej rzeby ,projektu i gotowej scenografii, zada czsto realizowanych przy udziale cikiego sprztu i setek wykonawcw, a czasem w samotnym wielomiesicznym zmaganiu w pustej pracowni. Pomidzy tymi punktami zawarta jest nieartykuowana faza procesu-ten obszar "technologii", ktry jest zawsze osobist tajemnic pozostawion wyobrani i ciekawoci widza. Wzdu tak wyznaczonej osi:  inspiracja -koncepcja-realizacja, usytuowane s kontrapunktowo rysunki, grafiki i rzeby "osobiste", intymne kameralne formy dedykowane najbliszym i wasnej nieatwej autobiografii. To one s ziarnem, pocztkiem, punktem odniesienia dla duych projektw i realizacji. To w tym osobistym mikrokosmosie rozstrzygaj si kwestie zasadnicze  realizowane potem w monumentalnej skali wntrza, sceny, wityni lub pleneru. Cao ekspozycji uzupeniona jest obszern dokumentacj fotograficzn i filmow. Czerwcowa wystawa jest pierwsz indywidualn wystaw Marka Szali w zakopiaskiej galerii na przestrzeni 30 lat pracy twrczej.

[zwi]

Definicje i (rne) moliwoci
Karolina Staszak

Stoj na staromodnym, a wic – nie bjmy si tego sowa – konserwatywnym stanowisku, e sztuka jest obszarem posiadajcym swoj niezbywaln autonomi. Przy czym, kiedy pisz lub mwi o autonomii, nigdy nie mam na myli tego, e moim ideaem jest sztuka wyabstrahowana z wszelkich okolicznoci ycia, tzw. sztuka dla sztuki. Osobicie nie przepadam za formalizmem, cierpn na widok sztuki-dekoracji. Najbardziej ceni »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych