strona gwna
wybierz miasto:
B G K N P R S T W Z KONKURSY

Zakopane
Miejska Galeria Sztuki im. W. hr. Zamoyskiego
Salon Marcowy 2018
23.03.2018 - 06.05.2018

Kiejstut Berenicki, Maciej Bieniasz, Tadeusz Brzozowski, Krzysztof Bucki, Tadeusz Dominik, Wojciech Fleck, Barbara Gawdzik-Brzozowska, Stefan Gierowski, Wadysaw Hasior, Rudolf Krzyak, Jan Lebenstein, Zygmunt Lis, Lucjan Mianowski, Jerzy Nowosielski, Jerzy Panek, Teresa Pgowska, Zenon Pokrywczyski, Anna Rokossowska, Jerzy Stajuda, Jonasz Stern, Jan Szancenbach, Jerzy Tchrzewski, Arkadiusz Waloch, Jacek Walto, Mieczysaw Wejman, Rajmund Ziemski.
Kiedy ponad 60 lat temu nieliczne grono artystw zakopiaskiej bohemy toczyo „na przedwioniu” gorce dysputy o prymat trendw wspczesnej sztuki, rozdartej pomidzy figuracj a abstraktem, nikt z obecnych nie przypuszcza, e po 60-ciu latach idee I Salonu Marcowego bd nadal tak ywe, none intelektualnie i inspirujce twrczo.
(…) Zakopiaski Salon Marcowy AD 2018 – jest prb spojrzenia z perspektywy lat na pewne cykliczne procesy zachodzce w sztuce, na genez pewnych idei i kierunkw estetycznych, na analiz biografii twrczych, ale rwnie pewn refleksj o charakterze socjologicznym i kulturotwrczym, dajc wgld w proces ewolucji spoeczestwa.
Grono zakopiaskich artystw, skupionych wok Tadeusza Brzozowskiego i Kazimierza Krlikowskiego, postawio przed sob zadanie arcytrudne. W rodowisku prowincjonalnym, pozbawionym wasnych autentycznych mediw, wasnej wyrobionej krytyki artystycznej, zdominowanym przez silne tendencje regionalne i niestety zdziesitkowanym intelektualnie przez wojn i programowe, ideologiczne sterowanie kultur – stworzy wydarzenie artystyczne, wolne, „poficjalne – ptowarzyskie” (jak pisaa prasa), bdce kontynuacj salonu niezalenych, interdyscyplinarne i wielorodowiskowe. Bardzo istotnym czynnikiem bya rwnie tsknota za twrczym oywieniem rodowiska zakopiaskiego, ktre nostalgicznie rozpamitywao czasy swojego rozkwitu w dobie formizmu, marzc o zakopiaskim Montparnasse.
Kiedy dzisiaj z uznaniem i podziwem spogldamy na list uczestnikw I Salonu, to kade z nazwisk jawi si nam jako znaczca cz historii sztuki polskiej XX w. Przypomnijmy ich: Roman Artymowski, Marian Bogusz, Tadeusz Brzozowski, Tadeusz Dominik, Wojciech Otton Fleck, Barbara Gawdzik-Brzozowska, Stefan Gierowski, Antoni Haska, Maria Jarema, Kazimierz Krlikowski, Rudolf Krzyak, Jan Lebenstein, Marian Malina, Adam Marczyski, Alfons Mazurkiewicz, Kazimierz Mikulski, Roman Modzelewski, Jerzy Nowosielski, Jerzy Panek, Teresa Pgowska, Rajmund Pietkiewicz, Zenon Pokrywczyski, Anna Rokossowska, Teresa Rudowicz, Stanisaw Rzepa, Teresa Stankiewicz, Jonasz Stern, Andrzej Strumio, Jan Szancenbach, Wacaw Taranczewski, Jerzy Tchrzewski, Bohdan Urbanowicz, Mieczysaw Wejman, Franciszek Wjcik, Stanisaw Wjtowicz, Rajmund Ziemski.
(…) Jest rok 1958, dopiero za 10 lat na ulice Parya, Londynu, Brukseli, Amsterdamu, wylegnie kolorowa modzie niesiona fal buntu, poleje si krew na ulicach Pragi, „zdjte z afisza” zostan „Dziady” w inscenizacji Dejmka, uczelnie ogarnie fala strajkw a komunistyczna reakcja antysemicka dotknie tysicy zmuszonych do emigracji. Dopiero wwczas zrozumiemy odwag postulatw o „mia i radykaln prezentacj eksperymentu, ktry nie przeszed jeszcze prby czasu”, ostrzeenia przed „muzealizacj” przedsiwzicia, entuzjazm recenzji Piotra Skrzyneckiego i Andrzeja Oski czy Ewy Biekowskiej piszcej o „Paryu pod Giewontem”.
Dzisiaj stajemy przed koniecznoci dokonania bilansu postulatw, oczekiwa i rezultatw I Salonu Marcowego i oddzielenia elementw waciwych czasowi i epoce od tego, co uniwersalne i cigle aktualne w sztuce. Stajemy w przestrzeni, w ktrej wci toczy si w nieskoczony dyskurs pomidzy emocj i ekspresj, pomidzy figur i abstraktem. Stajemy wobec niezmiennego pytania, skd przychodzimy, kim jestemy, dokd zmierzamy, antycypujc niejako obraz sztuki i kultury za kolejne 60 lat.
Prace prezentowane na wystawie pochodz ze zbiorw:Zachty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Muzeum Tatrzaskiego im. dra T. Chaubiskiego w Zakopanem, Muzeum Akademii Sztuk Piknych w Warszawie z kolekcji Krzysztofa Musiaa, Wydziau Grafiki Akademii Sztuk Piknych w Krakowie, kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki im. W. hr. Zamoyskiego w Zakopanem,Galerii Starmach w Krakowie, ze zbiorw artystw oraz Galerii Pegaz w Zakopanem.

Teresa Pgowska, "Gry i woda III", z kolekcji Krzysztofa Musiaa, Akademia Sztuk Piknych w Warszawie, mat. pras. MGS Zakopane


[zwi]

Potrzeba powagi
Karolina Staszak

Kiedy w 2013 roku opublikowalimy tekst dotyczcy pierwszego konkursu na pomnik upamitniajcy tragedi pod Smoleskiem (Georgi Gruew, „Potrzeba konceptualizacji symbolu. O sztuce po katastrofie smoleskiej”, „Arteon” 4/2013), w rodowisku zawrzao. Podjecie tego tematu – cho nasz autor w ogle nie porusza w artykule kwestii politycznych – okazao si by wysoce kontrowersyjne. Dzi, kiedy rozstrzygnito drugi »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych