strona gwna
wybierz miasto:
A B C D H K L M N P R S W Z

Waszyngton
National Gallery of Art
"In the Tower: Anne Truitt"
19.11.2017 - 01.04.2018

Artystyczny zwizek Anne Truitt (1921-2004) z Waszyngtonem rozpocz si w roku 1949, kiedy to studiowaa w stoecznym Institute of Contemporary Art. Dwanacie lat pniej zaoya tam swoje studio, gdzie powstay jej pierwsze minimalistyczne obiekty rzebiarskie. I cho kojarzona jest z nowojorskim krgiem twrcw minimal artu, ya i pracowaa w Waszyngtonie a do mierci. Nie dziwi wic fakt, e to wanie w waszyngtoskiej National Gallery of Art otwarto przed dwoma miesicami obszern retrospektywn wystaw artystki. Zaprezentowano na niej zarwno rzeby, jak i obrazy oraz prace na papierze z lat 1961-2002, krelc drog kariery Amerykanki. Sztuka Anne Truitt pod wieloma wzgldami rni si od praktyki artystycznej innych minimalistw. W przeciwiestwie do Donalda Judda i Carla Andre, rzebiarka nie porzucia pracy w studiu na rzecz fabryk. Nie zlecaa industrialnym przedsibiorstwom wykonania jej rzeb, lecz osobicie ksztatowaa ich form. Wasnorcznie cia, skadaa, szlifowaa i malowaa geometryczne bloki. Spektrum barw, jakimi si posugiwaa, odbiegao w wielu przypadkach od prostej, bezwyrazowej palety minimal artu. Dla Truitt kolor stanowi nie tylko fizykalny fenomen percepcyjny, lecz take ewokacj stanw emocjonalnych, nonik wspomnie. O ile wic jej twrczo spotykaa si czsto ze sowami krytyki ze strony Judda, o tyle Clement Greenberg w niej jedynie pokada nadziej na rozwj sztuki w wietle pogardzanego przeze minimalizmu. Aluzyjno dzie Amerykanki potwierdza choby, eksponowana w National Gallery, praca „Knight’s Heritage” (1963) – prostopadocienny blok z drewna, pomalowany akrylow farb. Brya podzielona zostaa kolorami (czerwieni, ci i czerni) w sposb, ktry zaburza jej realne proporcje, czyni prostokt bardziej kwadratowym. Czarny segment jest wszy od pozostaych, przez co wydaje si by przez nie tumiony lub przeciwnie – wysuwa si w ich kierunku. Sugestywno czy aluzyjno abstrakcyjnych prac Truitt (niektre nasuwaj bowiem skojarzenia z potami, filarami lub pytami nagrobnymi) staa w sprzecznoci z zaoeniami teoretycznymi, lecymi u podstaw sztuki minimalnej. Niemniej jednak, artystka badaa barw w podobny sposb, jak czynili to Judd czy Flavin. Mwia: „Tym, co chc osign, jest kolor w trzech wymiarach, uwolniony kolor w czystej postaci”.
Waszyngtoska wystawa prezentuje twrczo kobiety-artystki. Fakt ten nie pozostaje bez znaczenia, wszak rodowisko minimal artu (podobnie jak abstrakcyjnego ekspresjonizmu) byo zdominowane przez mczyzn. Mimo krytyki, niezrozumienia i marginalizowania, Truitt wypracowaa wasny jzyk wizualny, ktrym posugiwaa si konsekwentnie przez cae ycie. Ten rodzaj bezkompromisowoci i wiary we wasn sztuk mona odnale w dzieach artystek kolejnego pokolenia, takich jak Eva Hesse czy Lynda Benglis. (Wojciech Delikta)

Anne Truitt, „Knight’s Heritage”, 1963, acrylic on wood, mat. pras. National Gallery of Art

[zwi]


Wiede
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
"Art into Life! Collector Wolfgang Hahn and the 60s"
10.11.2017 - 24.06.2018

W latach 60. XX wieku Nadrenia stanowia wane rodowisko sztuk wizualnych. Oprcz prnie dziaajcych w Kolonii, Moguncji, Dortmundzie, Bonn czy Dsseldorfie muzew, prywatnych galerii oraz szk artystycznych, rejon w sta si agor wymiany myli, dowiadcze, ale i dziaa zachodnioniemieckich i zagranicznych twrcw. To w Kolonii swoje galeryjne zbiory ksztatowa Rolf Ricke – jeden z pierwszych w Europie propagatorw postminimalizmu. Tutaj take ksztaci si i pracowa Wolfgang Hahn (1924-1987) – historyk sztuki oraz wieloletni konserwator w Wallraf-Richartz-Museum i Museum Ludwig. Hahn nie tylko dba o kondycj instytucjonalnych kolekcji, lecz take budowa wasn – skoncentrowan na aktualnych zjawiskach wiatowego artworldu. Mieszkanie, klatka schodowa, piwnica, a nawet ogrd Hahna stanowiy magazyn, miejsce spotka, a zarazem przestrze ekspozycyjn. Podobnie jak artyci, dla ktrych sta si marszandem, ale i przyjacielem, traktowa sztuk jako organicznie wplecion, nieodczn cz zwykego ycia. W czerwcu biecego roku – a wic 30 lat od mierci Hahna – Museum Ludwig uhonorowao go wyczerpujcym przegldem zebranych przeze prac. Koloska ekspozycja przeniosa si na pocztku listopada do wiedeskiego MuMoK, gdzie mona j obecnie podziwia. Warto zaznaczy, e ju w 1978 roku Museum Moderner Kunst zakupio cz kolekcji Hahna, a w roku 2005 jego ona – Hildegard Hahn – przekazaa tej instytucji ksigozbir maonka, dopeniajcy obrazu fascynacji sztuk lat 60.

Na uwag zasuguje sposb aranacji wystawy. Dziea sztuki zostay rozrzucone w przestrzeni galeryjnej i poumiejscawiane na instalacyjnych rusztowaniach. Taka kompozycja pozwala swobodnie porusza si midzy eksponatami, dajc widzowi poczucie, jakby chodzi po gabinecie lub raczej – zazwyczaj niedostpnym – magazynie, w ktrym przechowywane s artystyczne zbiory. Oprcz malarstwa, a take interdyscyplinarnych dzie z pogranicza akcji, muzyki i wideo, Wolfgang Hahn darzy szczegln atencj sztuk obiektu. Wystaw otwieraj „Drzwi” (1954-1956) Josepha Beuysa, zamykaj natomiast akcyjne obiekty Wolfa Vostella. Caa ekspozycja grawituje wok takich fenomenw, jak Nouveau Ralisme, Fluxus, happening, pop-art i konceptualizm. Nie zabrako zatem realizacji najwaniejszych eksponentw tych orientacji artystycznych, m.in. Armana, Johna Cage’a, Christo, Jima Dine, Allana Kaprowa, Yayoi Kusamy, Claesa Oldenburga, Yoko Ono, Nam June Paika, Niki de Saint-Phalle, Daniela Spoerri, Paula Theka, Franza Erharda Walthera, Andy’ego Warhola czy Lawrence’a Weinera. Po raz pierwszy kolekcja Hahna zaprezentowana zostaa w 1968 roku w Wallraf-Richartz-Museum, czym wzbudzia sensacj w kraju, ale i w caej Europie. Odwiedzajc Wiede, warto wic wstpi do MuMoK, by zobaczy kawaek historii niemieckiego kolekcjonerstwa o wiatowym zasigu. (Wojciech Delikta)

Raymond Hains, „Ainsi bafoue”, 1959, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Sammlung Hahn, Kln, Former

[zwi]

Wobec natury
Karolina Staszak

Trudno o bardziej uniwersaln tematyk od przepeniajcego dziea Wyspiaskiego wiata przyrody” – pisze Micha Haake w recenzji krakowskiej wystawy, prezentujcej obszerny dorobek krakowskiego modernisty. Recenzent wymienia gatunki rolin, ktrych wizerunkami Wyspiaski zapenia arkusze i kartony: rabinia akacjowa, mlecze, kwiaty liwy, re, nasturcje, dzwonki, kosy pszenicy i yta, winna latorol, soneczniki, pokrzywka ta, »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych