strona gwna
wybierz miasto:
A B C E F G H I K L M N P R S T W KONKURSY

Pary
Muse d’Orsay
"Srusier’s ‘The Talisman’, a prophesy of colour"
29.01.2019 - 28.04.2019

Istniej dziea sztuki, ktre same w sobie stanowi dobry powd do zorganizowania wystawy. Na przestrzeni lat taki „one man show” miay choby „Guernica” Picassa, „Number 1” Pollocka czy „Gigantomachy II” Goluba. Nie tylko istotne miejsce w historii, lecz take olbrzymi format tych obrazw zdaje si by wystarczajcym argumentem dla ich solowych prezentacji. Paryskie Muse d’Orsay zaprasza na podobny „jednoosobowy” pokaz, jednake gwnym bohaterem czyni nie monumentalne malowido, lecz skromne w rozmiarze studium z 1888 roku, ktre zrodzio si z dysput, ale i dao impuls do dalszych refleksji nad rozwojem malarstwa. Mowa tutaj, rzecz jasna, o „Talizmanie” Paula Srusiera – oleju na desce o wymiarach 27 na 21 centymetrw.
Kiedy w 1888 roku Srusier dotar do bretoskiego Pont-Aven, aby uczy si u boku Paula Gauguina, usysza od mentora rad – dalek od akademickich nauk, jakie pobiera w paryskiej Acadmie Julian – by zarzuci naladownictwo i odda symboliczn si koloru. Ju wkrtce powsta „Talizman (Pejza z Bois d’Amour)”. Zdradliwy podtytu nakazuje widzie na obrazie przedstawienie natury – wielokolorow rolinno, odbijajc si w spokojnej tafli rzeki. Ale dzieo Srusiera to przede wszystkim zmylna kompozycja barwnych plam, przechodzcych pynnie jedna w drug i podajcych w wtpliwo wszelkie definicje realizmu. Z jednej strony, „Talizman” zwraca uwag na aranacj poaci koloru, rozkadanych skupiajcymi i rozchodzcymi si pocigniciami pdzla, z drugiej natomiast – zdaje si wykracza nie tylko poza rzekom przedstawieniowo i poza materi malarsk ku temu, co dzi nazwalibymy jzykiem abstrakcji, a co w dobie Srusiera i jego akolitw kojarzono z transcendencj. Nie bez powodu Maurice Denis (z ktrym Paul Srusier da pocztek formacji nabistw) nazywa w obraz „namitnym ekwiwalentem dowiadczonego przeycia”. Wprawdzie rozwaania nabistw o sztuce podszyte byy ezoteryk, okultyzmem czy teozofi, jednak gwny nacisk kadli oni na poszukiwania nowych formalnych rozwiza malarskich. Jak pisa Denis: „Trzeba pamita, e obraz, zanim stanie si rumakiem bojowym, nag kobiet czy jakkolwiek inn anegdot, jest przede wszystkim pask powierzchni pokryt kolorami w pewnym okrelonym porzdku”. Praca Srusiera wydaje si by rdem i bodaj najjaskrawsz egzemplifikacj tych sw – ikon, sztandarem, talizmanem dla nabistycznego ruchu, ale i sztuki, ktra powstaa znacznie pniej – jak choby malarstwa barwnych pl Hansa Hofmanna. 

 Wojciech Delikta

 Paul Serusier, "The Talisman", 1888, Paris Muse d’Orsay, Acquired with the participation of M. Philipe Meyer, through the intermediary of the Fondation Lutece, 1985, © RMN-Grand Palais (Muse d’Orsay) Herv Lewandowski, mat. pras. Muse d’Orsay

[zwi]

ad i nadzieja
Karolina Staszak

Jednym z najbardziej fascynujcych aspektw ludzkiego ycia – zarwno w wymiarze jednostkowym, jak i spoecznym – jest cige przeplatanie si konstrukcji z dekonstrukcj, budowania z burzeniem, (od)rodzenia z (ob)umieraniem – nie jako zwyczajnie nastpujcych po sobie, ale przede wszystkim siebie warunkujcych. Dopatrywanie si w rozkadzie i upadku okazji do twrczego powstania to odruch nadziei, ale take realizm oczekiwa »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych