strona gwna
wybierz miasto:
B G K N P R S T W Z KONKURSY

Pozna
Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego - CEUE
"Nagroda Arteonu 2017 - Grzegorz Gwiazda"
05.04.2018 - 27.04.2018
Patronat „Arteonu”

Redakcja magazynu o sztuce „Arteon” zaprasza na otwarcie wystawy rzeb Grzegorza Gwiazdy i wrczenie Nagrody „Arteonu” za rok 2017. Wernisa odbdzie si 5 kwietnia 2018 roku o godzinie 18.30 w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - CEUE (ul. Towarowa 55).
Artyst, spord 15 twrcw proponowanych przez pastwowe instytucje wystawiennicze, prywatne galerie i krytykw sztuki, wybraa kapitua w skadzie: prof. Jerzy Fober (rzebiarz i pedagog), dr Zbigniew Jan Makowski (krytyk sztuki) oraz Jarosaw Denisiuk (dyrektor Galerii EL w Elblgu). Rzebiarz pojawia si w nominacjach przysanych do redakcji take w poprzednich latach, a w zeszym roku jeden z wczesnych jurorw walczy o niego w finale, jednak ostatecznie kapitua postawia wtedy na malarstwo. Tym razem wygrywa rzeba – tradycyjne medium i figuracja. A take po prostu talent.

Andrzej Szarek na amach „Arteonu” (10/2017) pisa o artycie: „Gwiazda ju nie jest rzebiarzem akademickim. Przekroczy tabu studium i jak wytrawny kierowca skupia si na celu, nie na kierownicy. Panuje nad ekspozycj rzeb. Niemal kada jego realizacja niesie z sob gotowy spektakl. Jest egoistyczna i pazerna na odbiorc. Gwiazda nie gra w zespole, jest indywidualist i takiemu kibicuj. Do gosu dochodzi jzyk, ktry kokieteryjnie tu i wdzie przypomina o sobie. Z czasem nazwiemy to manier, ale mam nadziej, e Grzegorz wczas to zauway. Pracuje duo. Poszukuje powodw twrczych. Kiedy rozmawiaem z nim, wspomnia o Szekspirze. O wybuchowej mieszance natury ludzkiej, nieskoczonym dramacie i tragikomedii codziennoci, o pokrtnej naturze i wynikajcej z tego karykaturalnoci. Jego twarze i sylwety wpisuj si w t gr i czyni j wyjtkowo atrakcyjn. Ostatecznie kieruj si w stron teatru z wszystkimi konsekwencjami tego wyboru. Ale czy s teatralne? Raczej nie. Swoje rzeby Gwiazda ksztatuje z rnych materiaw. Kocha brz i ywic. Wypowiada si w papierze, ceramice, drewnie i betonie. Uzalenia wybr tworzywa od tematu, emocji i przekazu. Czasem czy materiay. Gwiazda dotyka wszystkich epok w sztuce tak, jakby majstrowa w historii sztuki. Z pewnoci przypomina, co to jest umiejtno, i e jest to jedna z cech warunkujca talent, o czym wiat polityki kulturalnej najchtniej by zapomnia”.
Grzegorz Gwiazda jest uwaany za jednego z najbardziej utalentowanych absolwentw Warszawskiej ASP w cigu ostatnich lat. Artysta ukoczy PLSP w Olsztynie, studiowa na ASP w Poznaniu (dzi UAP) oraz, w ramach stypendium, na Accademia di Belle Arte di Brera w Mediolanie. W 2009 roku obroni dyplom na Warszawskiej ASP w pracowni rzeby prof. Adama Myjaka. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2008/2009. Obecnie asystent prof. Macieja Zychowicza w Pracowni Grafiki i Rzeby IEA APS w Warszawie. Prace Grzegorza Gwiazdy znajduj si w zbiorach staych Museu Europeu d'Art Modern w Barcelonie.

 

[zwi]


Pozna, Ostrw Wlkp., Kalisz, Jarocin

Festiwal Nowa Sia Kuratorska
25.04.2018 - 18.05.2018

Nowa Sia Kuratorska to oparty na wsppracy twrcw i modych kuratorw Festwal, stawiajcy sobie za cel popularyzacj idei kuratorstwa sztuk performatywnych. Formua Festwalu zakada tworzenie interdyscyplinarnych projektw kuratorskich, skoncentrowanych wok wspczesnego teatru i performansu, ale take art & science1, sztuk wizualnych czy  interaktywnych instalacji, wykadw i warsztatw. Umoliwia to eksploracj unikatowych obszarw kultury oraz zaproszenie do wspudziau w sztuce nowych grup twrcw i odbiorcw. Dziki zaangaowaniu modych artystw i debiutujcych kuratorw Festwal staje si istotnym wydarzeniem na mapie Wielkopolski, kontynuujcym tradycj kultury studenckiej. Nowa Sia Kuratorska organizowana jest przez studentw kierunku Wiedza o Teatrze, specjalizacji „Interdyscyplinarne projekty kuratorskie” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, przy wsparciu dowiadczonych praktykw kultury. Twrcy Festwalu za gwne cele stawiaj sobie zarwno osignicie efektu artystycznego najwyszej jakoci, jak i wyeksponowanie edukacyjnej i spoecznej wartoci przedsiwzicia. Tegoroczna, dziewita ju, edycja Festwalu odbdzie si pod hasem „Performuj albo gi!”, podkrelajc ogromny potencja zmiany spoecznej, jaki drzemie w performansie oraz wykorzystujc go jako artystyczne tworzywo. Dziki utworzeniu Bloku Konferencyjnego NSK, przeprowadzenia wykadu podsumowujcego Festwal na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu oraz dziaaniom NSK w ramach Poznaskiego Festwalu Nauki i Sztuki, artyci, kuratorzy i wykadowcy wsplnie sprbuj stworzy bardziej otwarte, wiadome i krytyczne  spoeczestwo, chociaby w skali mikro. Z roku na rok Festwal staje si dziaaniem coraz bardziej rozpoznawalnym na mapie Poznania, ale take wojewdztwa. Umiejscowienie projektu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest znakomitym punktem wyjcia do poszukiwania kolejnych partnerw, a co za tym idzie – nowej publicznoci. Z kadym kolejnym rokiem NSK przyciga coraz wiksz grup odbiorcw, co jest doskonaym sposobem promowania nie tylko samej Wiedzy o Teatrze, ale take Uniwersytetu. Bardzo duy wkad w rozwj Festiwalu w poprzednich edycjach mieli zaproszeni artyci oraz partnerzy przedsiwzicia. Byli to m.in. Mirosaw Baka, Izabella Gustowska, Boena Kef czy Weronika Szczawiska. W ramach Festwalu Nowa Sia Kuratorska 2018 odbd si wydarzenia zwizane z 3 projektami kuratorskimi oraz czca je w spjn cao konferencja naukowa. Blok Konferencyjny NSK to wyjtkowa dla tej edycji Festwalu formua, pozwalajca na gbsze zbadanie kwestii poruszanych w wydarzeniach artystycznych. Wydarzenia Festiwalowe prowadzone bd od 25 kwietnia do 18 maja 2018 r. na terenie Poznania, Kalisza, Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego.

[zwi]

Potrzeba powagi
Karolina Staszak

Kiedy w 2013 roku opublikowalimy tekst dotyczcy pierwszego konkursu na pomnik upamitniajcy tragedi pod Smoleskiem (Georgi Gruew, „Potrzeba konceptualizacji symbolu. O sztuce po katastrofie smoleskiej”, „Arteon” 4/2013), w rodowisku zawrzao. Podjecie tego tematu – cho nasz autor w ogle nie porusza w artykule kwestii politycznych – okazao si by wysoce kontrowersyjne. Dzi, kiedy rozstrzygnito drugi »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych