strona gwna
wybierz miasto:
B G K O P R S T U W Z KONKURSY

Olsztyn
BWA
"Serce wyspy"
11.10.2018 - 04.11.2018

Dominika Kowynia, Mikoaj Szpaczyski, Izabela ska, Joanna Zdzieniecka, Pawe Szeibel, Sawomir Brzoska, Micha Smandek, Grzegorz Haderek, Waldemar Wgrzyn, Bogdan Topor, Barbara Kubska

Relikty po niezidentyfikowanym ekosystemie, lady zachowa rytualnych i nietypowych praktyk zbieractwa, niekompletne mapy, przedmioty na poy organiczne na poy sztuczne, te i inne obiekty zebrane na wystawie, wydaj si by pozostaoci po egzotycznej podry, pokosiem zetknicia z nieznan kultur. Tytu wystawy Serce wyspy, sugeruje wypraw w gb interioru, majc na celu poznawanie nowych terytoriw. Na wzr robinsonady, biorcej swoj nazw od gwnego bohatera powieci Daniela Defoe, wydanej w 1719 roku, przywouje dalek podr wymagajc prowizorycznych rozwiza i zaradnoci. Kry wok postaci rozbitka na bezludnej wyspie, ksztatujcego od podstaw zalki nowej cywilizacji, wykazujcego si zaradnoci w trudnych warunkach i eksperymentalnym podejciem do zastanej sytuacji. Inspirowana t konstrukcj narracyjn, wystawa bada bycie w podry jako modelowy stan niezakotwiczenia. Ujawniajc jego dekonstrukcyjny potencja, staje si sposobem na wymknicie si spoecznie uwarunkowanym kategoriom. Sugeruje nowy porzdek, inn perspektyw, inne ni zwyke uycie, zaburzenie rutyny, postrzegania. Zaproszeni artyci jako baczni obserwatorzy, tropiciele, mistycy i wizjonerzy wystpuj tu dodatkowo w roli pionierw widmowej geografii, bdcej prb opisu miejsc z pogranicza fikcji i realnoci. Praktykowane przez nich wiadome unikanie schematw mylenia, ma by nauk codziennych przekrocze, wyrazem indywidualnych sposobw czuwania nad rzeczywistoci, sposobem wymykania si reguom, poddawania w wtpliwo uporzdkowanej wiedzy o wiecie. Oparty na tej strategii zbir jest nastawiony na zmylenie. W jego skad wchodzi: szarlataska kartografia, prowokowanie karkoomnych sytuacji, przekraczanie praw fizyki i inne lunatyczne dziaania. Wykorzystywane przez artystw zabiegi przesterowania sensw, opieraj si na zawikanej chronologii, pielgnowaniu niecisoci i domysw. Kady przejaw tego typu oswobodzonego mylenia, jak i przeduajce si wdrwki bez celu, ma swoje ciemne strony (najciemniej jest wszak zaraz przed witem). Jak mawia ojciec Robinsona Crusoe: Wszystkie drogi prowadz do domu, ale ktra moe okaza si zbyt duga. Przyspieszona praca wyobrani, jak wszelkie przesilenia i stany transowe, bywa ryzykowna. (KURATORKA: Marta Lisok)

Pawe Szeibel, „Cocos nucifera”, z serii „Pielgnowanie trudnych sytuacji”, 2015, olej na ptnie, 70 x 100 cm, mat. pras. BWA Olsztyn

[zwi]

Po owocach
Karolina Staszak

Wassily Kandinsky, o ktrym pisze Kajetan Giziski w rubryce „Duchowo w sztuce”, zafascynowany rosyjskim symbolizmem przyj koncepcj artysty-kapana – osoby predysponowanej do kontaktowania si z Bogiem i potraficej przeoy na jzyk symboli niebiaskie treci. No, moe niekoniecznie „potraficej”, gdy tak naprawd artysta nawet nie zakada, e przekaz z gry bdzie zrozumiay dla odbiorcw sztuki. Nie »

reklama
reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych