strona gwna
wybierz miasto:
B C G J K L N O P S T W Z

Gdask
Centrum Sztuki Wspczesnej ania 1
"Imbalance"
22.09.2017 - 19.11.2017

Wystawa „Imbalance” kwestionuje nasze wyobraenie Natury, wykazujc, e dobrostan czowieka we wszystkich aspektach zaley – porednio lub bezporednio – od stopnia, w jakim uprzedmiotawia on otaczajce go rodowisko. „Imbalance” skania do refleksji nad moliwoci wytyczenia przez sztuk odwrotnego kierunku – ku upodmiotowieniu przyrody. Twrcy, ktrych prace zostan zaprezentowane na wystawie, korzystaj z rozmaitych mediw i strategii, by wczy si w proces rewidowania koncepcji Natury i naszych z ni powiza. Ich propozycj jest sztuka, ktra chce wspgra z zaoeniami ekologii politycznej, przyczyniajc si zarwno do zmiany naszego rozumienia Natury, jak i sztuki zaangaowanej w ochron rodowiska. W ramach „Imbalance” ponad 20 artystw siga po pene spektrum dyscyplin – od fotografii i wideo przez obrazy, rzeby po instalacje – by uwidoczni skutki reimu kapitalistycznego. Zdjcia Xaviera Ribasa akcentuj niekontrolowany sposb zaludniania, podobnie jak kadry Sergia Belinchna, skupione na rozpasanej urbanizacji oraz ladach obecnoci czowieka pozostawianych przez cikie maszyny budowlane. Praca Juna Ngunyena-Hatsushuby upamitnia miasteczko Minamata, ktre w latach 50. zostao powanie zanieczyszczone rtci z odpadw korporacji Chisso, co pocigno za sob tysice ofiar. Allan Sekula przypomina o tankowcu Prestige, ktrego katastrofa skazia rop wybrzee hiszpaskiej Galicji. Na paliwie koncentruje si rwnie Maximo Gonzlez, ktry w zwizku z coraz bliszym wyczerpaniem zasobw „czarnego zota” proponuje ponowne wykorzystanie baryek – jako doniczek na kwiaty. Chus Garca-Fraile tworzy pomniki mietnikw – wiadkw i wiadectw spoeczestwa konsumpcyjnego, ktrego przesyt nawietlaj take zdjcia Andreasa Gursky’ego. Koncepcyjnym centrum wystawy jest instalacja Antoniego Muntadasy w ksztacie ogromnego stou, przy ktrym korporacje decyduj o dystrybucji publicznych przestrzeni i rodkw. Z kolei bohaterami prac Zwelethu Mthethwy, Marjetiki Potrc oraz grupy Superflex s kraje globalnego Poudnia. Ekocyd – masowe wyniszczanie rodowiska naturalnego (analogicznie do ang. genocide, ludobjstwo) – stawia nas przed koniecznoci ujawnienia nierwnowagi wewntrz wspczesnego ukadu si na wiecie. Artyci biorcy udzia w „Imbalance” prbuj sprosta temu zadaniu, proponujc wizj sztuki zaangaowanej w ochron rodowiska – ekoestetyk.
Artyci: Xavier Ribas | Manuel Vzquez | Sergio Belinchn | Oligatega Numeric | La Coderch | Julius Von Bismark | Perejaume | Philip Frhlich | Jun Ngunyen-Hatsushiba | Allan Sekula | Joan Fontcuberta | Mximo Gonzlez | John Gerrard | Jennifer Steinkamp | Antoni Muntadas | Superflex | Federico Guzmn | Marjetica Potr | Andreas Gursky | Anri Sala | Lara Almarcegui | Chus Garca Fraile

[zwi]


Gliwice
Galeria Sztuki Wspczesnej Esta
Jarosaw Kozowski, "Empatia"
10.11.2017 - 07.12.2017

Jarosaw Kozowski z podejrzliwoci przyglda si przylegoci jzyka do opisywanej lub przedstawianej rzeczywistoci. Przywoujc pojcie empatii odsania kulturowe, polityczne czy ekonomiczne uycia (i naduycia) ikonicznych niemal przedstawie, ktre wydaj si znajome i oczywiste. Zestawiajc i multiplikujc rozpoznawalne elementy wizualnego otoczenia, nie proponuje prostych opozycji czy zalenoci. Te ostatnie czsto okazuj si gr czysto retoryczn, jak zmultiplikowany wizerunek Mao w pracy zatytuowanej Empatia przewodniczcego Mao do narodu chiskiego i vice versa. Artysta mnoy wtpliwoci, ujawnia paradoksy i niejednoznacznoci tkwice w mechanicznej lekturze historii i wspczesnoci, jak w Empatii Pana Hitlera do Pana Stalina i vice versa. Jarosaw Kozowski, czoowa posta sztuki konceptualnej, z poczuciem humoru demitologizuje powszechnie akceptowane mity, zrcznie wydobywa je ze strumieni znacze i ich banalizacji. W przewrotnych grach wizualnych i jzykowych przenicowuje wiat wspczesnej wizualnoci, w ktrym panosz si odklejone od swych pierwowzorw wizerunki, a designerska estetyzacja zamienia w produkt nawet niszowe praktyki street artu. O wystawie: Kady obiekt to para dopeniajcych si przeciwiestw. Kady element ma swj odpowiednik „po drugiej stronie” skali. I vice versa. [mnogie/pojedyncze, sacrum/profanum, gra/d, mit/mitologia… etc.] Nie wiem czy to rzeczywicie empatia. Raczej rewerencja, absolutna kurtuazja. Ogromna dyscyplina wizualna, minimalne rodki, perfekcyjna artykulacja. Salon artystyczny, w ktrym pojcia dokonuj eleganckich trawersw [musz podej do Marylin i zamieni z ni sowo, ”nie robia jeszcze dzisiaj kupy”] i trawestuj si nawzajem. [Marylin w ogle nie robia kupy. Eteryczne, utkane z mgie i westchnie heroiny literatury romantycznej nie jady. Z krwi koci byy dziewki folwarczne, byty fizjologiczne, ale ju liczna pokojweczka miaa w sobie co ze sprytnego skrzata. A pasteryzowana, liofilizowana, podawana w bezpiecznym, jednorazowym opakowaniu prniowym Marylin bez cukru i konserwantw to ju zupenie inna historia, jeden ze ladw fascynujcych przeistocze, jakie przechodziy fundamentalne wyobraenia kultury zachodniej].

Jarosaw Kozowski, "Empatia Mao wobec narodu chiskiego i vice versa", for. mat. pras. GSW Esta

[zwi]

Kwestia uczciwoci
Karolina Staszak

Artyku Krystyny Raskiej-Gorgolewskiej pisany na marginesie wystawy „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” moe wzbudzi sprzeciw w niektrych czytelnikach – bo jak mona piszc o artystach, powici tyle miejsca na polityk?! Ale tekst naszej autorki jest z jednej strony reakcj na prby upolitycznienia poznaskiej wystawy (wpisanie jej w kontekst zagroonej w Polsce demokracji, w tym – wolnoci artystycznej »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych