strona gwna
wybierz miasto:
B C G K N O P S T U W Z KONKURSY

Gdask
Muzeum Narodowe / Oddzia Sztuki Dawnej
"Rewolucjonici sztuki. Emil Nolde (1867-1954. Dziea z Muzeum Narodowego w Gdasku"
15.03.2017 - 21.05.2017

Grafika i rysunek byy czsto dziedzinami, w ktrych artyci, wolni i niezaleni od wymogw zleceniodawcw, mogli w peni zrealizowa swj twrczy zamys. Cykl REWOLUCJONICI SZTUKI bdzie kolejn okazj do zapoznania si z dzieami z Pracowni Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Gdasku. Ich twrcy poprzez bezkompromisowe poszukiwanie wasnych rodkw wyrazu pokazali nieznane dotd moliwoci sztuki i jej nowe role. Pierwszym prezentowanym artyst bdzie Emil Nolde jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ekspresjonizmu. Nalea do tych wielkich w dziejach sztuki, ktrzy do koca pozostali wierni wewntrznej twrczej sile, niezalenej od wszelkich okolicznoci i wpyww. By samotnikiem i indywidualist. Mimo e na krtko zwiza si z ekspresjonistycznym ugrupowaniem Die Brcke (1906–1907), berlisk Neue Sezession (1908), wystawia z Der Blaue Reiter (1912–1913), to jego twrczo pozostaa zjawiskiem odosobnionym i wyjtkowym. Nie uleg wpywowi kubizmu i futuryzmu jak wikszo ekspresjonistw po 1910 roku, a najwaniejszym rodkiem wyrazu pozostaa dla niego nasycona, fakturalna plama barwna. W swojej autobiografii Jahre der Kmpfe (Lata walki, 1934) napisa: „intelektualici piszcy o sztuce nazywaj mnie ekspresjonist. Nie podoba mi si takie ograniczenie”. Mimo przejawianych przez artyst nacjonalistycznych sympatii (w 1933 roku zosta czonkiem duskiej sekcji NSDAP), goszenia wyszoci kultury germaskiej i wyznawania antysemickich pogldw, spotka si z potpieniem jego dorobku i zakazem twrczoci, co jednak ze zdumieniem przyj. W 1934 roku usunito go z Pruskiej Akademii Sztuk w Berlinie. Jego dziea zostay zarekwirowane i usunite z muzew niemieckich. Kilkadziesit z nich zostao co prawda pokazanych na monachijskiej wystawie „Entartete Kunst”(‘Sztuka zwyrodniaa’)w 1937 roku, zorganizowanej przez NSDAP, ale jejcelem byo wyszydzenie sztuki awangardowej. Wedle prymitywnej oceny rosncych w si nazistw tego typu prace stanowiy „sztuk zdegenerowan”, faworyzowano za to kiczowate sielskie kompozycje, wpisujce si w pseudopatriotyczn ideologi „krwi i ziemi”. W tym kontekcie prezentowane dziea s odzwierciedleniem preferencji kolekcjonerskich wczesnych wadz muzealnych, gromadzcych konsekwentnie − wbrew panujcym wtedy nastrojom politycznym − dziea niemieckich ekspresjonistw. W Muzeum Narodowym w Gdasku zachowao si, poza wieloma dzieami innych twrcw awangardowych, dwanacie prac Emila Noldego wykonanych jeszcze przed II wojn wiatow: dziesi rycin, akwarela i obraz.

Emil Nolde, Kobieta w czerwieni, ok. 1913-1939, fot. © Muzeum Narodowe w Gdasku

[zwi]


Gdask
Zbrojownia Sztuki
"Litera / Kompozycja / Plakat. Typografia plakatw polskich i szwajcarskich"
07.04.2017 - 07.05.2017
Patronat „Arteonu”

Tradycja projektowania typograficznego w sztuce plakatu ma prawie 100-letni histori. Koncepcja litery jako wanego elementu kompozycyjnego i informacyjnego zarazem powstaa w kilku rnych orodkach, ktrych znaczenie jest niepodwaalne i do ktrych odwouj si graficy, bd twrczo je rozwijajc, bd te przekraczajc ustanowione zasady.
Podniesienie typografii do rangi sztuki zawdziczamy awangardowym ruchom artystycznym doby modernizmu. Nowe zaoenia teoretyczne przybray take praktyczny wymiar w kompozycjach wykorzystujcych nowatorskie czcionki i znaki drukarskie w publikowanych wwczas magazynach i katalogach.
Na wystawie w Gdasku bdzie mona zobaczy 180 plakatw ze zbiorw Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, w tym 40 plakatw szwajcarskich grafikw, ktrzy s uznawani za pionierw w twrczym wykorzystywaniu typografii. Nie zabraknie wic dominujcych w plakatach z lat 30. XX wieku trendw, takich jak rzeczowo, konkret, czerpanie z tradycji konstruktywizmu i Bauhausu, oraz typowych dla lat 40. projektw opartych na rozwizaniach typograficznych. Klasycznym przykadom plakatw w stylu szwajcarskim (ang. Swiss style) przeciwstawione zostan prace z ostatnich dekad XX wieku. Wtedy to liternictwo stao si dla szwajcarskich plakacistw pretekstem do prowadzenia gry graficznej, w ktrej czytelno tekstu nie bya ju zalet.
Wystawa „Litera / Kompozycja / Plakat” zaoferuje te mniej tradycyjne spojrzenie na polski plakat, ktry przez wikszo osb kojarzony jest przede wszystkim z plakatem malarskim, stanowicym trzon zjawiska znanego pod nazw „polska szkoa plakatu”. Tym razem gwnym motywem kompozycji bdzie litera, ktrej rozmaite sposoby obecnoci na plakacie pozwalaj dostrzec ogromne moliwoci tkwice w literniczych kompozycjach. To, co czy szwajcarskie i polskie rodowiska twrcze to wybitne graficzne osobowoci, takie jak m.in. Max Bill, Carlo L. Vivarelli, Niklaus Troxler, Sawomir Iwaski, Tadeusz Piechura, Wadysaw Strzemiski, Bogusaw Balicki, Stanisaw abdzki, Henryk Tomaszewski, Jan Modoeniec, Roman Cielewicz, Waldemar wierzy czy Wojciech Zamecznik.

[zwi]


Gliwice
Muzeum w Gliwicach
"Nieznane arcydziea, nieznani mistrzowie. Malarstwo barokowe na lsku na nowo odkryte"
12.05.2017 - 01.10.2017

W ramach ekspozycji zostanie zaprezentowanych 29 dzie malarskich - najbardziej spektakularne z odkry, ktrych dokonano w trakcie projektu badawczego Malarstwo barokowe na lsku (2012–2016), finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Na wystawie w Willi Caro znajd si zarwno nieznane dotd, ale znakomite dziea autorstwa wybitnych malarzy, ktrzy tworzyli na lsku, takich jak: Michael Willmann, Karl krta Starszy, Karl Dankwart, Johann Claessens, Philipp Christian Bentum, Johann Franz de Backer, Jeremias Joseph Knechtel, Anton Ernst Beyer, Johann Heinrich Kynast czy Bernhard Krause. Pokaemy take obrazy twrcw dotd zupenie nieznanych, a obecnie zaliczanych w poczet lskich mistrzw pdzla, takich jak: Johann Conrad Phl, Ignaz Depe czy Johann Georg Ernst. Wystawiane w Gliwicach dziea tylko w czci pochodz ze zbiorw muzealnych. W wikszoci s to obrazy, ktre zostay odkryte w kocioach i klasztorach oraz na plebaniach Dolnego i Grnego lska i nie byy dotd publicznie prezentowane. Wrd nich – prawdziwa sensacja - odnaleziony w klasztorze Urszulanek we Wrocawiu nieznany obraz Michaela Willmanna.  To arcydzieo malarstwa barokowego i jeden z najpikniejszych obrazw z pnego okresu twrczoci „lskiego Apellesa” - wirtuozersko malowane w charakterystycznej szkicowej manierze, ppostaciowe przedstawienie w. Augustyna jako Ojca Kocioa. Wszystkie prezentowane na wystawie dziea cechuj si wysok, a w niektrych przypadkach nawet wybitn klas artystyczn stanowic wiadectwo, e malarstwo barokowe na lsku byo fenomenem na skal europejsk, a dzi uzna je naley za jeden z najcenniejszych elementw naszego regionalnego i  narodowego dziedzictwa. Autorem scenariusza wystawy i jej pierwszym kuratoremjest profesor nadzwyczajny  dr hab. Andrzej Kozie  z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocawskiego, drugim kuratorem jest Anna Kwiecie, starszy kustosz Muzeum w Gliwicach.

[zwi]

   »

Wywyszenie czy estetyzacja?
Karolina Staszak

Na okadce kwietniowego numeru „Arteonu” znajduje si fragment obrazu Cindy Wright, prezentowanego na wrocawskiej wystawie, ktra zaczerpna od niego swj tytu „Nature morte”, a ktr opisuje dla nas Aleksandra Kargul. Przedstawienie upchanej w szklanym, zbyt ciasnym naczyniu ryby robi wraenie m.in. dlatego, e obraz jest hiperrealistyczny – ryba wyglda „jak ywa”, cho zasadne »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych