strona gwna
wybierz miasto:
A B C E F G H I K L M N P R S T W KONKURSY

Berlin
Berlinische Galerie
"Freedom. The Art of the Novembergruppe 1918-1935"
09.11.2018 - 11.03.2019

Najnowsza wystawa w Berlinische Galerie odsania histori interesujcego, acz nieco zapomnianego ju zjawiska, jakim bya Novembergruppe – zaoone w 1918 roku w Berlinie „towarzystwo radykalnych artystw sztuk piknych”. Nazwa tego ugrupowania pochodzi od niemieckiej rewolucji listopadowej z przeomu lat 1918-1919. Wewntrzpastwowe napicia spoeczne i polityczna walka o wadz wrd socjaldemokratw skoniy artystw do reakcji – prby zjednoczenia rodakw poprzez sztuk. W manifecie (powoujc si na francuskie hasa wolnoci, rwnoci i braterstwa) okrelili swj cel: jak najsilniejsze zblienie ludzi do sztuki, co znajdowao odbicie w tematyce dzie, wyborze miejsc ekspozycji czy powstawaniu prac „w subie spoeczestwu” (np. projekty budynkw uytecznoci publicznej). Do narodzin Grupy Listopadowej przyczynili si Max Pechstein i Czar Klein, do ktrych doczyli wkrtce liczni twrcy, m.in. Otto Dix, George Grosz, Raoul Hausmann, Hannah Hh i Rudolf Belling. Towarzystwo jednoczyo malarzy, rzebiarzy, poetw i architektw dziaajcych w rnych estetycznych stylistykach. Jak pisa historyk sztuki, Will Grohmann: „Fenomen polega na tym (z pewnymi wyjtkami), e kady czu si czci spoecznoci, moralnie przekonany, e ludzie s w gruncie rzeczy dobrzy i chc wsplnie budowa lepszy wiat”. Midzy 1919 a 1932 rokiem czonkowie Novembergruppe zorganizowali blisko 40 wystaw, a take wykadw oraz koncertw. Publikowali czasopisma i ksiki. Grupa zostaa rozwizana po przejciu wadzy przez nazistw. Do 1969 roku (kiedy ukazaa si monografia autorstwa Helgi Kliemann) wiedzieli o niej nieliczni (wiele materiaw archiwalnych przepado).
Pokaz w Berlinie – na ktry zoyo si 119 dzie 69 twrcw – podzielony zosta na cztery sekcje: „Wyzwalajce energie nowej sztuki”, „Dada i skandal”, „Abstrakcja i rzeczowo”, „Nowa architektura” oraz „Narzucony koniec”. Opowiedziane chronologicznie losy Novembergruppe ujawniaj jej wewntrzn rnorodno (od kubofuturystycznych i ekspresjonistycznych eksperymentw, przez abstrakcj i zapowied Nowej Rzeczowoci, po „Neue Bauen” – innowacyjne tendencje w architekturze, promowane przez Ludwiga Miese van der Rohe, ktry w 1924 roku przej kierownictwo nad wsplnot artystw). Co wicej, ekspozycja w Berlinische Galerie prezentuje sztuk autorw spoza Republiki Weimarskiej, pozostajcych jednak w cisej relacji z Niemcami. To midzy innymi: Piet Mondrian, Issai Kulvianski, Paul Klee i El Lissitzky. Wystawa zbiega si z jubileuszem ukonstytuowania si grupy, traktujc jej dziaalno nie tyle jako element berliskiej sceny artystycznej, ile rozdzia w niemieckiej i europejskiej historii sztuki. ( Wojciech Delikta)

Groe Berliner Kunstausstellung 1928, Mitglieder der Hngekommission der Novembergruppe V. I. n. r. Moriz Melzer, Hugo Graetz, Ewald Matar, Otto Mller, Georg Tappert, Max Dungert, Walter Kapman, Ines Wetze,fot. mat. pras. Berlinische Galerie

[zwi]

   »

ad i nadzieja
Karolina Staszak

Jednym z najbardziej fascynujcych aspektw ludzkiego ycia – zarwno w wymiarze jednostkowym, jak i spoecznym – jest cige przeplatanie si konstrukcji z dekonstrukcj, budowania z burzeniem, (od)rodzenia z (ob)umieraniem – nie jako zwyczajnie nastpujcych po sobie, ale przede wszystkim siebie warunkujcych. Dopatrywanie si w rozkadzie i upadku okazji do twrczego powstania to odruch nadziei, ale take realizm oczekiwa »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych