strona gwna
wybierz miasto:
B C G J K N O P R S T U W KONKURSY

Gliwice
Willa Caro
„Barwny wiat wielu form - szko artystyczne i uytkowe z huty w Zbkowicach”
27.04.2018 - 30.09.2018
Patronat „Arteonu”

W latach 60-tych i 70-tych XX wieku w hutach szka Zagbia Dbrowskiego, wrd ktrych huta zbkowicka odegraa znaczc rol – swoje nowatorskie projekty realizowali Eryka Trzewik-Drost, Jan Sylwester Drost, Ludwik Fiedorowicz, Bogdan Kupczyk, Ryszard Serwicki i Izabela Szklaniarz. Dzi ich prace, ktre zaprezentowane zostan w ramach ekspozycji - to klasyka polskiego wzornictwa. W nasyconych  kolorem, czystych, a rwnoczenie syntetycznych formach tkwi zaklty fenomen polskiej awangardy. Wystawa „Barwny wiat wielu form…” jest szczeglna rwnie dlatego, e zaprezentowane na niej zbiory Muzeum w Gliwicach – z bogatej kolekcji szka wspczesnego pochodzcego z huty w Zbkowicach - udostpnione zostan publicznoci po raz pierwszy od 1975 roku. To wyjtkowe wydarzenie dla koneserw polskiego szka, wzornictwa tudzie dizjanu. Na wystawie znajd si take zabytki wypoyczone z wiodcych w tej dziedzinie kolekcji muzealnych: Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Grze, Muzeum Narodowego we Wrocawiu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Centrum Szka i Ceramiki w Krakowie oraz z Muzeum w Sosnowcu, ktre posiada zasobny Dzia Szka, a jego podstaw stanowi szko produkowane po 1945 r. z hut Zagbia Dbrowskiego. Eryka Trzewik- Drost, Jan Sylwester Drost, Ludwik Fiedorowicz, Ryszard Serwicki, Bogdan Kupczyk, Izabela Szkleniarz studiowali w uczelniach artystycznych, spord ktrych wyrniaa si Pastwowa Wysza Szkoa Sztuk Plastycznych we Wrocawiu (od 1994 r. Akademia Sztuk Piknych im. Eugeniusza Geperta we Wrocawiu), a szczeglnie jej Wydzia Ceramiki i Szka, w ktrym wybitn rol odegra Stanisaw Dawski, artysta, malarz, grafik, projektant, promotor prac dyplomowych Eryki Trzewik-Drost ( dyplom 1957 r.) i jej ma Jana Sylwestra Drosta ( dyplom 1958 r.). Jan Sylwester Drost rozpocz prac w Zbkowicach w 1960 roku. Specjalizowa si szczeglnie w krtkich seriach dizajnerskich, tworzy nowe metody prasowania szka z duym udziaem pracy rcznej, pomysu, eksperymentu, stosowaniem form pomocniczych dla wyjtkowych efektw artystycznych, wprowadzi wazony dwustronnie formowane, co przynosio niezwyky efekt wizualny. Eryka Trzewik-Drost po ukoczeniu studiw pracowaa w wytwrni porcelany w Katowicach Bogucicach ( dawny Giesche, Zakady Porcelany Bogucice, "Porcelana Bogucice”). Syna z dizajnerskich projektw serwisw, wazonw, wiecznikw, ozdobnych i uytkowych form ceramicznych, biuterii ceramicznej a przede wszystkim  figur i figurek pojmowanych w nowy sposb, syntetyzujcych, barwnych, ekspresyjnych form. Od 1966 roku zwizaa si z hut szka w Zbkowicach, zmienia rodzaj dziedziny i materii twrczej. Powstaway zarwno zestawy jak i pojedyncze przedmioty, misy, popielnice, dzbany, wazony, wieczniki. Jej ulubionymi realizacjami byy podobnie, jak w przypadku porcelany, figurki, jeszcze bardziej syntetyzujce, o niezwykle czytelnych formach.

Popielnica, rcznie formowane szko dmuchane w ksztat gwiadzisty, proj. J. S. Drost, Huta Staszic, unikat, 1967,fot. B. Kubska, mat. pras. Muzeum w Gliwicach

[zwi]


Jelenia Gra
BWA
"Zastane/kreowane"
24.08.2018 - 08.09.2018

Zastane/kreowane” to projekt artystyczny bdcy kontynuacj wieloletniej wsppracy polsko-czeskiej. W tym roku prezentujemy potencja artystyczny pogranicza w obszarze architektury, projektowania, instalacji, malarstwa oraz sztuki wideo. Organizujemy wystawy i warsztaty, zwiedzamy miejsca, w ktrych sztuka powstaje. Bylimy na uczelni w Libercu i w pracowniach Agnieszki Topolnickiej-Mielckiej i Mariusza Mielckiego w Popielwku oraz Dariusza Miliskiego w Pawnej. Punktem kulminacyjnym projektu jest wystawa modych artystw z Polski i Czech, ktrzy zmierz si z tym, co „zastane” i twrczo przeksztac galeryjn przestrze. Zaprezentujemy obrazy przestrzenne, obiekty, instalacje oraz nowe media. Magorzata Amarowicz (ur. 1989) absolwentka jeleniogrskiego Liceum Plastycznego oraz wrocawskiej ASP. Dyplom magisterski uzyskaa w 2017 r. w Pracowni Fotografii Intermedialnej prof. Andrzeja P. Batora, dyplom licencjacki w 2014 r. w pracowniach szka artystycznego prof. nadzw. Barbary Zworskiej-Raziuk i szka uytkowego prof. Kazimierza Pawlaka. Swoj dziaalno artystyczn z zakresu sztuk wizualnych skupia gwnie wok wideo-instalacji, fotoobiektw i szka. Sandra Rzeszutek (ur. 1987) absolwentka jeleniogrskiego Liceum Plastycznego oraz wrocawskiej ASP. Dyplom magisterski obronia w 2013 r. w Pracowni Malarstwa prof. Waldemara Kuczmy i Pracowni Multimediw prof. Pawa Jarodzkiego. W 2013 r. rozpocza studia doktoranckie na macierzystej uczelni. Zajmuje si malarstwem, rysunkiem oraz realizacjami video. Punktem wyjcia jej prac jest gwnie rodowisko naturalne. Porusza w swych obrazach wtki organicznoci i pejzau, ktre czy ze sfer uczu. Ze strony czeskiej w wystawie udzia wezm studenci Wydziau Sztuki i Architektury Uniwersytetu Technicznego w Libercu z Katedry Projektowania Przestrzeni, z Atelier doc. M.A. Jana Stolna, Ing. Arch. MgA. Samana Saffariana i MgA. Richarda Loskota. Gwnym obszarem zainteresowa wykadowcw i studentw Uniwersytetu s sztuki przestrzenne i projektowanie architektoniczne.

[zwi]


Kielce
BWA
Renata Jaworska, „Mapy i terytoria”
03.08.2018 - 31.08.2018

„Mapy i terytoria” – tytu obszernego, malarsko-rysunkowego cyklu najnowszych prac Renaty Jaworskiej, w konfrontacji z ich form, wydaje si by tytuem dosownie informacyjnym. Kada bowiem z prac z tej serii to precyzyjnie – cho pdzlem – wykrelona mapa jakiego obszaru, sprawiajcego wraenie rzeczywistego. Dopiero przy bliszym wgldzie w materi gstego i zdyscyplinowanego, malarskiego rysunku, zauwaa si, e jest to jednak terytorium przynalece raczej do wiata wewntrznego artystki, wyodrbnione z jej emocji, dozna i odczu. Terytorium niejako „nadbudowane” na planach konkretnych, zwizanych z jej yciem miejsc i od nich w pewnym sensie zalene – bo przez te miejsca wzbogacone zwizanymi z nimi przeyciami i przemyleniami. Artystka wyznaje, e ta cz jej twrczoci wynika z prb znalezienia odpowiedzi na pytanie o swoj przynaleno. W jej przypadku ta przynaleno jest uwarunkowana polskim pochodzeniem i wychowaniem, ywymi tradycjami rodzinnymi, narodowymi i religijnymi – ale i jej wasnym temperamentem twrczym, fascynacj wiatem, sztuk i zwizanymi z nimi yciowymi wyborami, ktre uczyniy z niej absolwentk niemieckiej uczelni, uczennic charyzmatycznego Jrga Immendorffa i artystk mieszkajc i tworzc w Niemczech. A moe jest to take prba spojrzenia z zewntrz, z dajcego dystans oddalenia, na pltanin yciowych cieek i drg, oraz – przez nie wyznaczonych – obszarw i granic swojej egzystencji?  Mapa, jako paski, abstrakcyjny i typowo graficzny zapis trjwymiarowej przestrzeni, spenia w tych pracach potrjn rol: rodka wyrazu, schematu kompozycji – i punktu wyjcia do autorskiego, plastycznego komentarza. Autorka zdaje si wprowadza w obszar znaczeniowy dzie take jej funkcj i ide: jako zapisu miejsca i jako przewodniczki, ktra nie pozwala zagubi si w trjwymiarowej przestrzeni – lub pomaga si w niej odnale. Podstaw skomplikowanej tkanki tych efektownych obrazw jest plastyczna materia zoona z kilku warstw, z ktrych kada jest inaczej malowana i kada ma inne znaczenie. Pierwsza z nich to partia ta – w wielu przypadkach najbardziej malarska i „nastrojowa”. Ta niekiedy neutralnego, czsto mikko tonowanego delikatnymi kolorami, a czasem przyjmujcego form delikatnej „patchworkowej” struktury, subtelnie namalowanej rozbielonymi kolorami, ktre, wycofujc si odcieniami chodnych barw poza kolejne, „cieplejsze” kolorystycznie warstwy, tworz zupenie „nie-mapow”, iluzj trjwymiarowoci obrazw. Tak uformowane to jest dopenieniem syntetycznie skopiowanego planu konkretnego miasta, czy mapy rzeczywistego miejsca. Kolejna warstwa skada si z pracowicie wykrelanych mnogich prostych, krzyujcych si pod rnymi ktami kolorowych i czarnych linii, ktrych ukady i zagszczenia dodatkowo wzmacniaj wraenie geometrycznej przestrzennoci. One czstokro tworz konstrukcj lub plastyczny kontekst dla warstwy ostatniej – najbardziej osobistej, nasyconej emocjami zakodowanymi w intensywnych kolorach i mocnych, ekspresyjnych pocigniciach pdzla. Ma ona form lunych ukadw mikkich, swobodnych, malarskich barwnych pasm, majcych do pewnego stopnia charakter automatycznego zapisu, ktry wie ze sob w jedn cao wszystkie elementy kompozycji.  Artystka nie uatwia odbiorcy odczytania autorskich treci swoich dzie: czasem tylko do nadrzdnej nazwy cyklu: „Mapy i terytoria” dodaje podtytuy, ktre jednak niczego nie wyjaniaj. Frazy: „Czy to jeszcze Radom?”, „Nic dobrego nie pochodzi ze Wschodu!”, czy „Ju niedugo” – zapewne odnoszce si do jej subiektywnych dozna, pozostaj dla innych cakowicie nieczytelne. Natomiast niemono rozszyfrowania istoty jej osobistego zapisu wynagradza widzom otwartoci kompozycji na ich indywidualne interpretacje i skojarzenia. Daj im one moliwo dopenienia „map i terytoriw” wsprzdnymi wasnych emocji, oraz zapisem swoich wiadomych i podwiadomych odczu. Szczeglnie intrygujco w zestawieniu z kompozycjami z cyklu „Mapy i terytoria” prezentuj si pozbawione tytuw wielkoformatowe obrazy i rysunki, przedstawiajce rozlege powietrzne przestworza, naznaczone drobnymi punkcikami ptakw i gst materi delikatnych kresek, kojarzcych si z zapisem trajektorii ich lotu. W niektrych pracach ten zapis przyjmuje zdecydowan i rytmiczn struktur krelonych w zdecydowany sposb, gsto i rwnolegle biegncych obok siebie i rwnoczenie skrcajcych linii: podobny ksztat przybraby widziany z dou rysunek wyznaczony na niebie przez krce liczne ptasie stado. Podobna struktura pojawia si w pracy VI cyklu „Mapy i terytoria”. Zestawione obok siebie widoki Ziemi widzianej z gry i nieba widzianego z dou, umiejscawia obserwatora na zewntrz – ale jednak gdzie porodku, pomidzy Ziemi i niebem.  Malarstwo Renaty Jaworskiej, pozornie zbliajce si do form sztuki abstrakcyjnej, jest jednak mocno zakorzenione w rzeczywistoci i dowiadczeniu jej wasnej tosamoci. Jzef Czapski (1896-1993), znakomity polski artysta i znawca sztuki, mwi, e s obrazy, ktre „karmi artyst”. Wydaje si, e tak te jest z obrazami z cyklu „Mapy i terytoria”: karmi one swoj twrczyni samowiadomoci, zdobyt w trakcie twrczego zgbiania zarwno wasnych podwiadomych odczu, pokadw wyciszonych przez czas emocji i bagau yciowych dowiadcze. A ta przekada si na wysoki poziom artystyczny oraz wartoci estetyczne jej znakomitej sztuki.  (Stanisawa Zacharko-agowska, kurator wystawy)

[zwi]

«   »

Duch i ciao
Karolina Staszak

Muzea pragnce uczestniczy w estetycznym festynie i co dla siebie uszczkn z jego uwagi przykuwania widza, musz wyzby si swego powinowactwa z cmentarzami i mauzoleami. Kociotrupy zoone w muzeach na przechowywanie musz wstawa” – sowa Zygmunta Baumana stay si mottem wakacyjnej wystawy, odbywajcej si w Gdaskiej Galerii Miejskiej. Day jej take tytu: „Kociotrupy musz wstawa”. Pokaz skada si z dwch »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych