strona gwna
wybierz miasto:
A B C D F H L M N O P R S T W KONKURSY

Berlin
Daimler Contemporary Berlin
"Serielle Formationen. 1967/2017"
03.06.2017 - 05.11.2017

Historia kolekcji Daimlera, niemieckiego potentata motoryzacyjnego, zacza si w 1977 roku od zakupu obrazu Williego Baumeistera. Zbiory dzie sztuki stopniowo rozrastay si, co zainspirowao przedsibiorcw do podzielenia si nimi z szersz publicznoci. Tak oto, w 1999 roku, powstaa Daimler Contemporary Berlin – galeria umiejscowiona w samym sercu berliskiego Potsdamer Platz, a dokadnie – w Haus Huth, kamienicy secesyjnej – jedynej zachowanej w tej okolicy. Otoczenie nowoczesnych wieowcw wspgra z tym, co eksponowane jest w rodku tej przestrzeni wystawienniczej. Na kolekcj Daimlera skadaj si bowiem przede wszystkim dziea abstrakcyjne: poczwszy od awangardy spod znaku Bauhausu i konstruktywizmu, przez grup Zero, po minimal art oraz Neo Geo. Nie dziwi wic fakt, e Renate Wiehager, dyrektorka teje placwki, postanowia zorganizowa tu pokaz „Serielle Formationen. 1967/2017”. Na szeciuset metrach kwadratowych Haus Huth mona oglda rekonstrukcj wystawy „Serielle Formationen” (niezwykle wanej dla niemieckiej, ale i europejskiej historii sztuki XX wieku), bdcej jedn z pierwszych na Starym Kontynencie manifestacji redukcjonistycznych i minimalistycznych tendencji. Prezentowana pierwotnie w 1967 roku w galerii przy Frankfurter Universitt (pod opiek kuratorsk Petera Roehra i Paula Maenza), gromadzia 62 prace 48 artystw z Niemiec, Francji, Czech, Wgier czy Stanw Zjednoczonych. Wsplny mianownik wszystkich realizacji stanowiy wanie tytuowe „seryjne formacje” – repetytywne struktury, bazujce na geometrycznym ukadzie kraty.
Okoo roku 1965 wielu niemieckich twrcw, takich jak Hanne Darboven, Charlotte Posenenske, Gnther Uecker, Blinky Palermo czy Franz Erhard Walther, odwiedzao Nowy Jork z intencj wystawiania tam swoich prac, ale i zawierania znajomoci. I cho minimalizm zyska w USA silny instytucjonalny i dyskursywny charakter dopiero kilka lat pniej, sta si podnym tematem dla artystycznych dziaa w Europie. Systemowo, powtarzalno, wariantywno aranacji poszczeglnych jednostek, a take funkcjonalno i industrialno nowych materiaw stanowiy pola bada szeregu europejskich artystw. Ponadto w wielu przypadkach z ograniczeniem do minimum rodkw wyrazu wizao si mylenie o obrazie, rzebie czy obiekcie w kategoriach transcendentnych, ale te odzwierciedlajcych wspczesne realia spoeczestw kapitalistycznych.
Dzisiaj, podobnie jak 50 lat temu, wystaw „Serielle Formationen” zasilaj prace reprezentujce rnorodne zjawiska artystyczne, tematyzujce seryjno i matematyczny porzdek. Na ekspozycji znalazy si realizacje m.in.: Andre, Armana, Christo i Jeanne-Claude, Flavina, Haacke, Hke, Judda, Kusamy, Le Witta, Manzoniego, Martin, Stelli czy Warhola. Najnowszy pokaz w Daimler Contemporary Berlin stanowi cz wikszego projektu, dotyczcego losw minimalizmu w Niemczech, realizowanego przez t instytucj od 2005 roku.  (Wojciech Delikta)

Widok wystawy „Serielle Formationen”, 1967-2017,fot. Daimler Contemporary Berlin

[zwi]

   »

Uwanie wobec kontekstu
Karolina Staszak

Joanna Winnicka-Gburek w tekcie „Kilka uwag o moliwoci konserwatywnego paradygmatu w myleniu o sztuce wspczesnej i jej krytyce” (w: „W trosce o czowieka. Paradygmaty stare i nowe”, WAM 2017), przypominajc metakrytyczn refleksj T. S. Eliota, odnotowaa: „W takim stanowisku naley mocno podkreli: 1) ocen jako podstawowe zadanie krytyki i 2) wiar w moliwo odkrycia prawdy o dziele sztuki”. »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych