strona gwna > gdzie kupi
wybierz miasto:
B C G K L N O P R S T W Z KONKURSY

Pozna
Centrum Kultury Zamek
"Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst"
28.09.2017 - 27.01.2018

Wystawa FRIDA KAHLO i DIEGO RIVERA. POLSKI KONTEKST, ktrej organizatorem jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, to pierwsza i jedyna w swoim rodzaju prezentacja sztuki wybitnych meksykaskich malarzy w Polsce. W Poznaniu bdzie mona zobaczy m.in. ikoniczne prace Kahlo: „Autoportret z naszyjnikiem”, „Portret Diego Rivery” i „Autoportret MCMXLI". Tytuowy polski kontekst tworz z jednej strony bardzo bliskie relacje Fridy Kahlo i Diego Rivery z autorkami o polskim pochodzeniu (fotografk Bernice Kolko i malark Fanny Rabel), z drugiej – obecno obrazw Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykaskiej w 1955 roku w Polsce. Na wystawie zostanie zaprezentowanych 28 prac Fridy Kahlo, 10 prac Diego Rivery oraz 11 prac innych artystw, midzy innymi Nickolasa Muraya z kolekcji Jacquesa i Natashy Gelmanw z Meksyku. Zobaczymy take okoo 60 prac uczennicy Fridy, Fanny Rabel, okoo 80 fotografii Bernice Kolko, a take 14 prac z Muzeum Narodowego w Warszawie, okoo 20 innych dokumentw: recenzji, plakaty, katalogi z wystawy z 1955 roku oraz innych wystaw Sztuki Meksykaskiej w Polsce i 40 prac artystw z grupy meXylo. Na Wystawie Sztuki Meksykaskiej w Polsce w 1955 roku po raz ostatni by widziany najwikszy obraz Fridy Kahlo – „Zraniony st” (121x244 cm), ktry artystka podarowaa Zwizkowi Radzieckiemu dziesi lat wczeniej. Nie wiadomo, czy po wystawie trafi z powrotem do Rosji. Warszawski katalog to ostatni lad po tym dziele Fridy. Jedna z sal Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu bdzie przypominaa o Wystawie Sztuki Meksykaskiej z 1955 roku oraz histori zaginionego obrazu. Dr Helga Prignitz-Poda ‒ kuratorka wystawy, autorka tekstu do katalogu, kolekcjonerka, historyk sztuki. Ukoczya Freie Universitat w Berlinie. Zajmuje si gwnie sztuk latynoamerykask. W 1978 roku przeoya z j. hiszpaskiego na niemiecki pierwsz biografi Fridy Kahlo. Kuratorka wielu wystaw Fridy Kahlo w Europie, m.in „Frida Kahlo Retrospektive” (Berlin, Wiede 2006-2010), „Frida Kahlo and Diego Rivera from the Gelman Collection”(Istanbu, Dublin 2011), „Frida Kahlo” (Rzym, Genua 2014). Autorka wielu ksiek, katalogw o Fridzie Kahlo i Diego Riverze oraz publikacji, dotyczcych sztuki meksykaskiej, m.in. „Taller de Grafica Popular” (2002). Wystawa zostanie wzbogacona o program towarzyszcy stworzony dziki wsparciu Fundacji Veolia. W jego ramach znajdzie si szereg dziaa edukacyjnych, pokazy filmw oraz wydarzenia kontekstowe. Mona zamawia lekcje muzealne dla uczniw na kadym poziomie edukacji, a od padziernika zapraszamy na warsztaty plastyczne, muzyczne i spoeczne oraz oprowadzanie po wystawie (rwnie w jzyku angielskim).

[zwi]


Pozna

Festiwal Suchowisk
18.10.2017 - 22.10.2017

W trzecim tygodniu padziernika w Poznaniu odbdzie si druga edycja Festiwalu Suchowisk – inicjatywy czcej sowo, dwik i performance.
W ramach Festiwalu Suchowisk powstanie 8 prapremierowych produkcji – suchowisk, ktrych prezentacja odbdzie si w specjalnie przygotowanej przestrzeni, bdcej czci poszczeglnych projektw, determinujcej tym samym sposb odbioru. Celem festiwalu jest oywienie formy suchowiska radiowego i zbadanie potencjau kulturotwrczego kryjcego si w zderzeniu produkcji dwikowej z przestrzeni, ktra bdc czym wicej ni scenografi, uzupeni tre i doda do niej nowe konteksty. Jedna z premier powstanie w wyniku warsztatw z tworzenia suchowisk.
Praca nad kadym suchowiskiem bdzie odbywa si na trzech paszczyznach: dramaturgicznej, dwikowo-muzycznej i przestrzennej. Celem festiwalu jest zbadanie nowych moliwoci odbiorczych utworw dramatycznych i zaproponowanie publicznoci rnorodnego obcowania ze suchowiskami: w przestrzeni miejskiej, opuszczonych budynkach pofabrycznych czy na nieczynnym peronie Pozna Gwny. Kada produkcja zostanie zaprezentowana w inny sposb i w innej przestrzeni, np. za pomoc awek w parku, ktre opowiadaj swoje historie, gdy kto na nich usidzie czy zaszyfrowanej mapy z ukrytymi w miecie gniazdami suchawkowymi, po podczeniu do ktrych bdzie mona posucha, co maj do powiedzenia stare mury, przejcia uliczne i bramy. W programie znajdzie si blok suchowisk, ktre czerpi swoj tematyk i dwikowy pejza z natury oraz uwraliwiaj publiczno na problemy rodowiska. Powstanie take instalacja – labirynt i projekt powicony medium radia, eksplorujcy technologiczny postp. Wrd suchowisk znajdzie si rwnie projekt modyfikujcy znane sytuacje spoeczne, takie jak set didejski podczas klubowej imprezy, w trakcie ktrej zostanie opowiedziana historia wpleciona w muzyk. Projekt ten poczy sytuacj towarzysk z odbiorem suchowiska, tacem i performensem.
Celem Festiwalu Suchowisk jest ukazanie rnorodnoci dwikowej ekspresji. Dziki wsppracy dramatopisarzy, dwikowcw, kompozytorw, reyserw i aktorw powstanie cykl projektw, ktre czerpi z tradycji suchowisk radiowych, rozszerzajc sposoby ich odbioru i podejmujc przy tym wspczesn tematyk. Festiwal Suchowisk bdzie prezentowa zjawiska na pograniczu site specific i sound artu oraz teatru, stajc si przedsiwziciem interdyscyplinarnym i intermedialnym. Festiwal ma pokaza potencja tkanki miejskiej i wydobywa z niej narracje, oywia zapomniane historie, reinterpretowa i pokazywa alternatywne warianty zdarze dotyczcych przeszoci i przyszoci dzielnic Poznania, a take uwraliwia mieszkacw na rodowisko naturalne, pozamiejskie.Festiwal nie zapomina take o tradycji radiowych suchowisk i bdzie cile wsppracowa z poznaskim Radiem Afera, ktre bdzie wspierao festiwal w kwestiach nagrywania dwiku – udostpni studio nagra i swoich realizatorw, a take bdzie partnerem medialnym wydarzenia. Po zakoczeniu festiwalu wszystkie produkcje zostan wyemitowane na falach Radia Afera i udostpnione w Internecie. Festiwal bdzie wspiera take Teatr Nowy w Poznaniu, umoliwiajc wspprac aktorw z realizatorami projektw.
W programie II edycji Festiwalu Suchowisk znajd si nastpujce realizacje:
· „lepy tor” – instalacja autorstwa Rafaa Zapay i Adama Kaczanowskigo,
· „Cud, mid, malina” – suchowisko Radosawa Kopowskiego,
· „Psiajucha” Tomasza Kaczorowskiego i Michaa Joca,
· „Radiostacja” – instalacja Konrada Handschuha i Radosawa Szczyga,
· „Sarna” – suchowisko Marii Marcinkiewicz-Grnej i Roberta Gogola,
· „Technowisko” – instalacja, set didejski, suchowisko bdzie efektem warsztatw z Karolin Karnacewicz i Piotrem Tkaczem,
·„LabiryntUszu” – instalacja Anny Szamotuy z muzyk Jakuba Bondka,
·„Kserotyka nielotw” Patryka Lichoty.

[zwi]

W padziernikowym „Arteonie” Michal Haake przyglda si dwm wizjom Polski, prezentowanym w Muzeum Narodowym w Krakowie na pokazie „#dziedzictwo” oraz na wystawie staej w Pawilonie Czapskiego. Z kolei Andrzej Biernacki komentuje wynik tegorocznej edycji Spojrze i wystaw pokonkursow w Zachcie, Karolina Staszak komentuje wystaw „Zwyke rzeczy” w Czytelni Sztuki w Gliwicach i towarzyszc jej dyskusj „Zwyke rzeczy, dobre rzeczy?” z udziaem filozofw, etykw, historykw sztuki i dziennikarzy. W najnowszym „Arteonie” w ramach „Czytania sztuki” Piotr Bernatowicz interpretuje „Sztuk konsumpcyjn” Natalii LL.Aleksandra Sikorska recenzuje prezentacj „By kobiet” w Paacu Schoena w Sosnowcu. Twrczo Ferdinanda Hodlera przy okazji wystawy w Leopold Museum w Wiedniu przyblia Aleksandra Kargul. Kontynuujc seri zwizan ze stuleciem awangardy w Polsce, tym razem Agnieszka Salamon-Radecka w kontekcie wystawy „Formici” w Paacu Prezydenckim omawia ten ruch w polskiej sztuce. W najnowszym „Arteonie” rwnie Andrzej Szarek rekomenduje twrczo rzebiarza Grzegorza Gwiazdy, a Wojciech Delikta recenzuje film Pierre’a Bismutha, ktry poszukuje tajemniczego dziea Eda Ruschy na pustyni Mojave. W serii dotyczcej rynku sztuki Dorota aglewska odpowiada na pytanie, gdzie szuka dziea. W „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Leszek Sobocki, „Polak”, 1979, olej, pil, 90 x 90 cm, fot. Muzeum Narodowe w Krakowie, obraz eksponowany w ramach wystawy „#dziedzictwo” w MNK

W sieci salonw „Empik” i innych punktach sprzeday prasy.

A take:

Katowice
Za Buka, Rondo Zitka 1

Krakw
Muzeum Sztuki Wspczesnej, ul. Lipowa 4

Opole
Galeria Sztuki "Autor", ul. Rynek 10

Pozna
Sklep dla plastykw „Art – Mat”, ul. 23 Lutego 20
Galeria Miejska „Arsena”, Stary Rynek 3
Ksigarnia „Powszechna’, ul. Szkolna 5
CIM, ul. F. Ratajczaka 44
Muzeum Narodowe, Al. Marcinkowskiego 9

Szczecin
Trafostacja Sztuki, ul. w. Ducha 4

Toru
Centrum Sztuki Wspczesnej "Znaki Czasu", ul. Way Gen. Sikorskiego 13

Warszawa
Galeria „Zachta” pl. Maachowskiego 3
Ksigarnia "Serenissima", CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdw 2
MiTO art cafe books, ul. Ludwika Waryskiego 28

Wrocaw
Muzeum Narodowe, pl. Powstacw Warszawy