strona gwna > 
wybierz miasto:
B C G K N O P R S T U W Z

Warszawa

Manifest Warsaw Off Art
21.09.2018 - 23.09.2018

Warsaw off ART – otwarte pracownie
Na warszawskim rynku od lat pulsuj galerie krwiobiegiem sztuki, zabarwiajc tkank miejsk, rowo-czerwonym odblaskiem podskrnych y komercyjnej sztuki. Oywiaj blad przestrze miasta pudrem w sterylnych ladach chodniczych galerii, prezentujc osocze sztuki.
Reanimujc na wszelkie sposoby tak zwan sztuk galeryjn, zapominamy, e gwnym dostawc krwiobiegu jest sam artysta, jego ywa postawa i cika praca nad samym sob. Istot bycia artyst s cige wybory pomidzy sztuk a yciem, trwanie w tym stanie, mimo e artysta idzie cay czas pod prd, wbrew modnym kierunkom artystycznym czy wydarzeniom politycznym.
Jak pisze Maria Poprzcka - „zadowolenie artysty jest jego najwikszym wrogiem!”
Potrzebujemy pracowni artystycznej, w ktrej od mrokw piwnicy po duszny strych, artysta eksperymentuje z dzieem materii, pord wojny umysy czy zamtu istnienia. Tak bardzo w tym wiecie sztuki brakuje tego wszystkiego, co napdza krwiobieg warszawskich galerii. Odczuwamy niedostatek pracowni artystw, pokazywania granic sztuki, pl eksperymentw oraz miejsc ywej artystycznej wypowiedzi. „Nie ma galerii bez artystw! Artyci mog tworzy bez galerii!!.- tym hasem chcemy zwrci uwag na sam proces artystyczny, ktry znika pord bieli cian i odblaskw kieliszkw wernisaowych.
W dniach 21-23 wrzenia tego roku, otwieramy szeroko pracownie artystyczne dla publicznoci. Pomys jest bardzo aktualny od lat, od Otwartych Pracowni w caej Polsce i na wiecie po dzk Otwart Wystaw. Chcemy pokaza, jak powstaje sztuka, oraz da moliwo bezporedniego kontaktu z artyst i jego polem dziaa artystycznych . Pracownie wybrane przez nasz tzw. rad artystyczn, agor sztuki, zaprezentuj rne pola sztuki i jej skrajne postawy. To niepowtarzalny czas, by zobaczy gorce serca pompujce krew w krwiobiegu sztuki.

Link do wydarzenia https://www.facebook.com/warsawoffart/?ref=br_rs

[zwi]


Warszawa

WarsawByArt
21.09.2018 - 23.09.2018
Patronat „Arteonu”

WarsawByArt powsta z inicjatywy wacicieli i kuratorw warszawskich galerii sztuki przy aktywnym wspudziale osb zaangaowanych w ksztatowanie wizerunku i treci wspczesnej kultury polskiej. Bior w nim udzia zarwno galerie prywatne jak i galerie o charakterze spoecznym, a take instytucje zwizane z yciem kulturalnym stolicy. Wsplnym celem uczestnikw jest szeroko pojta promocja sztuki wspczesnej oraz budowanie wizerunku Warszawy jako metropolii bogatej kulturowo oraz wzmacnianie jej konkurencyjnoci w Europie.
WarsawByArt udowodni, e w stolicy istnieje platforma dla prezentacji rnorodnej oferty artystycznej - wypracowano take model wsppracy instytucji, ktre z punktu widzenia rynkowego s dla siebie konkurencyjne. Uczestnicy WarsawByArt pragn stworzy rodzaj potrzeby i mody na odwiedzanie galerii i instytucji prezentujcych wystawy artystw wspczesnych.
Podczas weekendu 21–23 wrzenia 2018 galerie: 101 Projekt, 81 Stopni, Apteka Sztuki, Galeria aTAK, BM Housing, Bohema Nowa Sztuka, Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Poudnie M.St. Warszawy, Galeria Delfiny, Galeria Ether, Galeria Grafiki i Plakatu, Galeria Korekta, Lukka Art Gallery, Galeria Sztuki Milano, Nana Zenit, Pikna Gallery, Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisy, Pragaleria, PROM Kultury Saska Kpa, Galeria Retroavangarda, Galeria Sztuki Stalowa, Galeria Tymczasowa, Galeria Wejcie Przez Sklep z Platerami - otwarte bd w godzinach 11–21, a kada z nich, oprcz wystaw, zaoferuje gociom spotkania z artystami, kuratorami i wacicielami a take wydarzenia specjalne, takie jak: wernisae, happeningi, pokazy, projekcje filmw, dyskusje panelowe. W ramach tegorocznej edycji WarsawByArt - 21 wrzenia o godz. 11 odbdzie si panel dyskusyjny Moliwoci i rozwj rynku sztuki w Polsce - Midzynarodowe Targi Sztuki w Warszawie". Nasze zaproszenie przyjli: Sonata Baliuckaitė - dyrektor artystyczny Art Vilnius, Heinrich Carstens - dyrektor Positions Berlin, Beata Roszkowska - prezes International Art Fair Warsaw i Piotr Lengiewicz - prezes Rempex i Warszawskich Targw Sztuki. WarsawByArt w swoim zaoeniu jest projektem otwartym, ktrego celem jest wpisanie si w stay kalendarz imprez kulturalnych Warszawy.
Wierzymy, e tak jak podczas pierwszej edycji, nasza inicjatywa zainteresuje wszystkich odbiorcw sztuki i wsplnie przyczynimy si do znacznego wzbogacenia warszawskiej oferty kulturalnej, a tegoroczne spotkania zaowocuj trwaym zainteresowaniem i potrzeb poznawania nowych zjawisk artystycznych prezentowanych w galeriach przez cay rok. Zapraszamy!
Galerie i wystawy WarsawByArt 2018
1. 101 Projekt Galeria Sztuki Wspczesnej, Zofia Bako, "My - Malarstwo / We - Painting" (do 29.09)
Wystawa przedstawia cykl portretw malarskich modych osb, w tym autoportrety malarki. Przedstawione prace stanowi kontynuacj dotychczasowych poszukiwa twrczych, w ktrych centrum znajduje si czowiek wraz ze swoim niepowtarzalnym charakterem i ulotnymi emocjami. Stosujc obraz jako artystyczny rodek przekazu, malarka pragnie umoliwi widzowi pogbienie poznania drugiego czowieka.
2. Galeria 81 Stopni, Karolina Jarosawska, Klaudia Ka, "Ukryte / Hidden" (do 31.10)
Jak pokaza tajemnic czowieka, czy otaczajcej go natury, przenikanie si wiatw i idei? „Ukryte” to projekt malarski zrealizowany przez artystki-kuratorki: Karolin Jarosawsk i Klaudi Ka odnoszcy si do rde sztuki jako prby uchwycenia nieoczywistych aspektw rzeczywistoci. Zgodnie z pojciem „Jaskini platoskiej” artystki wierz, e pokazujc rzeczy nie wprost, jak cienie na cianach jaskini - docieraj do prawdziwego ich sensu. Tworzc malarskie tajemnice przy uyciu odmiennych technik, estetyk i inspiracji ukrywaj w obrazach symbole i wskazwki, ktre dla widza-obserwatora staj si impulsem do podry wgb siebie.
3. Galeria Apteka Sztuki,

"Czarno na biaym / Black on white" (do 7.10)

Pitk artystw wsppracujcych z galeri czy nie tylko narzucony rygor kolorystyczny, ale rwnie temat - pejza. Wystawa zderza rne twrcze osobowoci, ktre uchwyciy wanie ten moment, kiedy przedmiot przeistacza si w abstrakcj. Alek Slon i Agnieszka Zawisza w sposb emocjonalny porzdkuj rzeczywisto przedstawieniow, ktra nie narzuca si fabu a raczej jest pretekstem dla ukazania elementw czystego malarstwa. W pejzaach Magdy Fokt i Kamy Jackowskiej wiat widzialny ulega transformacji w abstrakcyjne struktury przestrzenne. Hiszpaski rzebiarz Francisco Remiseiro w oparciu o przedmiot - li, drzewo - buduje konceptualny pejza wewntrzny.
4. Galeria aTAK, "Antoni Starowieyski - Prace na papierze / Works on Paper" (do 30.11)

Wystawa prezentuje szkice akwarelowe z rnych okresw i przyporzdkowane rnym cyklom malarskim wybitnego artysty. Prace powstajce na papierze, jak mwi sam ich twrca „stanowi pocztek mylenia o obrazie, mimo e niekiedy nie przypominaj stadium kocowego ptna”. Na wystawie mona zobaczy szereg preludiw do cykli „Horyzonty" oraz „Wntrza".
5 BM Housing, "Zaprojektuj swoje wntrze / Design Your Space", (do 23.09)
W showroomie BM Housing mona znale zarwno prace niezalenych, modych projektantw jak i obiekty z kanonu wspczesnego wzornictwa przemysowego. W starej kamienicy na Saskiej Kpie zobaczy mona m.in. unikalne lampy Bubble czy Ausum autorstwa Alexa de Witte czy produkty codziennego uytku zaprojektowane przez Stefano Giovannoniego i Nik Zupanc. Dodatkow atrakcj jest wystawa prywatnych zbiorw holenderskiego designu.
6. Bohema, "Oblicza zmian. Obrazy Michaa Minora / The aspects of changes. Micha Minor’s paintings", (do 9.10)
„Wychodzisz z domu, zamykasz za sob drzwi, jeszcze yjesz w poczuciu, e jeste wany. Twj wasny Manhatan pozbawia Ci zudze. Musisz stawi czoa wiatu. Nie ma mowy, eby upora si z archeologi. Wykoczy Ci Twj wasny cie.”
7. Centrum Promocji Kultury - Grochw, "Litografia z muzyk w tle / Lithography with music in the background" (do 10.10)
Andrzej Newelski zarwno w malarstwie jak i w litografiach czy ekspresjonizm z natur. Przeinacza jak w hipnotycznych i naadowanych kolorem wizjach z lat 60./70. Od wielu lat w gwnym krgu zainteresowa artysty s postacie zwizane z muzyk tamtych dekad - klasycy, ale i mniej znani wirtuozi sceny rockowej, bluesowej oraz jazzu. Prace ujmuj autentyzmem i prb uchwycenia zarwno charakteru muzyka i dwiku jako takiego. Autor mierzy si z abstrakcj muzyki wcigajc j w obszar swojej walki z materi. Kada z prac tego cyklu mogaby zdobi okadki kultowych pyt.
8. Galeria Delfiny,

"Geometria i pikno / Geometry and beauty", (do 27.10)

Wystawa jest podsumowaniem 36. midzynarodowego pleneru „Geometria i pikno”, ktry odby si we wrzeniu 2018 r. w Domu Pracy Twrczej w Radziejowicach. Wzio w nim udzia 40 artystw z Europy i USA. Prezentowane prace s darem dla MCSW „Elektrownia” w Radomiu, w ktrym kurator plenerw – dr Boena Kowalska tworzy od 9 lat autorsk kolekcj sztuki geometrycznej, obejmujcej ju 428 prac. Oba pojcia „Geometria i pikno” – rwnoczenie, cho w rnym stopniu – charakteryzuj t kolekcj. Jak mwi twrcy – w otaczajcym nas wiecie niepokoju, zagroe i chaosu ten rodzaj sztuki, respektujcej pikno i porzdek, penej spokoju i harmonii oddziauje poczuciem rwnowagi, wewntrznej ciszy i ukojenia.
9. Galeria Ether, "Limbus - Gosy Zapomnianych / Limbus - Voices of the Forgottens" (do 31.10)
Prezentowany cykl obrazw Alberta Oszka nawizuje do kantaty Luca Boltanskiego zatytuowanego „Les Limbes“. W swoim dziele francuski socjolog stworzy metafor ubogiego ycia zawieszonego w prni - poza nawiasem spoeczestwa. W tytuowej otchani ludzie oczekuj na selekcj, majc nadziej, e wraz z pozytywnym wynikiem wyboru bd mogli opuci aktualne miejsce pobytu, rozpocz szczliwe ycie i cieszy si lepszym statusem spoecznym.
10.
Galeria Grafiki i Plakatu, "Jan Tarasin. Odnalezione wiaty / Find the Worlds" (3.10)
Prace na papierach i ptnie, kalkach, foliach z lat 70. i 80., odnalezione, a by moe zapomniane przez samego artyst. We wszystkich pojawiaj si tematy znane z pniejszych lat. Widzimy drabiny (obrazowane rwnie dosownie), litery, litery ukadajce si w stosy, przedmioty tworzce szerokie i dalekie pejzae i pomienie rzadko pniej wystpujce. Tonacja prac bya w nastpnych latach kontynuowana ale i zarzucona. Inspiracje Jan Tarasin odnajdowa w otaczajcych go codziennych przedmiotach, widokach jak i w twrczoci innych artystw.
11. Galeria Korekta, "Przedmioty przywoane / Recalled Items" (do 14.10)
Galeria prezentuje czterech artystw: Tamar Berdowsk, Ann Kos, Dariusza Mlckiego, Leszka Oprzdka. W zaoeniu to zmaterializowanie idei wolnoci artystycznej poszczeglnych twrcw oraz prezentacja autorskiej koncepcji sztuki. Zobaczymy prace z zakresu malarstwa, rzeby i kolau.
12. Lukka Art Gallery,

"Veryfikacje / Verifications" (do 5.10)

Przewodnim tematem wystawy malarstwa Weroniki Pawowskiej jest czowiek - akty oraz portrety utrzymane w surowej, monochromatyczne tonacji. „Ciao ludzkie fascynuje mnie szczeglnie ze wzgldu na swoj zagadkowo, pierwiastek duchowy, uniwersalny wymiar. W moich nowszych pracach figury zazwyczaj maj twarze pozbawione szczegw, a ich ciaa zaprezentowane s w sposb niejednoznaczny, umowny”.
13. Galeria Milano, "Znw kto chodzi wok naszego domu / Again someone walked around our house" (do 14.10)
Wystawa prezentuje prace Olgi Pawowskiej bdce w duej mierze kontynuacj cyklu z ostatnich trzech lat. Impulsem do powstania obrazw sta si film Feliksa Falka „W rodku lata” z 1975 roku. Reyser skupia uwag widza na gwnej bohaterce dramatu, trafnie obrazujc narastajce w niej poczucie osaczenia. Prcz charakterystycznej dla filmu nastrojowoci, rwnie inspirujcy okaza si dla artystki motyw domu. Malujc portrety poszczeglnych budynkw podaje w wtpliwo symbolik domu jako bezpiecznego miejsca schronienia.
14. Nana Zenit, "Ivo Niki - Cyklodrony / Cyclodrones" (do 20.10)
Obrazy Iva Nikica swoj form pobudzaj wyobrani i odkrywaj nasze artystyczne tsknoty. Jak mwi autor - „s dowiadczaniem codziennoci i refleksj o wiecie, ktry czasami yje zbyt szybko, konsumuje za duo i zbyt wiele da". 15. Pikna Gallery,

"Klasycy sztuki XX wieku / The Greatest Polish Artists of the 20th Century" (do 2.10)

Wystawa prezentuje wybr prac artystw nalecych do czowki polskiej sztuki wspczesnej. S wrd nich tacy twrcy jak: Henryk Staewski, Magdalena Abakanowicz, Stefan Krygier, Wadysaw Jackiewicz czy Teresa Pgowska. Pokazujemy rwnie wane postaci modszego pokolenia, jak Marcin Maciejowski. Jest to pierwsza wystawa w nowej siedzibie galerii przy ulicy Emilii Plater 10 w Warszawie.
16
. Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisy,

"Nie godz si na kompromis w sztuce / I Don’t Agree With Compromise In Art" (do 13.10)

Sowa Rafaa Podgrskiego s mottem wystawy grafiki czterech uznanych artystw: Anny Trojanowskiej, Agaty Gertchen, Bartosza Cebuli i Rafaa Podgrskiego. Autorzy konsekwentnie tworz w wybranych technikach graficznych, uciekajc od nadmiaru informacji, poszukujc harmonii i doskonaoci. Liczne nagrody i wyrnienia zagraniczne oraz krajowe, potwierdzaj wysoki poziom artystyczny pokazywanych prac.
17.
Pragaleria, "Sceny zatrzymane / Frozen Scenes" (do 5.10)
Pragaleria zaprasza na wystaw indywidualn malarstwa Wiolety Rzewskiej. Artystka, zainspirowana starymi fotografiami, przechowywanymi w rodzinnym albumie, przedstawia rzeczywisto polskiej wsi lat 40. i 50., prowadzc na powierzchni ptna nostalgiczn opowie o potrzebie wsplnoty, spoecznej roli rytuau i dialogu tradycji z nowoczesnoci.
18. PROM Kultury Saska Kpa,

"Portrety wspczesnych twrcw kultury polskiej / Portraits of Contemporary Creators of Polish Culture" (do 4.10)

Maciej Ko tworzy Fotograficzn Encyklopedi Artystw Polskich. Wci powstaj nowe realizacje, a wyboru kolejnych twarzy dokonuje sam autor. Cao kompozycji przedstawia twrcw polskiej kultury, m.in. Danut Szaflarsk, Wiesawa Myliwskiego, Stanisawa Sojk czy Magd Umer. Artysta przez wiele lat by fotoreporterem w Centralnej Agencji Fotograficznej, a nastpnie wsppracowa z Deutsche Presse-Agentur. Wielokrotnie zdobywa nagrody w konkursach Fotografii Prasowej.
19 PROM Kultury Saska Kpa,

"Krzysztof Logiski - Kolory smutku / Colours of Sadness" (do 4.10)

Prace prezentowane na wystawie to prba oddania emocji. Smutne, nostalgiczne, tsknice oblicza kobiet, ukazane s w kontrastujcej i energetycznej kolorystyce. Zacieki, zachlapania, napicie tworz specyficzn stylistyk, nawizujc do graffiti i street artu, z ktrych autor czerpie najwicej inspiracji. Artysta dorasta wrd blokowisk warszawskiej Pragi Poudnie. Jest absolwentem Architektury Wntrz. W pocztkach twrczoci aktywnie udziela si na scenie polskiego grafitti.
20.
Galeria Retroavangarda,

"Kolekcja Galerii Korekta i Retroavangarda / Collection of Retroavangarda and Korekta Gallery" (do 31.10)

W ramach festiwalu zobaczymy wystaw zbiorow sztuki wspczesnej. Prezentowana jest gwnie abstrakcyjna grafika i malarstwo artystw nalecych do czowki sztuki polskiej i majcych ugruntowan pozycj na rynku sztuki, ale jest te kilka prac twrcw mniej znanych, w tym kilku artystw zagranicznych. Artyci biorcy udzia w wystawie: Baranowski / Berdowska / Berdyszak / Berlewi / Brzozowski / Caban / Gieryszewski / Gowik / Grabowski / Kos / Kamoji / Lebenstein / Mlcki / Nival / Oprzdek/ Pgowska / Radke / Rakovic / Rosenstein / lusarczyk / Tarasin / Tarasewicz / Verhelst.
21. Galeria Stalowa,

"Nieprzetumaczalne / Untranslatable" (do 16.10)

Twrczo Agnieszki Sandomierz inspirowana jest obserwacj ciaa i codziennoci. Wystawa „Nieprzetumaczalne” przedstawia obraz ciaa jako permanentny proces, ktry zmierza w ostatecznoci do dekonstrukcji I rozbicia na fragmenty. Autorka prowadzi swoisty intymny dziennik przygldajc si zarwno sobie, jak rwnie samemu artystycznemu procesowi, wiodcemu od realizmu do syntetycznego kolau.
22. Galeria Sztuki Tymczasowa,

"Przestrze, Geometria, Podziay / Space, Geometry, Divisions" (do 27.09)

Wystawa czy ze sob dwie wizje twrcze artystek. Przestrzenne, zgeometryzowane, pene dynamiki i koloru obiekty malarskie Aleksandry ateckiej odzwierciedlaj zainteresowanie artystki przestrzeni - jej konstrukcj i dynamik. Geometryczne, utrzymane w gamie czerni i bieli, pene kontrastu i podziaw graficzne obrazy Katarzyny Jurczenia w symboliczny sposb opowiadaj o codziennych zmaganiach i zderzeniach z rzeczywistoci. Kuratorem wystawy jest Joanna Pongowska.
23 Wejcie przez sklep z platerami,

"Oblicza abstrakcji / Aspects of abstraction/ Janyst / Kowalska / Ledchowski / Moshnikova" (do 15.10)

Wystawa ukazuje rnorodnie podejcie artystw do znanego i pozornie wyeksploatowanego kierunku w malarstwie. Rne s nie tylko efekty ich prac, ale take warsztat. Kady z artystw posuguje si odmienn technik, uywa innych narzdzi i mediw. Podobnie w warstwie ideowej. Odmienne s zainteresowania oraz inspiracje artystw, od poszukiwa czysto malarskich - gest, kolor, faktura, przez dekonstrukcj ludzkiego ciaa czy architektury, do tak abstrakcyjnych poj jak czas czy informacja. 

[zwi]


Warszawa

WARSAW OFF ART – Otwarte Pracownie
21.09.2018 - 23.09.2018

Od lat, na warszawskim rynku dziaaj galerie, ktre oywiaj przestrze miasta komercyjn sztuk. Zapominamy jednak, e gwnym dostawc krwiobiegu sztuki jest sam artysta, jego ywa postawa i cika praca nad samym sob. Istot bycia artyst s cige wybory pomidzy sztuk a yciem. Trwanie w tym stanie, mimo e artysta idzie cay czas pod prd, wbrew modnym kierunkom artystycznym czy wydarzeniom politycznym. Potrzebujemy pracowni artystycznej, w ktrej od mrokw piwnicy po duszny strych, artysta eksperymentuje z dzieem materii, pord wojny umysy czy zamtu istnienia. Tak bardzo w tym wiecie sztuki brakuje tego wszystkiego, co napdza krwiobieg warszawskich galerii. Odczuwamy niedostatek pracowni artystw, pokazywania granic sztuki, pl eksperymentw oraz miejsc ywej artystycznej wypowiedzi. Dlatego, w dniach 21-23 wrzenia tego roku, otwieramy szeroko pracownie artystyczne dla publicznoci. Pomys jest bardzo aktualny od lat, od Otwartych Pracowni w caej Polsce i na wiecie po dzk Otwart Wystaw.Chcemy pokaza, jak powstaje sztuka oraz da moliwo bezporedniego kontaktu z artyst i jego polem dziaa artystycznych.Pracownie wybrane przez nasz rad artystyczn, agor sztuki, prezentuj rne pola sztuki i jej skrajne postawy.To niepowtarzalny czas, by zobaczy gorce serca pompujce krew w krwiobiegu sztuki. Warsaw off ART to impreza cykliczna, ktra kadego roku wiosn i jesieni otwiera pracownie artystw dla publicznoci, pokazujc rnorodne postawy artystyczne sztuki. Kada z pracowni wraz z adresem i stron www bdzie opisana w materiaach promocyjnych.

https://www.facebook.com/warsawoffart/

[zwi]

   »
We wrzeniowym „Arteonie”:

Zbigniew Jan Makowski komentuje koncepcj wystawy „Dali, Warhol – geniusz wszechstronny” w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocawiu, a Aleksandra Sikorska recenzuje wystaw twrczoci Jzefa Brandta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Natomiast fotografie Sally Mann, prezentowane w ramach pokazu „Sally Mann: A Thousand Crossings”, omawia Aleksandra Kargul. Karolina Staszak z kolei komentuje gdask wystaw „Najlepsze Dyplomy ASP 2018”, a Uwagami na temat wystawy Stefana Krygiera w Green Point Project w Nowym Jorku dzieli si Andrzej Biernacki. W najnowszym „Arteonie” take: berlisk wystaw immersyjnych instalacji „Welt ohne Auen: Immersive Rume seit den 60er Jahren” w Gropius Bau omawia Wojciech Delikta, z kolei o pokazie „Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wrblewski – Wajda” w Muzeum lskim w Katowicach pisze Agnieszka Salamon-Radecka, ktra take, kontynuujc seri „Poznaska awangarda”, przyblia sylwetk Jana Jerzego Wronieckiego. W dziale „Sztuka modych” Marcin Krajewski przedstawia Wiolet Rzewsk. We wrzeniowym „Arteonie” rwnie, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki. Okadka:
Andy Warhol, „Portret”, 1986, sitodruk, mat. pras. Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego

Mylc o geniuszu
Na marginesie wystawy „Dal i Warhol. Geniusz wszechstronny” we Wrocawiu
Zbigniew Jan Makowski

Nowoytny geniusz w twrczym szale poda za ideaami (Bg, natura, postp); nowoczesny, poniewa obra za wzr samo ycie, musia zrezygnowa z genialnoci jako takiej, dlatego zacz budzi rozterki i wtpliwoci u odbiorcw. Dzi stajemy w rozdarciu midzy pragnieniem obcowania z geniuszami – choby dyskusyjnymi, kontrowersyjnymi albo nawet umownym – a rezygnacj i postawieniem na jednostki przecitne, ktre wybieraj „ciep wod w kranie” jako warunek bezpiecznego funkcjonowania. Po stronie niemal niemoliwej i romantycznej potrzeby genialnoci pojawia si take pragnienie oryginalnoci, a efektem naszego rozmarzenia s rozczarowujce pobyty w galeriach. Za po stronie tak zwanego zdrowego realizmu zaspokaja odbiorcw niemal wszechobecna – zaledwie – kreatywno.
Jak si prezentuj nasi wybracy? Salvador Dal uosabia arcyosobny wzr artysty XX wieku: niemal wszystko w jego wiecie jest inne, dziwne, „niepodobne do adnego innego przedstawienia”, dlatego jego sztuka jest jak „kosmiczny sen”, bo jest dzieem niezwykej – ale czy genialnej? – wyobrani, ktra zrodzia nowy, surrealny wizerunek istnienia, w imi wyszego realizmu. „Surrealizm jest szczytem” – pisa Lvinas. Z jego wierzchoka dugo mona byo oglda dalej i wicej, nawet to, czego nie wida. A jednak wszystko – jak to w ludzkim wicie bywa –do czasu. W tym przypadku do czasu pop-artu i jego krla, Andy’ego Warhola, ktry wielkie tematy sztuki zastpi codzienn „mitologi” – wizerunkami Marilyn Monroe, puszkami zupy pomidorowej czy obrazami krzesa elektrycznego – zacierajc dotd wyran granic midzy tym, co wysokie i niskie, sigajc po to, co gotowe czy wrcz zdjte z produkcyjnej tamy.

Andy Warhol, „Blondie”, 1980, sitodruk, mat. pras. Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Brandt – czy artysta osobny?
„Jzef Brandt 1841–1915”
Aleksandra Sikorska

Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci stanowi nie tylko pretekst do zaprezentowania twrczoci Jzefa Brandta, ale te pewn ram moliwych, jak i dobrze ju ugruntowanych, sposobw mylenia o sztuce autora „Bitwy pod Chocimiem”. Wszak postrzeganie twrczoci artysty jako krzepicej serca i jednoczenie upamitniajcej wane dla I Rzeczypospolitej wydarzenia historyczne, wpisuje si w jej dotychczasow recepcj. „Wszyscy szlachetni w Narodzie rozumieli, e Ducha w klsce dziejowej mona ocali jeno krwi ofiarn i twrczoci, tedy kady wedle zasobw i powoania swego nis na ofiar to krew swoj, to twrczo. Z dymem poarw i kurzem krwi bratniej powstawaa w XIX wieku twrczo polska w wytryskujcym nagle rdle wspaniaym narodowej poezji, a potem w muzyce i sztuce plastycznej” – pisa Stefan Popowski, przybliajc rol twrczoci artysty w przewodniku do „Wystawy zbiorowej dzie Jzefa Brandta” w 1926 roku. Oczywicie rwnolegle z uznaniem wobec tematyki malarskich przedstawie, wyraano pochlebne opinie o umiejtnociach warsztatowych artysty. Wczesne obrazy Brandta przez dziewitnastowiecznych krytykw byy chwalone m.in. za sumienno rysunku, doskonae rnicowanie planw przestrzennych, harmoni barwnych zestawie. Jednake drogi recepcji twrczoci Brandta nie byy zawsze tak oczywiste i uadzone, jak mogoby si wydawa, na co wskazuj autorzy obszernego, trzytomowego katalogu towarzyszcego obecnej wystawie.

Jzef Brandt, „Spotkanie na mocie”, 1884, olej, ptno, 100 200 cm, © Muzeum Narodowe w Krakowie, mat. pras. MNW

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Podwjna odpowiedzialno
Najlepsze Dyplomy ASP 2018
Karolina Staszak

Bra na przetrzymanie – czuj, e padam ofiar takiej wanie strategii, ktr zdaj si stosowa organizatorzy konkursu „Najlepsze Dyplomy ASP” wobec krytykw wydarzenia. Przygotowujc si do wizyty w Gdasku signam po swoje stare recenzje. I oto w zeszym roku pisaam: „Doroczn wystaw »Najlepsze Dyplomy ASP« omawiam po raz czwarty i przyznam, e pewne wtki zaczynaj mnie odrobin nudzi. Tak wic, by mie jak najszybciej za sob t nieprzyjemn i nudn cz tekstu, ju na pocztku powtrz najwaniejsze uwagi sprzed roku (i sprzed dwch lat), ktre – niestety – wci s aktualne”. Natomiast dwa lata temu zauwayam: „Mam djà vu. Komentujc zeszoroczne »Najlepsze Dyplomy ASP«, poczyniam uwagi, ktre w ogle nie trac na aktualnoci”. Musiaabym teraz skonstruowa bardzo podobne zdanie i ju boj si, co bdzie za rok. Czy z kolei moj strategi komentowania tej imprezy powinno sta si „copy & paste”? O ile organizatorzy okazuj si by niereformowalni, to czonkowie kapituy przyznajcej Nagrod Krytyki (10 000 z) w skadzie: Bogusaw Deptua, Karolina Plinta, Piotr Sarzyski, Iwo Zmylony i ja, poczynili pewne postpy.

Wiktoria Koenigsberg, „Sowo – manifest artystyczny”, wyrnienie honorowe, fot. mat. pras. ASP Gdask

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Niezdrowa fascynacja
Z okazji wystaw Sally Mann
Aleksandra Kargul

Jak zazwyczaj w przypadku byskotliwych karier, dwigni sukcesu Sally Mann okaza si by skandal. Seria „Immediate Family” (1990) niemal natychmiast po publikacji spotkaa si bowiem z nieprzejednan krytyk, w tym z grobami pokierowania sprawy do sdu. Wikszo fotografii z serii ukazuje bowiem dziecic nago. Do tego nago dzieci samej artystki. Jak twierdzia odpierajca zarzuty Mann, jej fotografie to wycznie zapis „pikna widzianego oczyma matki” oraz „dziecistwa spdzanego wrd bliskich i natury” i nie mog by one traktowane w kategoriach pornografii. Istotnie jednak, trudno o analogi midzy nimi, a naszymi prywatnymi zdjciami skrywanymi w rodzinnych albumach.
Fotografie z serii „Immediate Family” bowiem zachwycaj i kwestionuj w zachwyt zarazem. Caa feria bressonowskich „decydujcych momentw”, wymienite kadry, formalne nawizania do ikonicznych dzie sztuki oraz idealnie wywaony, gboki kontrast czarno-biaych fotografii zderza si tu z poczuciem naruszenia jednej z najbardziej restrykcyjnie przestrzeganych spoecznych norm – nietykalnoci dziecicej seksualnoci. Wizerunki dzieci Mann taczcych nago na stole niczym degasowskie baleriny lub upozowanych wprost na „Olimpi” Maneta, wynurzajcych si z wody, jak klasycystyczne nimfy, czy przytulajcych si do (rwnie nagiego) ojca wywouj trudn mieszank uczu. Jest w nich co niestosownego, ale te z jednej strony tchn spokojem, z drugiej, podejmujc temat dojrzewania, opowiadaj przecie o przemijaniu.

Sally Mann, „Semaphore”, 2003, gelatin, silver print, The Museum of Fine Arts, Houston, Image © Sally Mann

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Przestrze jest po to, by j zagospodarowa
Stefan Krygier w Green Point Project w Nowym Jorku
Andrzej Biernacki

Plastyka i zamiar twrczy Stefana Krygiera, mimo e terminujcego w „szkole” autora Teorii Widzenia, z jej mantr narastajcej WIADOMOCI WIDZENIA oraz imperatywem spoecznej przydatnoci sztuki, przez swoj klarowno wyrazu jest – tym atwiejsz do odczytania – prb czego z gruntu przeciwnego: obsadzenia formy w roli jedynej jej treci. Krygier chcia i mg sobie na to pozwoli z co najmniej dwch powodw. Po pierwsze, postulowan przez Strzemiskiego architektonizacj ycia realizowa w dziedzinie rwnolegej do uprawianej sztuki – architekturze wanie, a po drugie, rozumia, e problem ustalenia statusu sztuki w yciu zbiorowym bynajmniej nie zakada uwikania jej w yciow potoczno. (...) Stefan Krygier konsekwentnie trzymajc si swych zawodowych kompetencji, nie tylko nie zamierza tym nikogo wyklucza, ale wrcz zachca do udziau w swojej „grze”: „Zamiast ograniczonej strefy w plastyce, zaproponowa orodek kondensacji formy, ktrego zakres dziaania nie jest ograniczony w czasie ani w przestrzeni. Integralne elementy orodka staj si wasnoci kadego. Strefa dziaania ulega cigemu rozprzestrzenianiu i obejmuje coraz to inne sytuacje, wynikajce z aktywnoci uczestnikw”.

Orodek Kondensacji Formy II, 1971-72, drewno, emalia, 200 x 200 x 200, fot. Wodzimierz Pietrzyk, mat. pras. Green Point Project

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Oblicza immersji
Wystawa immersyjnych instalacji  w Gropius Bau w Berlinie
Wojciech Delikta

To rodzaj caociowego dowiadczenia w homogenicznej przestrzeni, w ktrej nie istnieje aden akcent – nic, na czym mona byoby zawiesi oko. Wzrok lizga si wic po paszczyznach intensywnego koloru, a ten ogarnia odbiorc zewszd” – tak o wietlnych instalacjach typu „Ganzfeld” Jamesa Turrella pisaem na marginesie prezentacji zaaranowanej przeze kaplicy w Berlinie na Dorotheenstdtischer Friedhof („Kaplica koloru”, „Arteon” 1/2018). Najwyraniej kalifornijski artysta upodoba sobie stolic Niemiec jako miejsce ekspozycji swojej sztuki. Niedawno bowiem tu obok Jdisches Museum postawiono specjalny pawilon, gdzie – do koca wrzenia 2019 roku – mona oglda iluminacyjny environment „Ganzfeld Aural” – pomieszczenie, przypominajce izolacyjn komor, w ktrej nie ma nic prcz rwnomiernie rozproszonego barwnego wiata. Jego rdo nie jest znane, a przynajmniej tak ma nam si wydawa. adnych widocznych arwek i tam LED. W gbi sali znajduje si jedynie wielki, niemal kinowy ekran o obych naroach, jarzcy si jednolicie kolorem. Gboka ultramaryna zmienia si w intensywn magent, a aseptyczna biel staje si turkusem. Barwy przechodz pynnie jedna w drug lub poprzedza je stroboskopowa pulsacja. Realizacja Turrella – jakkolwiek warta dowiadczenia – stanowi tu tylko asumpt, by przyjrze si bliej fenomenowi immersji w sztukach wizualnych. Wok tego zjawiska zbudowana bya, niedawno zamknita, wystawa „Welt ohne Auen. Immersive Spaces since the 1960s” w Gropius Bau, pooonym zaledwie trzy przecznice od przedsiwzicia Turrella.

Larry Bell, „6 x 8: An Improvisation”, 1994, Exhibition view, „Welt ohne Auen”, Gropius Bau Berlin 2018, © Larry Bell, courtesy the artist and White Cube, fot. Mathias Vlzke

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Trudny czas
„Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wrblewski – Wajda” w Muzeum lskim w Katowicach
Agnieszka Salamon-Radecka

Prezentowana w Muzeum lskim wystawa zatytuowana „Perspektywa wieku dojrzewania” to propozycja odczytania twrczoci debiutujcych po 1945 roku – Aliny Szapocznikow (1926-1973), Andrzeja Wajdy (1926-2016) oraz Andrzeja Wrblewskiego (1927-1957) poprzez pryzmat ich dowiadcze zwizanych z II wojn wiatow. Ide, wok ktrej zbudowano ekspozycj, jest zaoenie, e trauma zwizana z przeyciami wojennymi przypadajcymi na okres dojrzewania na zawsze zdeterminowaa, nie tylko ich pniejsze biografie, ale i ca twrczo artystyczn. Zaoenie tyle oczywiste, co – jak twierdzi kuratorka wystawy, Anda Rottenberg – pomijane w dotychczasowej refleksji nad ich twrczoci. Po raz pierwszy te zestawiono ze sob ich dorobek w ramach jednej ekspozycji. Katowicka prezentacja ma wic swj niekwestionowany, pionierski aspekt, cho warta jest obejrzenia ju z tego powodu, e zgromadzono na niej 50 prac rzebiarskich i rysunkowych Aliny Szapocznikow oraz ponad 60 obrazw olejnych, gwaszy, monotypii i rysunkw Andrzeja Wrblewskiego, a obiekty pochodz zarwno ze zbiorw publicznych, jak i prywatnych kolekcji polskich oraz zagranicznych. Najwaniejszym jednak jej atutem jest sposb ich wyeksponowania.

Andrzej Wrblewski, „Rozstrzelanie na cianie”, (Rozstrzelanie IV), 1949, olej, ptno, 120 90 cm, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Potrzeba wsplnoty
Sztuka modych – Wioleta Rzewska
Marcin Krajewski

Mogoby si wydawa, e ogldamy wizerunki wiata, ktry przemin bezpowrotnie. Obrazy Wiolety Rzewskiej, ze szczeglnym uwzgldnieniem monumentalnego, dyplomowego cyklu „Sto lat!” z roku 2017, powstay z inspiracji fotografiami, znalezionymi w rodzinnym albumie artystki. W swoich ptnach malarka przedstawia rzeczywisto polskiej wsi lat 50. – obserwujemy maestwo, pozujce do zdjcia z niemowlciem, orszak odprowadzajcy mod par do kocioa, kobiety w kolorowych chustach, modlce si wok trumny. A wic narodziny nowego ycia, lub i wreszcie mier – to momenty przejcia, punkty graniczne, wyznaczajce trzy fazy ycia czowieka, ktrym towarzysz rozbudowane i przyjte przez tradycj obrzdki i rytuay religijne oraz wieckie. S to wydarzenia, ktre dotycz rodziny, a jednak okazuj si by niezwykle istotne dla ycia caej wsplnoty: wyznaczaj rytm ycia spoecznoci i stanowi powd do spotkania i wsplnej celebracji. To wanie scena wznoszenia toastu (poprzedzonego, jak moemy si domyla, tytuowym zawoaniem: „Sto lat!”), stanowi powtarzajcy si motyw w obrazach artystki, spajajcy wszystkie przedstawienia. W obrazach Wiolety Rzewskiej odnajdujemy wic przede wszystkim opowie o wsplnym witowaniu, o spoecznej roli tradycji oraz rytuau i wreszcie: potrzebie wsplnoty.

Wioleta Rzewska, „Orszak” z cyklu „Sto lat”, 2017, olej na ptnie, 140 x 200 cm, fot. dziki uprzejmoci artystki

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Wraenie wietlistoci
sztuka modych | Wioleta Rzewska
Oprac. Marcin Krajewski

Marcin Krajewski: Skd czerpiesz inspiracje?
Wioleta Rzewska: Z poczenia dwch motyww: tego, ktry powstaje wewntrz – w gowie, oraz zewntrznego – ze wiata wok. W ostatnich latach gwnie inspiruj mnie stare fotografie, odnalezione w rodzinnych albumach, stanowi one dla mnie punkt odniesienia. Szczeglnym doznaniem warunkujcym wybr fotografii, z ktrej pniej korzystam, jest wraenie wietlistoci.

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Buntownik wrd buntownikw
Poznaska awangarda – Jan Jerzy Wroniecki
Agnieszka Salamon-Radecka

W trzecim zeszycie pierwszego tomu „Zdroju” (XI 1917), pord dominujcych jeszcze utworw modopolskich autorw, ktre ozdobiono secesyjnymi winietami, opublikowane zostay take trzy wiersze Adama Bederskiego. Pierwszemu z nich, zatytuowanemu „Dziaa bij w Wogezach”, towarzyszya cynkowa reprodukcja rysunku Jana Jerzego Wronieckiego (1890-1948) – debiut artysty na amach „Zdroju”. Kompozycja balansuje na granicy dekoracyjnoci i sakralizacji, niosc w sobie duy adunek emocjonalny, niepozbawiona jest te elementw groteski. Wraz z wierszem, ktremu towarzyszy, stanowi manifest przeciw toczcej si wojnie wiatowej, ktr obaj, Bederski i Wroniecki, zmobilizowani do armii pruskiej, znali z autopsji. Zwiastuje rwnie ekspresjonistyczny przeom w rozwoju pisma, zapowiadajc tendencje, ktre bd determinowa jego profil od kwietnia 1918 roku. Na szczegln rol tej pracy zwrci uwag Artur Maria Swinarski, kiedy w 1932 roku wspomina: „Ot w jednym z zeszytw wydrukowano trzy zupenie dotd niebywae u nas pod wzgldem formy i treci wiersze Adama Bederskiego wraz z rysunkiem Wronieckiego, ktrego od razu obdarzono w salonach mianem futurysty. To byo pierwsz fanfar. Odtd ju stale poczy si w „Zdroju” pojawia dzikie rysunki i drzeworyty, szerzc wokoo niepokj i ferment”.

Cynkograficzna reprodukcja rysunku Jana J. Wronieckiego na stronie z czasopisma „Zdrj” (listopad 1918) z wierszem Adama Bederskiego „Dziaa bij w Wogezach”, fot. dziki uprzejmoci Muzeum Narodowego w Poznaniu

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Raport motkowych
Komentarz niepokorny
Andrzej Biernacki

Par tygodni temu ukazao si obszerne wydawnictwo „Raport. Rynek sztuki w Polsce”, przygotowane przez zesp internetowego portalu Artinfo.pl. W zamiarze wydawcy, wyaniajcym si z dodatkowej autorekomendacji zamieszczonej na stronach portalu, mia to by „pierwszy tak szczegowo opracowany materia na temat kondycji rynku dzie sztuki w Polsce, ktry obejmuje wnikliw analiz rynku w 2017 i na pocztku 2018 roku oraz prognoz na cay rok 2018”. Jest to – czytamy tam – odpowied na rosnce zapotrzebowanie na profesjonaln informacj, opisujc rozwijajcy si rynek sztuki w Polsce oraz „pionierskie kompendium wiedzy, ktre stanie si podstawowym narzdziem dla wszystkich uczestnikw rynku”.
Istotnie, takie zapotrzebowanie od dawna dawao si odczu. Wszak, gdy skoczya si cykliczna publikacja „notowa” polskiego rynku sztuki w pewnym pimie, w ktrym business na tyle wypar art, e doprowadzi do upadku tytuu, o pewnym segmencie ruchu w interesie sztuk moglimy sobie poczyta jedynie w katalogach organizowanych aukcji, albo na samym portalu artinfo.pl. Tak wic, z katalogw papierowych moglimy si zorientowa w puapie cen wywoawczych i estymowanych na bieco oferowanych do sprzeday dzie, a z katalogw w wersji elektronicznej, w uzyskanych cenach „motkowych”. Stan rozproszenia tego, do jednak pokanego materiau, powodowa, e nawet dla osb wybitnie cierpliwych i systematycznych, nie zawsze bya to lektura bdca w stanie rozjani stan oglnej entropii w tym wzgldzie.

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Philip Hook, „Galeria szubrawcw...”
Recenzja ksiki
Aleksandra Sikorska

Podtytu publikacji Philipa Hooka „Narodziny (i sporadyczne upadki) profesji marszandw, ukrytych aktorw na scenie dziejw sztuki” brzmi jak zapowied ksiki, majcej na celu przycignicie uwagi jak najwikszego grona potencjalnych czytelnikw. W tabloidowym duchu utrzymana jest poniekd przedmowa autorstwa Andy Rottenberg, zatytuowana „Rynek sztuki a sprawa polska”, pena lakonicznych, generalizujcych konstatacji, nieuwzgldniajcych choby XVIII- i XIX-wiecznych realiw historycznych. Gdyby je uwzgldni, kwestia minimalnego, a raczej adnego wpywu polskiego rynku sztuki na wiatowy, mogaby wyda si znanej kuratorce mniej frapujca. Rottenberg nie dotyka wycznie kwestii polskiego kolekcjonerstwa na przeomie wiekw, ale take zajmuj j dzieje polskiego gustu odbiorcw sztuki. I tu znw znamiennym przykadem nieuczciwego generalizowania przez autork jest choby stwierdzenie: „Zarwno przed, jak i po wojnie przecitny polski gust ksztatowaa Bitwa pod Grunwaldem”. Nie jest to jedyna ocena polskiego odbiorcy, autorka zastanawia si np.: „Kogo w Polsce moe zainteresowa historia handlu sztuk, skoro nie zosta w niej odnotowany nasz narodowy udzia?”. Ton przedmowy z pewnoci do lektury ksiki nie zachca.

Philip Hook, „Galeria szubrawcw. Narodziny (i sporadyczne upadki) profesji marszandw, ukrytych aktorw na scenie”, Znak 2017, ss. 355

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Dofinansowano ze rodkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzcych z Funduszu Promocji Kultury

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym