strona gwna
wybierz miasto:
B C D E G J K L O R S T W Z KONKURSY

Bydgoszcz
Galeria Miejska BWA
II Oglnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczkowskiego
25.06.2016 - 14.08.2016
Patronat „Arteonu”


Bytom
Muzeum Grnolskie
"Na pograniczu wiatw"
14.05.2016 - 21.08.2016

Gwnym motywem przedstawianym w sztuce nieprofesjonalnej jest realny obraz tego, co nas otacza. Gwnym, ale nie jedynym. Wystawa Na pograniczu wiatw prezentowana od 14 maja w Muzeum Grnolskim ukazuje nietypowe dla malarzy-amatorw obrazy abstrakcyjne – baniowe scenerie, senne i kosmogeniczne wizje, ilustracje ludowych poda.Praca na duych gbokociach, stale groce grnikom niebezpieczestwo, jak rwnie tradycja oraz wartoci przekazywane z pokolenia na pokolenie wyzwoliy u lskich artystw metafizyczn refleksj. Przedstawiali m.in. pogranicze Ziemi i Kosmosu, wiata realnego i zmylonego. Temat pogranicza przewija si tu take w trudnoci zdefiniowania zjawiska sztuki innej. Obokprac naiwnych, nieporadnych warsztatowo, ale posiadajcych wiee i indywidualne spojrzenie, pojawiaj si obrazy przemylane pod wzgldem tematyki oraz techniki, nie odbiegajce od prac artystw profesjonalnych. Wystawa Na pograniczu wiatw dowodzi, e sztuka nieprofesjonalna jest niezwykle rnorodna i oryginalna. Nie moe by zatem traktowana stereotypowo. Charakteryzuje si bogactwem stylw, zmiennoci wypowiedzi, a dla wielu autorw stanowi form stymulatora. Ekspozycja przygotowana w caoci ze zbiorw Dziau Etnografii Muzeum Grnolskiego towarzyszy midzynarodowemu IX Art Naif Festiwal. Skadaj si na ni obrazy, grafiki i rzeby w wglu oraz drewnie, prace „ikon” sztuki nieprofesjonalnej – m.in. Pawa Wrbla, Ludwika Holesza, Jana Nowaka, Wadysawa Luciskiego czy Jerzego Sekuy.

Ludwik Holesz, "Era karboska", olej, ptno, wierklany Dolne, 1974, ze zbiorw Muzeum Grnolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

„Na pograniczu wiatw” to druga wystawa malarstwa naiwnego w Muzeum Grnolskim w Bytomiu, ktra towarzyszy midzynarodowemu Art Naif Festiwal w Katowicach-Nikiszowcu. Ekspozycja stanowi prb pokazania tej sztuki z innej ni dotychczas strony. Ukazuje wiat magicznych wizji lskich artystw nieprofesjonalnych. W tegorocznej prezentacji swoj oryginalnoci i kolorytem zachwyca 51 prac 20 autorw. Wszystkie eksponaty pochodz ze zbiorw Dziau Etnografii Muzeum Grnolskiego w Bytomiu.

 

Zainteresowanie sztuk nieprofesjonaln siga pocztku XX w., kiedy to francuska awangarda artystyczna, poszukujc nowej formy, zwrcia si w stron sztuki dotychczas odrzucanej. W Polsce w latach 30. XX w. odkryty zosta Nikifor i Jdrzej Wawro. Najwikszy rozwj sztuki naiwnej przypad na okres PRL-u, co wynikao ze szczeglnego, rwnie finansowego, programu rozwoju kultury promujcego aktywne uczestnictwo „ludzi pracy” w tworzeniu trwaych wartoci artystycznych. Zaoenia tego programu pozwalay na zakadanie ognisk plastycznych oraz zespow funkcjonujcych przy domach kultury.

 

Wiele problemw przysporzyo badaczom dokadne sprecyzowanie oraz nadanie nazwy temu zjawisku. Istnieje wiele okrele: sztuka inna, niedzielna, sztuka insta (nieformalna, oryginalna), sztuka intuicyjna. Mona wyrni kilka podgrup nalecych do sztuki nieprofesjonalnej: sztuka ludowa – zwizana z tradycj, zajmujca si gwnie zjawiskami religijnymi i obyczajowymi; sztuka naiwna – skupiajca si zwaszcza na wyraaniu wewntrznych potrzeb artysty; outsider art – sztuka inna ni akademicka, sytuujca si poza sztuk wysok; art brut, ktr cechuje surowo dziea (najwaniejsze s tu emocje). Zdecydowano, e najlepszym terminem opisujcym t twrczo jest „sztuka nieprofesjonalna”, poniewa artyci j tworzcy nie posiadaj akademickiego wyksztacenia plastycznego i nie jest to ich gwne rdo zarobkowania.

 

Wystawa „Na pograniczu wiatw” przedstawia rzeczywisto wypenion fantazj, marzeniami, snami, wiatem abstrakcyjnym, bajkowym i surrealnym w wizjach twrcw nieprofesjonalnych. Tytuowe pogranicze to miejsca stykania si Ziemi i Kosmosu, wiata realnego i bajkowego, pieka oraz nieba. Pogranicze, gdzie cieraj si siy ywe, yciodajne z innoci, gdzie mieszaj si wartoci. Z tego pogranicza wyania si oryginalna wizja twrcza.

 

Eksponowane na wystawie „Na pograniczu wiatw” obrazy, grafiki i rzeby przedstawiaj bardzo zrnicowany poziom artystyczny, std o pograniczu mona mwi rwnie w kontekcie przenikania si sztuki wysokiej i amatorskiej. Obok prac naiwnych, nieporadnych warsztatowo, ale posiadajcych wiee i indywidualne spojrzenie, eksponowane s take prace dojrzae, przemylane pod wzgldem tematyki oraz techniki.

 

Obok dzie ikon tego nurtu, czyli m.in. Pawa Wrbla, Ludwika Holesza czy Jana Nowaka, prezentowane s prace, wraz z biogramami, mniej rozpoznawalnych twrcw intuicyjnych, takich jak Jerzy Sewina, Emil Brzezina czy Henryk Michalik. Powstay w okresie dziaalnoci Grupy Janowskiej, „Gwarek 58”, Grupy „18-Obsydian” oraz „Filar 72”.

[zwi]

   »

Wyznanie i wtpliwoci
Karolina Staszak

Musz rozpocz ten tekst od wyznania – cz naszej redakcji, w tym ja, jestemy wielkimi mionikami zwierzt. Spr o wyszoci kotw nad psami (czy te odwrotnie) jest tutaj drugorzdny, po prostu uwaamy zwierzta, naszych „braci mniejszych”, za niezwykle cennych towarzyszy, uznajc ich podmiotowo. Mio do zwierzt teoretycznie mogaby zbliy nas do sympatykw posthumanizmu, ktry rzekomo dowartociowuje »

reklama
reklama
reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych