strona gwna
wybierz miasto:
B C G J K L O P R S T W Z KONKURSY

Gdask
Gdaska Galeria Miejska
"Cud"
10.03.2017 - 09.04.2017

Niezwyke, irracjonalne, niewytumaczalne fakty, sytuacje i fenomeny, jak np. stygmatyzm bd cudowne uzdrowienia budz silne emocje, wpywaj na wyobrani, bywaj przyczyn umocnienia wiary. Wywouj rwnie kontrowersje, a take odruchy sprzeciwu i krytyki wrd racjonalistw, ateistw czy agnostykw. Samo sowo cud ma zdecydowanie szersze znaczenie, dajc moliwo wypowiedzi nie zawajcej si jedynie do tych zjawisk. Wystawa CUD w Gdaskiej Galerii Miejskiej jest kolejn wizualn odson projektu artystyczno-badawczego, realizowanego na Wydziale Malarstwa ASP w Gdasku. Celem projektu jest przebadanie i przeanalizowanie zjawisk okrelanych mianem cudu, prba odnalezienia skojarze znaczeniowych, poszukanie ich artystycznych ekwiwalentw. Pierwsza odsona miaa miejsce w Zonie Sztuki Aktualnej Akademii Sztuki w Szczecinie. Wzili w niej udzia: Maciej Chodziski, Filip Ignatowicz, Mateusz Pk, Krzysztof Polkowski, Katarzyna Szeszycka, Ewa Toniak i Iwona Zajc. W Gdasku pojawi si rwnie nowi artyci: Andrzej Karmasz, Anna Krlikiewicz oraz Zbigniew Treppa. Intencj tych spotka artystw jest wytworzenie artystycznego i intelektualnego dyskursu, ktry nie tyle przyniesie odpowiedzi, co by moe postawi nowe, do tej pory niezadane pytania. Wystawa nie stawia konkretnej tezy, prbujc j udowodni. Jej zrwnowaona odmiennymi postawami koncepcja opiera si na wzajemnym poszanowaniu rnych wiatopogldw. Przybierze ona ksztat debaty. Docelowo projekt zamknie si publikacj, w ktrej zostan udokumentowane dziaania artystyczne, pojawi si refleksje krytyczne i opinie zarwno artystw, jak i - nie mniej wane - naukowcw, teoretykw z obszarw, ktre zajmuj si badaniami problemw m.in. religioznawstwa, teologii, socjologii, psychologii i by moe jeszcze innych.

[zwi]

   »

Na przekr
Karolina Staszak

Piszc o twrczoci Jacka Sempoliskiego, Andrzej Biernacki przytacza sowa krytyka sztuki Aleksandra Wojciechowskiego, ktry charakteryzowa sposb bycia malarza jako dziaanie „na przekr wszelkim likwidatorskim deniom kierowanym przez zwolennikw prdw konceptualnych przeciwko malarstwu sztalugowemu”. Take Justyna arczyska, piszc o Jerzym Piotrowiczu w kontekcie poznaskich wystaw, wspomina o niedostosowaniu malarza do »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych