strona główna
wybierz miasto:
B C G J K L Ł M N O P R S T U W Z

Bielsko-Biała
Galeria Bielska BWA
Aukcja Dobroczynna: "#HelpFindBruno - Przyjaciele na Pomoc"
18.06.2016 - 18.06.2016

18 czerwca 2016 r. o godz. 18 odbędzie się w  Galerii Bielskiej BWA aukcja Dobroczynna: "#HelpFindBruno - Przyjaciele na Pomoc", podczas której odbędzie się licytacja dzieł sztuki wybitnych artystów oraz zbiórka środków na wsparcie akcji poszukiwawczej zaginionego w sierpniu w Indiach, Zabrzanina - Bruna Muschalika.Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert.

Bruno Muschalik zaginął w dniu 09.08.2015 r. w Manali, w północnych Indiach. W lipcu 2015 r. obronił tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, od września miał rozpocząć pracę w jednej z dużych firm audytorskich w Krakowie. Przed rozpoczęciem pracy zaplanował trzytygodniowe wakacje w Indiach. W podróż wyruszył 30 lipca i do dnia 8 sierpnia cały czas pozostawał w kontakcie z bliskimi, publikował zdjęcia na portalach społecznościowych, przesyłał wiadomości, zdawał relację z tego, gdzie bywał. Noc z 8 na 9 sierpnia spędził w hostelu w Manali, stamtąd miał pojechać rano autobusem do Parvati Valley. Niestety od 9 sierpnia 2015 r. nie ma z nim żadnego kontaktu. Bruno nie stawił się na lotnisku w dniu 22 sierpnia na wykupiony lot powrotny do Polski. Ojciec Bruna, Piotr Muschalik, jeszcze tego samego dnia udał się na wielotygodniowe poszukiwania. Był w Indiach już dwukrotnie. Bezskutecznie. Koszty akcji, wyjazdów, sprzętu są bardzo wysokie, stąd też nasza mobilizacja w celu pozyskania kolejnych środków na sfinansowanie koniecznych wydatków. Pan Piotr Muschalik, zdecydował się na wynajęcie profesjonalnej firmy poszukiwawczej z Izraela. Niestety wyprawa pochłonęła ogromną sumę pieniędzy, ale dotychczas nie przyniosła skutku. Potrzebne są kolejne środki na dalsze, bardzo kosztowne poszukiwania. Na portalu społecznościowym Facebook od wielu miesięcy trwa aukcja dzieł sztuki. Dobrowolne wpłaty na konto użyczone przez Fundację oraz bezpośrednia sprzedaż prac autorstwa różnych artystów, przyjaciół rodziny, studentów oraz kolegów Bruna i Piotra Muschalika - doktora habilitowanego, kierownika Pracowni Fotografii ASP w Katowicach, pomaga dalej działać i prowadzić poszukiwania. Aktualnie licytowane dzieła znajdują się pod adresem internetowym  https://www.facebook.com/events/183327888690151/.

Wszelkie informacje dotyczące zaginionego Bruna Muschalika można znaleźć na stronie poświęconej poszukiwaniom pod adresem: www.facebook.com/brunomuschalik91/.

[zwiń]


Bytom
Muzeum Górnośląskie
"Na pograniczu światów"
14.05.2016 - 21.08.2016

Głównym motywem przedstawianym w sztuce nieprofesjonalnej jest realny obraz tego, co nas otacza. Głównym, ale nie jedynym. Wystawa Na pograniczu światów prezentowana od 14 maja w Muzeum Górnośląskim ukazuje nietypowe dla malarzy-amatorów obrazy abstrakcyjne – baśniowe scenerie, senne i kosmogeniczne wizje, ilustracje ludowych podań.Praca na dużych głębokościach, stale grożące górnikom niebezpieczeństwo, jak również tradycja oraz wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie wyzwoliły u śląskich artystów metafizyczną refleksję. Przedstawiali m.in. pogranicze Ziemi i Kosmosu, świata realnego i zmyślonego. Temat pogranicza przewija się tu także w trudności zdefiniowania zjawiska sztuki innej. Obokprac naiwnych, nieporadnych warsztatowo, ale posiadających świeże i indywidualne spojrzenie, pojawiają się obrazy przemyślane pod względem tematyki oraz techniki, nie odbiegające od prac artystów profesjonalnych. Wystawa Na pograniczu światów dowodzi, że sztuka nieprofesjonalna jest niezwykle różnorodna i oryginalna. Nie może być zatem traktowana stereotypowo. Charakteryzuje się bogactwem stylów, zmiennością wypowiedzi, a dla wielu autorów stanowi formę stymulatora. Ekspozycja przygotowana w całości ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego towarzyszy międzynarodowemu IX Art Naif Festiwal. Składają się na nią obrazy, grafiki i rzeźby w węglu oraz drewnie, prace „ikon” sztuki nieprofesjonalnej – m.in. Pawła Wróbla, Ludwika Holesza, Jana Nowaka, Władysława Lucińskiego czy Jerzego Sekuły.

Ludwik Holesz, "Era karbońska", olej, płótno, Świerklany Dolne, 1974, ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

„Na pograniczu światów” to druga wystawa malarstwa naiwnego w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, która towarzyszy międzynarodowemu Art Naif Festiwal w Katowicach-Nikiszowcu. Ekspozycja stanowi próbę pokazania tej sztuki z innej niż dotychczas strony. Ukazuje świat magicznych wizji śląskich artystów nieprofesjonalnych. W tegorocznej prezentacji swoją oryginalnością i kolorytem zachwyca 51 prac 20 autorów. Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

 

Zainteresowanie sztuką nieprofesjonalną sięga początku XX w., kiedy to francuska awangarda artystyczna, poszukując nowej formy, zwróciła się w stronę sztuki dotychczas odrzucanej. W Polsce w latach 30. XX w. odkryty został Nikifor i Jędrzej Wawro. Największy rozwój sztuki naiwnej przypadł na okres PRL-u, co wynikało ze szczególnego, również finansowego, programu rozwoju kultury promującego aktywne uczestnictwo „ludzi pracy” w tworzeniu trwałych wartości artystycznych. Założenia tego programu pozwalały na zakładanie ognisk plastycznych oraz zespołów funkcjonujących przy domach kultury.

 

Wiele problemów przysporzyło badaczom dokładne sprecyzowanie oraz nadanie nazwy temu zjawisku. Istnieje wiele określeń: sztuka inna, niedzielna, sztuka insta (nieformalna, oryginalna), sztuka intuicyjna. Można wyróżnić kilka podgrup należących do sztuki nieprofesjonalnej: sztuka ludowa – związana z tradycją, zajmująca się gównie zjawiskami religijnymi i obyczajowymi; sztuka naiwna – skupiająca się zwłaszcza na wyrażaniu wewnętrznych potrzeb artysty; outsider art – sztuka inna niż akademicka, sytuująca się poza sztuką wysoką; art brut, którą cechuje surowość dzieła (najważniejsze są tu emocje). Zdecydowano, że najlepszym terminem opisującym tę twórczość jest „sztuka nieprofesjonalna”, ponieważ artyści ją tworzący nie posiadają akademickiego wykształcenia plastycznego i nie jest to ich główne źródło zarobkowania.

 

Wystawa „Na pograniczu światów” przedstawia rzeczywistość wypełnioną fantazją, marzeniami, snami, światem abstrakcyjnym, bajkowym i surrealnym w wizjach twórców nieprofesjonalnych. Tytułowe pogranicze to miejsca stykania się Ziemi i Kosmosu, świata realnego i bajkowego, piekła oraz nieba. Pogranicze, gdzie ścierają się siły żywe, życiodajne z innością, gdzie mieszają się wartości. Z tego pogranicza wyłania się oryginalna wizja twórcza.

 

Eksponowane na wystawie „Na pograniczu światów” obrazy, grafiki i rzeźby przedstawiają bardzo zróżnicowany poziom artystyczny, stąd o pograniczu można mówić również w kontekście przenikania się sztuki wysokiej i amatorskiej. Obok prac naiwnych, nieporadnych warsztatowo, ale posiadających świeże i indywidualne spojrzenie, eksponowane są także prace dojrzałe, przemyślane pod względem tematyki oraz techniki.

 

Obok dzieł ikon tego nurtu, czyli m.in. Pawła Wróbla, Ludwika Holesza czy Jana Nowaka, prezentowane są prace, wraz z biogramami, mniej rozpoznawalnych twórców intuicyjnych, takich jak Jerzy Sewina, Emil Brzezina czy Henryk Michalik. Powstały w okresie działalności Grupy Janowskiej, „Gwarek 58”, Grupy „18-Obsydian” oraz „Filar 72”.

[zwiń]

   »

Współczesna mitologia
Karolina Staszak

Czytając teksty historyczno-artystyczne, często możemy się spotkać z uwagami autorów na temat funkcjonowania jakiegoś mitu – mitu wielkiego artysty, mitu oryginalności dzieła sztuki, mitu sztuki odnoszącej skutek itd. Dobrze jest się przyglądać owym mitom krytycznie, rozpoznając kontekst, w jakim powstały oraz analizując metody, którym zawdzięczają swą żywotność. W majowym numerze „Arteonu” Joanna Bojda, recenzując »

reklama